15 - 22 marca 2010

STOLICA APOSTOLSKA

Grzesznik i kamień

"Bóg dba o zbawienie naszej duszy, wyzwalając nas od zła dzięki sakramentowi pojednania, aby nikt nie odszedł stracony" - powiedział Benedykt XVI przed modlitwą Anioł Pański 21 marca. Papież nawiązał do spotkania Jezusa z cudzołożnicą: "Scena jest pełna dramatyzmu: od słów Jezusa zależy życie kobiety, ale także Jego własne. (...) Jezus wie, co kryje się w sercu człowieka, chce potępić grzech, ale zbawić grzesznika i zdemaskować obłudę" - zauważył Papież. Jezus mówi: "Kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci na nią kamień" i w ten sposób "otwiera sumienia na większą sprawiedliwość: miłości, w której zawiera się doskonałe wypełnienie wszystkich przykazań. Jezus uwalniając kobietę od grzechu, wprowadza ją w nowe życie, ukierunkowane na dobro" - podkreślił Papież.

Papież u luteranów

"Fakt, że między katolikami a luteranami nie ma jeszcze eucharystycznej wspólnoty stołu, musi nas napełniać bólem, że dzieje się to z naszego powodu" - powiedział Benedykt XVI do włoskich luteranów. W rzymskim zborze Christuskirche Papież wraz z tamtejszym proboszczem Jensem Martinem Krusem przewodniczył nabożeństwu ekumenicznemu. Wizyta zbiegła się z 10-leciem "Wspólnej deklaracji w sprawie nauki o usprawiedliwieniu". Papież podkreślił, że chrześcijanie nie powinni się zadowalać tym, co osiągnięto w ekumenizmie. "Musi budzić niepokój świadomość, że nie możemy pić z jednego kielicha przy tym samym ołtarzu, że zaciemniamy świadectwo bycia na drodze do większej jedności, ale jedność, którą byśmy między sobą wynegocjowali, byłaby delikatna i nietrwała, jak wszystko, co robią ludzie" - powiedział.

Kwestia tytułu

"Tekst wielkopiątkowej modlitwy za Żydów wprowadzony przed dwoma laty przez Benedykta XVI nie budzi naszych zastrzeżeń. Zależy nam jedynie, żeby nosił on tytuł: »Modlitwa za Żydów«, a nie: »o nawrócenie Żydów«" - oświadczyli członkowie Międzynarodowego Żydowskiego Komitetu Konsultacji Międzyreligijnych. W czasie spotkania w Watykanie (16 i 17 marca) ustanowili nową formułę dialogu z Kościołem katolickim. Dotychczas rozmowy prowadzono jedynie z Komisją ds. Kontaktów Religijnych z Judaizmem, tym razem objęły one też inne dykasterie Kurii Rzymskiej. Rabin Richard Marker spotkał się z sekretarzem stanu kard. Tarcisiem Bertone, z kard. Peterem Turksonem, przewodniczącym Papieskiej Rady "Iustitia et Pax", oraz z kard. Jeanem-

-Louisem Tauranem z Rady ds. Dialogu Międzyreligijnego. Rozmawiano m.in o przygotowywanym Synodzie Biskupów dla Bliskiego Wschodu: strona żydowska zauważyła, że w dokumencie przygotowawczym jako jedyny konflikt bliskowschodni wspomina się starcia izraelsko-palestyńskie. Zarzuciła też przemilczenie prześladowania Żydów w krajach arabskich.

ŚWIAT

Mieszane reakcje ofiar pedofilii

List Benedykta XVI jest dokumentem "bezprecedensowym w historii Stolicy Apostolskiej", nawet jeśli rodzi "mieszane uczucia" - powiedział Patrick Walsh. Zdaniem Maeve Lewis Benedykt XVI "nie odpowiada w należytym stopniu na niepokoje ofiar", zbytnio skupia się na klerze niższym rangą i nie uznaje odpowiedzialności samego Watykanu. Nie odniósł się też do kościelnej polityki ukrywania skandali seksualnych. Podkreśliła też: "W liście nie ma nic, co by sugerowało, że w Kościele istnieje jakakolwiek nowa wizja kierowania nim". Andrew Madden, pierwsza z ofiar, która w Irlandii zdecydowała się pozwać Kościół, oświadczył: "Ja i tysiące innych ofiar czekaliśmy na papieskie przeprosiny za rolę hierarchii w ochronie przestępców".

Nigeria: kolejna masakra

Dwa tygodnie po zamieszkach w regionie Jos, kiedy zginęło blisko 550 ludzi, doszło do kolejnej masakry. Zamordowano 13 chrześcijan. "Starcia, które wybuchły 16/17 marca w wiosce Byie, nie miały podłoża religijnego" - oświadczył abp Ignatius Ayau Kaigama, metropolita Jos. Wyjaśnił, że chodziło o akt zemsty ze strony pasterzy należących do islamskiego ludu Fulanów na mieszkańcach wioski, z chrześcijańskiego ludu Beroma, za rzekomą kradzież bydła. Hierarcha wyraził zaniepokojenie, że media prezentują starcia w Jos jako konflikt religijny. Problem w tym - przestrzegł - że w ten sposób można doprowadzić do wybuchu takiej wojny.

Triumf organizacji katolickiej

Katolicki ośrodek adopcyjny Catholic Care, walczący o prawo do odmawiania współpracy z parami homoseksualnymi, wygrał apelację w Sądzie Najwyższym Wielkiej Brytanii. Od 2006 r. ustawodawstwo tego kraju nakładało na placówki adopcyjne obowiązek traktowania par homoseksualny tak jak związki heteroseksualne. W efekcie Kościół zaczął zamykać swoje ośrodki. Catholic Care zdecydował się zabiegać u władz o zrobienie wyjątku. Bezskutecznie. Jednak 17 marca Sąd Najwyższy uznał racje placówki i polecił rządowej komisji ds. organizacji charytatywnych ponowne rozpatrzenie jej wniosku.

POLSKA

Beatyfikacja nie w tym roku

"Szanse na beatyfikację Jana Pawła II jeszcze w 2010 r. są niewielkie, zważywszy na liczbę formalności do załatwienia" - powiedział kard. José Saraiva Martins, emerytowany prefekt Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych. "Nie uważam za tragedię faktu - oświadczył na portalu Pontifex - że sprawa się nieco opóźni. Świat się od tego nie zawali". Wciąż na uznanie czeka cud za wstawiennictwem papieża - podkreślił - a odpowiednia komisja lekarska "jeszcze się nie zebrała". "Potem konieczna będzie opinia teologów i kardynałów, a biorąc pod uwagę święta wielkanocne i letnią przerwę, (...) odnoszę wrażenie, że w 2010 r. niczego się nie załatwi" - powiedział kard. Saraiva.

Następcy jeszcze nie ma

Prymas Polski abp Henryk Muszyński skończył 20 marca 77 lat. W dniu tym upłynął także czas pełnienia przez niego metropolitalnej posługi w Gnieźnie. "W chwili obecnej nie ma żadnych decyzji Stolicy Apostolskiej odnośnie terminu nominacji następcy" - powiedział ks. Zbigniew Przybylski, rzecznik prasowy kurii gnieźnieńskiej.

Sprawiedliwa wśród narodów

17 marca zmarła w wieku 94 lat Aleksandra Żarynowa, działaczka Katolickiej Młodzieży Narodowej, współorganizatorka ślubów akademickich na Jasnej Górze w maju 1936 r., odznaczona medalem "Sprawiedliwy wśród Narodów Świata". Urodziła się w 1916 r. w Warszawie, absolwentka szkoły Cecylii Plater-Zyberkówny, studiowała prawo. W czasie wojny wypędzona wraz z rodzicami z majątku w Kruchowie (Wielkopolska), okupację niemiecką przeżyła w podwarszawskich Szeligach, gdzie ukrywała Żydów. Aresztowana w sierpniu 1944 r. za pomoc udzieloną rannemu powstańcowi, wywieziona do obozu pracy. W 1945 r. założyła czytelnię "Exlibris" przy ul. Pięknej, miejsce spotkań inteligencji. Tłumaczyła na język francuski dzieła z dziedziny historii, architektury i konserwacji zabytków.

Oprac. na podstawie KAI, innych agencji i mediów oraz informacji własnych.

Dziękujemy, że nas czytasz!

Wykupienie dostępu pozwoli Ci czytać artykuły wysokiej jakości i wspierać niezależne dziennikarstwo w wymagających dla wydawców czasach. Rośnij z nami! Pełna oferta →

Dostęp 10/10

 • 10 dni dostępu - poznaj nas
 • Natychmiastowy dostęp
 • Ogromne archiwum
 • Zapamiętaj i czytaj później
 • Wybrane teksty dostępne przed wydaniem w kiosku
 • Także w formatach PDF, EPUB i MOBI
10,00 zł

Dostęp kwartalny

Kwartalny dostęp do TygodnikPowszechny.pl
 • Natychmiastowy dostęp
 • 92 dni dostępu = aż 13 numerów Tygodnika
 • Ogromne archiwum
 • Zapamiętaj i czytaj później
 • Wybrane teksty dostępne przed wydaniem w kiosku
 • Także w formatach PDF, EPUB i MOBI
79,90 zł

Artykuł pochodzi z numeru TP 13/2010