Dodatek: Magazyn Literacki: Przyszłość książki (1-3/2015)

Dodatek "Magazyn Literacki: Przyszłość książki (1-3/2015)" ukazał się wraz z numerem:
TP 20/2015.

Artykuły w dodatku