Filozofia w liceum

Ciesząc się z rozpoczęcia dyskusji o sytuacji teologii w Polsce i podpisując się pod głównymi tezami artykułu "O możliwości debaty teologicznej dzisiaj" o. Tadeusza Bartosia OP ("TP" nr 5/06), chciałabym sprostować informację, dotyczącą roku usunięcia nauczania filozofii ze szkoły średniej (o. Bartoś twierdzi, że usunęły ją władze stalinowskie w latach 40.). Chodziłam do liceum w latach 60. i w jedenastej klasie propedeutyka filozofii była przedmiotem obowiązkowym. Nie była to oczywiście historia filozofii (o którą pewnie ojcu chodzi), a i różne rzeczy mogły być uczone w ramach tego przedmiotu, jednak coś w ówczesnym liceum było. Zniesiono to chyba dopiero podczas zmiany programu przy okazji tworzenia 8-letniej szkoły podstawowej i zmian w sposobie zdawania matury i profilowania liceum. Obecnie zaś w niektórych szkołach filozofia pojawia się w klasie maturalnej jako przedmiot fakultatywny.

TERESA WIŚNIOWSKA (Kraków)

Dziękujemy, że nas czytasz!

Wykupienie dostępu pozwoli Ci czytać artykuły wysokiej jakości i wspierać niezależne dziennikarstwo w wymagających dla wydawców czasach. Rośnij z nami! Pełna oferta →

Dostęp 10/10

 • 10 dni dostępu - poznaj nas
 • Natychmiastowy dostęp
 • Ogromne archiwum
 • Zapamiętaj i czytaj później
 • Wybrane teksty dostępne przed wydaniem w kiosku
 • Także w formatach PDF, EPUB i MOBI
10,00 zł

Dostęp kwartalny

Kwartalny dostęp do TygodnikPowszechny.pl
 • Natychmiastowy dostęp
 • 92 dni dostępu = aż 13 numerów Tygodnika
 • Ogromne archiwum
 • Zapamiętaj i czytaj później
 • Wybrane teksty dostępne przed wydaniem w kiosku
 • Także w formatach PDF, EPUB i MOBI
79,90 zł

Artykuł pochodzi z numeru TP 08/2006

Podobne artykuły