Reklama

Ładowanie...

Kosmolog, filozof i teolog. Profesor nauk filozoficznych, specjalizuje się w filozofii przyrody, fizyce, kosmologii relatywistycznej oraz relacji nauka-wiara. Kawaler Orderu Orła Białego. Dyrektor, fundator i pomysłodawca Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych. Jako pierwszy Polak został w 2008 r. laureatem Nagrody Templetona przyznawanej za pokonywanie barier między nauką a religią. Pracownik Watykańskiego Obserwatorium Astronomicznego i członek Papieskiej Akademii Nauk. Laureat kilkunastu nagród, autor kilkudziesięciu książek. Dyrektor programowy Copernicus Festival.

Artykuły

14.05.2018
Dziś znamy potężniejsze zjawiska niż cząsteczki wody spadające pod wpływem grawitacji. Ale i tak ogarnia nas tu poczucie własnej małości i jakiejś naturalnej transcendencji. Ma ona postać...
23.05.2017
Prof. Krzysztof Meissner: Cały Wszechświat wypełniony jest jednorodnym polem Higgsa. Niektóre cząstki muszą się przez nie „przedzierać”, w wyniku czego zachowują się jak obdarzone masą.
23.12.2016
Dawna królowa nauk została zepchnięta na margines kultury. Tymczasem jaka jest teologia dziś, taka będzie religijność społeczeństwa jutro.
11.10.2016
Celem kursu jest omówienie istotnych aspektów dwudziestowiecznych dyskusji dotyczących relacji między nauką a religią.
11.10.2016
Czym jest teologia nauki? Czy taka dyscyplina jest w ogóle możliwa?
29.09.2016
Jak co roku w dniach od 18 do 25 stycznia obchodzimy w Kościele tydzień modlitw o jedność chrześcijan.
29.09.2016
Początek nowego to okres przewidywania, planowania na przyszłość.
29.09.2016
Czy w Piśmie Świętym jest zawarta jakaś filozofia?
29.09.2016
Teksty biblijne mówią nam dzisiaj o mądrości.
29.09.2016
W dzisiejszym czytaniu prorok Izajasz opowiada o wielkiej wizji, jaka roztoczyła się przed jego oczami.

Strony