Reklama

Teolog i filozof, publicysta, bloger, redaktor działu „Wiara”. Doktor habilitowany, adiunkt w Katedrze Filozofii Boga i Religii w Akademii Ignatianum w Krakowie. Członek Krakowskiej Grupy Medytacji Chrześcijańskiej związanej z Ośrodkiem Medytacji Chrześcijańskiej przy klasztorze Benedyktynów w Lubiniu.

Artykuły

17.07.2018
Łaska modlitwy łączy umysł z Bogiem, oddzielając go od wszelkich myśli i pojęć. MAKSYM WYZNAWCA   Joga jest to powściągnięcie zjawisk świadomości. PATAŃDŻALI
09.07.2018
Jeśli pokora i miłość, prostota i dobroć nie będą towarzyszyć naszej modlitwie, to będzie ona pozorem modlitwy i nie przyniesie pożytku. A dotyczy to nie tylko modlitwy, ale każdego wysiłku...
02.07.2018
Niech serce twe nie trzyma w niewoli innego serca ani dusza twoja nie niewoli innej duszy. Z SALOMONA Kto chwyci i trzyma mocno – ten straci. LAOZI
02.07.2018
Badania socjologiczne wskazują, że Polska jest najszybciej sekularyzującym się krajem świata. A może ujawniają tylko, że nasza religijność jest w swej istocie pozorem.
26.06.2018
Dusza, która wyzuła się z siebie, znajduje powód do radości we wszystkim, co widzi, lub czego doznaje w sobie i w innych. KATARZYNA ZE SIENY [[{"fid":"58586","view_mode":"default","...
26.06.2018
Franciszek odwiedził Światową Radę Kościołów świętującą 70-lecie istnienia. Żyjąc w niemal jednolitej wyznaniowo Polsce nie zdajemy sobie sprawy z wagi tej organizacji i wspieranego przez...
18.06.2018
Teraźniejszość nie jest nigdy naszym celem. Tak więc spodziewamy się żyć, ale nie żyjemy nigdy. Gotujemy się wciąż do szczęścia, a co za tym idzie, nie kosztujemy go nigdy. BLAISE PASCAL...
11.06.2018
W sercu łagodnym odpoczywa mądrość. EWAGRIUSZ Z PONTU Mędrcy, gdy czas był dla nich pomyślny, działali na całym świecie, nie pozostawiając swoich śladów. Gdy czas był niewłaściwy,...
04.06.2018
To jest właśnie Theos-Bóg: badanie i bieg, który wszystko widzi, we wszystkim jest, przez wszystko się rozprzestrzenia. MIKOŁAJ Z KUZY   Tyś najwyższym schronieniem...
28.05.2018
Królestwo Boże to przestrzeń, w której niczego się nie robi po coś, niczego nie osiąga, o nic z nikim nie rywalizuje.

Strony