Reklama

Teolog i filozof, publicysta, bloger, redaktor działu „Wiara”. Doktor habilitowany, adiunkt w Katedrze Filozofii Boga i Religii w Akademii Ignatianum w Krakowie. Członek Krakowskiej Grupy Medytacji Chrześcijańskiej związanej z Ośrodkiem Medytacji Chrześcijańskiej przy klasztorze Benedyktynów w Lubiniu.

Artykuły

12.02.2020
Ogłoszona właśnie papieska adhortacja „Ukochana Amazonia” nie zastępuje głosu lokalnych Kościołów. W intencji Franciszka ma raczej go wzmocnić, ewentualnie dopełnić.
10.02.2020
Człowiek odosobniony nie chce być tym lub tamtym, bo kto chce być tym lub tamtym, ten chce być czymś, odosobnienie natomiast chce być niczym. Dlatego pozostawia w spokoju wszystkie rzeczy...
10.02.2020
Głębokie zaangażowanie religijne grozi popadnięciem w fanatyzm. Jak uniknąć tej pułapki?
03.02.2020
Każde miejsce jest dobre do modlitwy. ORYGENES [[{"fid":"71929","view_mode":"default","fields":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"...
03.02.2020
W zeszłym tygodniu w „Rzeczpospolitej” ukazały się wyniki badania zaufania do instytucji publicznych w Polsce.
27.01.2020
Idź ciasną drogą.[[{"fid":"71789","view_mode":"default","fields":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false,"...
22.01.2020
W księgach Pisma Świętego można znaleźć cytaty zachęcające do kar cielesnych. To nie jest jednak Jego słowo.
20.01.2020
Modlitwa bez rozproszeń jest najwyższą aktywnością umysłu. EWAGRIUSZ Z PONTU [[{"fid":"71635","view_mode":"default","fields":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][...
20.01.2020
Oficjalny dialog jakby wyhamował. Ale w katolicyzmie ogromna część tego, co żywe, istnieje dzięki ekumenizmowi.
13.01.2020
Pod wieczór będziesz sądzony z miłości.[[{"fid":"71518","view_mode":"default","fields":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und...

Strony