Nie zmieniłem zdania

W związku z publikacjami na temat nadużywania imienia mojego brata, Jerzego Giedroycia, przez Wyższą Szkołę Komunikowania i Mediów Społecznych, które ukazały się w “Tygodniku Powszechnym" [felietony Andrzeja Dobosza, protestującego przeciw nadużywaniu imienia Jerzego Giedroycia przez WSKiMS, opublikowaliśmy w nr. 4 i 10/04, a list prezydenta uczelni w nr. 7/04 - red.] oraz “Rzeczpospolitej" (31 stycznia - 1 lutego 2004 r.), pragnę poinformować, że zwróciłem się do władz tej uczelni z prośbą o usunięcie nazwiska Jerzego Giedroycia z nazwy Szkoły. Już ponad dwa lata temu, wówczas przy okazji Nagrody im. Jerzego Giedroycia (którą Szkoła zechciała wyróżnić Zofię Hertz i mnie, na co rzecz jasna nie mogliśmy się zgodzić), pisaliśmy w “Liście otwartym" publikowanym w prasie: “Wszystko to nie znaczy jednak, że pozwoliliśmy posługiwać się imieniem Jerzego Giedroycia bez porozumienia z nami, w sposób, który to imię dyskredytuje używając je dla celów autoreklamy. Imię to nie jest rzeczą porzuconą, którą każdy kto chce - może sobie przywłaszczyć".

Na ten temat nie zmieniłem i nie zamierzam zmienić zdania. Przed dwoma laty żądaliśmy, aby szkoła zrezygnowała z posługiwania się imieniem Jerzego Giedroycia jako patrona Nagrody, zrezygnowaliśmy wówczas także z członkostwa w senacie uczelni. Teraz wycofuję zgodę na używanie imienia Jerzego Giedroycia w nazwie Wyższej Szkoły Komunikowania i Mediów Społecznych.

HENRYK GIEDROYC, Instytut Literacki

Dziękujemy, że nas czytasz!

Wykupienie dostępu pozwoli Ci czytać artykuły wysokiej jakości i wspierać niezależne dziennikarstwo w wymagających dla wydawców czasach. Rośnij z nami! Pełna oferta →

Dostęp 10/10

 • 10 dni dostępu - poznaj nas
 • Natychmiastowy dostęp
 • Ogromne archiwum
 • Zapamiętaj i czytaj później
 • Wybrane teksty dostępne przed wydaniem w kiosku
 • Także w formatach PDF, EPUB i MOBI
10,00 zł

Dostęp kwartalny

Kwartalny dostęp do TygodnikPowszechny.pl
 • Natychmiastowy dostęp
 • 92 dni dostępu = aż 13 numerów Tygodnika
 • Ogromne archiwum
 • Zapamiętaj i czytaj później
 • Wybrane teksty dostępne przed wydaniem w kiosku
 • Także w formatach PDF, EPUB i MOBI
79,90 zł

Artykuł pochodzi z numeru TP 12/2004