Małgorzata Fuszara nową pełnomocniczką rządu ds. równego traktowania

Zmiana na tym stanowisku następuje w związku ze zdobyciem przez Agnieszkę Kozłowską-Rajewicz, dotychczasową pełnomocniczkę, mandatu do Parlamentu Europejskiego.

28.07.2014

Czyta się kilka minut

Prof. Fuszara zajmuje się socjologią polityki i prawa, problematyką gender i mniejszości społeczno-kulturowych. Kieruje Instytutem Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego. To ona, wraz z prof. Bożeną Chołuj, zakładała w 1996 r. pierwsze w Europie Środkowo-Wschodniej Podyplomowe Studia nad Społeczną i Kulturową Tożsamością Płci „Gender Studies”.
Jest „naukową twarzą gender”. Na konferencje poświęcone tej problematyce była zapraszana zarówno przez Klub Poselski Twój Ruch, jak i Konferencję Episkopatu Polski. Za każdym razem podkreśla to samo: ataki na gender oznaczają w istocie ataki na wolność nauki.
Od wielu lat działała na rzecz praw kobiet, jako jedna z pierwszych postulowała wprowadzenie parytetów. „Prawo w Polsce zajmuje się kobietami tylko wtedy, kiedy ma je karać i czegoś im zakazywać” – mówiła pod koniec ubiegłego roku o pomyśle zaostrzenia kar za aborcję wysuniętym przez Komisję Kodyfikacyjną działającą przy ministrze sprawiedliwości.
Badała polską scenę polityczną pod kątem reprezentacji kobiet w Sejmie, Senacie, w samorządach lokalnych i na listach wyborczych. W 1994 r. zachęcała kobiety do kandydowania w wyborach samorządowych (inicjatywa „Kobiety też”).
Działaczka Kongresu Kobiet, pełni funkcję ministra ds. równości płci i przeciwdziałania dyskryminacji w gabinecie cieni tej organizacji. „Kongresowi Kobiet zarzuca się, że reprezentuje jedną opcję polityczną – z reguły tę, którą aktualnie wygodnie nam przypisać w ferworze walki politycznej – a nam zależy tylko na jednym: tam, gdzie sprawuje się władzę, niezależnie od opcji politycznej, powinna być obecna połowa kobiet. Bo tyle nas jest w populacji” – mówiła „Tygodnikowi” (w rozmowie z Anną Mateją).
Jako pełnomocnik rządu ds. równego traktowania będzie realizowała politykę Rady Ministrów w zakresie równego traktowania i zapobiegania dyskryminacji ze względu na płeć, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość i inne cechy.

Dziękujemy, że nas czytasz!

Wykupienie dostępu pozwoli Ci czytać artykuły wysokiej jakości i wspierać niezależne dziennikarstwo w wymagających dla wydawców czasach. Rośnij z nami! Pełna oferta →

Dostęp 10/10

 • 10 dni dostępu - poznaj nas
 • Natychmiastowy dostęp
 • Ogromne archiwum
 • Zapamiętaj i czytaj później
 • Wybrane teksty dostępne przed wydaniem w kiosku
 • Także w formatach PDF, EPUB i MOBI
10,00 zł

Dostęp kwartalny

Kwartalny dostęp do TygodnikPowszechny.pl
 • Natychmiastowy dostęp
 • 92 dni dostępu = aż 13 numerów Tygodnika
 • Ogromne archiwum
 • Zapamiętaj i czytaj później
 • Wybrane teksty dostępne przed wydaniem w kiosku
 • Także w formatach PDF, EPUB i MOBI
79,90 zł

Artykuł pochodzi z numeru TP 31/2014