Podstępni ekologiści

"TP" 10/10

Podstępni ekologiści

Wypowiedź Tomasza Teluka w ankiecie na temat grzechów polskiej ekologii zawiera nieścisłości. Rachel Carson, którą lekceważąco określa jako "pisarkę i jak byśmy to dziś powiedzieli »ekolożkę«", była biologiem pracującym dla United States Fish and Wildlife Service - agencji amerykańskiego rządu odpowiadającej za ochronę przyrody. Napisała również kilka wysoko cenionych książek. Jej najsłynniejsza praca pt. "Silent Spring" dokumentowała szkodliwe oddziaływanie pestycydów na środowisko naturalne i wskazywała na zagrożenie, jakie stanowi dla różnorodności biologicznej i zdrowia ludzi niekontrolowane stosowanie środków chemicznych w rolnictwie. Teluk powtarza dawno skompromitowane zarzuty wobec Carson jako nieomal zbrodniarki winnej śmierci milionów ofiar malarii. Oskarżenie niedorzeczne i krzywdzące. Autorka poświęciła fragment książki rozważaniom na temat związków pomiędzy DDT i malarią, pytając, czy jest mądre lub odpowiedzialne atakować problem metodami, które go pogarszają. Ostrzegała, że szerokie stosowanie pestycydów w rolnictwie i innych dziedzinach może doprowadzić do uodpornienia się na te środki owadów roznoszących chorobę. Jej obawy okazały się słuszne. Nawrót malarii pod koniec lat 60. nie był spowodowany zaniechaniem stosowania DDT, lecz wynikał z wyodrębnienia się populacji komarów, których nie dało się zwalczać przy pomocy tej substancji. W następnych dziesięcioleciach stopień używania DDT zmniejszył się drastycznie, jednak stało się to nie w wyniku jego "delegalizacji"; środek ten okazał się bezużyteczny z powodu szybkiego wykształcenia się odporności wśród różnych populacji owadów - co więcej, odporność ta dotyczyła również innych, mniej szkodliwych pestycydów.

Istnieje wiele przyczyn utrzymywania się malarii w krajach rozwijających się: niekompetentna administracja, niski poziom edukacji zdrowotnej, niewłaściwe użycie funduszy, przestarzałe techniki itp. Widzenie w DDT panaceum prowadzi do lekceważenia innych sposobów walki z malarią, takich jak stosowanie alternatywnych insektycydów czy terapia z użyciem pochodnych artemizyny (ACT). Ale zdaniem pana Teluka ocalenie afrykańskich dzieci jest łatwe: nie potrzeba wielkich programów pomocowych, nie potrzeba rozwijać infrastruktury krajów Trzeciego Świata itp. Wystarczy walczyć z ekologami.

Andrzej Wojtasik

Polska Zielona Sieć Federacja Zielonych

Nostra culpa

W wywiadzie z prof. Michałem Waligórskim zamieniliśmy Państwową Agencję Atomistyki na Polską Agencję Atomistyki. Za pomyłkę przepraszamy.

Dziękujemy, że nas czytasz!

Wykupienie dostępu pozwoli Ci czytać artykuły wysokiej jakości i wspierać niezależne dziennikarstwo w wymagających dla wydawców czasach. Rośnij z nami! Pełna oferta →

Dostęp 10/10

 • 10 dni dostępu - poznaj nas
 • Natychmiastowy dostęp
 • Ogromne archiwum
 • Zapamiętaj i czytaj później
 • Wybrane teksty dostępne przed wydaniem w kiosku
 • Także w formatach PDF, EPUB i MOBI
10,00 zł

Dostęp kwartalny

Kwartalny dostęp do TygodnikPowszechny.pl
 • Natychmiastowy dostęp
 • 92 dni dostępu = aż 13 numerów Tygodnika
 • Ogromne archiwum
 • Zapamiętaj i czytaj później
 • Wybrane teksty dostępne przed wydaniem w kiosku
 • Także w formatach PDF, EPUB i MOBI
79,90 zł

Artykuł pochodzi z numeru TP 13/2010