Zagnieżdżeni

Prof. KRZYSZTOF KOSEŁA, socjolog: Nie należy pytać, kto zabiera nam nasze dzieci, tylko dlaczego one nie chcą być zabrane.

18.02.2008

Czyta się kilka minut

Elżbieta Isakiewicz: Niedawno w telewizji pokazali reportaż o rodzicach, którzy nie posłali córki do szkoły, bo uważają, że w ten sposób ochronią dziecko przed złym wpływem, a przy okazji dłużej zatrzymają dla siebie. Podoba się Panu ich postawa?

Krzysztof Koseła: Nie. To są okrutni, skrajnie egoistyczni rodzice.

Dlaczego? Przecież kiedyś nie było szkół, dzieci uczyły guwernantki i świat się nie zawalił.

Ale zwykle te dzieci miały rodzeństwo i w relacjach z nim uczyły się sztuki negocjacji, walki o swoje, rozumienia potrzeb innych, czyli umiejętności niezbędnych do funkcjonowania w społeczeństwie. Jedynak jest pod tym względem w znacznie trudniejszej sytuacji. Mam koleżankę, która powiada, że posiadanie jedynaków powinno być w Unii Europejskiej prawnie zakazane ze względów społecznych. Bo gdy rodzice chorują lub z innych przyczyn wymagają opieki, to wyłącznie na jedynaka spadają związane z tym obowiązki, biedak nie ma szans, żeby je z kimś podzielić.

A Pan ma dzieci?

Troje.

I nigdy nie przyszło Panu do głowy, że w dniu, w którym idą do pierwszej klasy, zaczyna się proces rugowania z nich tego, co spontaniczne, twórcze, oryginalne? Proces psucia?

Nie. Za to cieszyłem się, że wejdą w środowisko rówieśnicze, zaczną uczyć się gry współżycia. Szkoła formułuje wymagania cywilizacyjne, przygotowuje do radzenia sobie z nimi. Człowiek trzymany w kokonie ich nie doświadczy, więc będzie w jakimś sensie ułomny. A przecież rodzice nie będą z nim przez całe życie. Dlatego w pewnym momencie powinni wypchnąć dziecko z gniazda.

Aż tak?

Aż tak! Moim zdaniem nie należy stawiać pytania, kto zabiera nam nasze dzieci, tylko dlaczego one nie chcą być zabrane.

A nie chcą?

Otóż ostatnio obserwuje się tendencję do późnego przekraczania progu dorosłości. Nasze dzieci za bardzo się w rodzinnym gnieździe rozsiadają, jest im w nim zbyt ciepło i wygodnie. Ociągają się z wyfrunięciem. Ci trzydziestolatkowie mieszkający z tatusiem i mamusią, ciągle przez nich obsługiwani, są tej tendencji przykładem.

Czy to polska specyfika?

Nie. Raczej krajów katolickich niż protestanckich. Jakby katolicy w większym stopniu żywili przekonanie, że świat jest groźny i nieobliczalny, więc im później dziecko się z nim skonfrontuje, tym lepiej. Protestanci ufniej patrzą w przyszłość.

Podczas licznych podróży miałem okazję zaobserwować, jak to wygląda w praktyce. Idzie na przykład ulicą matka z synkiem w Polsce albo we Włoszech, dostrzega w kiosku tzw. pisemka. I co robi? Stara się zasłonić dzieciakowi oczy, odwrócić uwagę. W krajach protestanckich podnosi alarm, że te fotosy są na wystawie, domaga się, żeby je usunąć na tylne półki. Słowem, pierwsza zachowa się bardziej asekuracyjnie, druga bardziej aktywnie.

Ale czemu młodzi nie chcą wyfruwać?

Bo trudniej stanąć na własnych nogach, świat idzie w złym kierunku. Coraz mniej jest takich płatnych zajęć, które, powiedzmy, osiemnastolatkowi pozwolą się uczyć, utrzymać i zamieszkać w oddzielnym mieszkaniu - a przecież przeniesienie się do własnego gniazda jest elementarnym kryterium dorosłości. Czy pani wie, co wynika z międzynarodowych badań? Że największymi liberałami są czternastolatkowie. Ale już po trzech, czterech latach orientują się, że życie na własny rachunek wymaga wielkiego zachodu, i w większości opowiadają się już za państwem socjalnym, etatystycznym. Ten sam lęk przed usamodzielnieniem sprawia, że metrykalnie dojrzali, niechętnie angażują się w stałe związki. I nawet jeśli się z kimś wiążą, to częściej umową cywilną niż ślubem kościelnym, bo kontrakt łatwiej rozwiązać. Dlatego powinniśmy tak urządzić świat, żeby nasze dzieci chciały być zabrane. Pod pewnym względem to zadanie staje się szczególnie pilne w Polsce.

Dlaczego?

Ponieważ kolejne badania pokazują, że w porównaniu z młodzieżą Europy Zachodniej, u nas częściej spędza się wolny czas w domu, a nie z rówieśnikami. W tamtych społeczeństwach dzieci bardzo szybko wynoszą się z orbity oddziaływania rodziców, nawet jeśli wciąż dzielą z nimi wspólny dach. U nas młodzi ludzie chętniej deklarują, że lubią sprzątać mieszkanie, podczas gdy ich koledzy z Paryża czy Amsterdamu spotykać się z przyjaciółmi w pubie.

Czy nie dlatego, że nasi są biedniejsi? Gdyby mieli na pizzę i piwo w restauracji, pewnie by odkurzacz porzucili.

Owszem. Nasze dzieci są bardziej domowe przede wszystkim dlatego, że wymusza to na nich rzeczywistość.

Jednak czegoś tu nie rozumiem: czemu ta rzeczywistość nie zrodziła w młodym pokoleniu gniewu, buntu, potrzeby kontestacji?

Bunt młodych jest zjawiskiem rzadkim. Z ostatnim prawdziwym mieliśmy do czynienia w latach 60. Nie tylko w Polsce się nie zbuntowali - nie stało się tak w żadnym z krajów, które odzyskały niepodległość. Z szeroko zakrojonych badań międzynarodowych przeprowadzonych w latach 1999-2000 wynika zresztą, że to właśnie Polacy - włącznie z bardzo młodymi - spośród wszystkich społeczeństw postkomunistycznych najżarliwiej zaakceptowali przemiany ustrojowe.

Nadal nie rozumiem, dlaczego po tym, jak zachłyśnięcie wolnością ustąpiło miejsca rozczarowaniu bezrobociem, do buntu nie doszło.

Bo właśnie wtedy otworzyły się dla nas granice Europy. I okazało się, że możliwość wyjazdu za pracą, ułożenia sobie życia w bardziej przyjaznej przestrzeni, jest jak wentyl bezpieczeństwa: rozprasza społeczne napięcie.

Więc może nasza domowa młodzież przeżywa bunt światopoglądowy? Może nie wiemy, że Jaś surfujący w domu po internecie albo odkurzaczem po dywanie właśnie nabrał dystansu do religii, w jakiej go wychowano, do zasad, jakie mu wpajano?

I znowu - nie. Okazuje się, że w Polsce nie widać nieciągłości generacyjnej. Najwyraźniej dobrze tu funkcjonuje międzypokoleniowy przekaz tradycji kulturowej. Bo gdy pytamy różne grupy wiekowe o akceptację dla wartości narodowych, patriotycznych czy religijnych, to okazuje się, że nie ma takich roczników, które by te wartości odrzucały. Socjolog patrzący w kwestionariusz nie rozpozna: młody ty jesteś czy stary.

Niedawno nasz Instytut [Socjologii UW - red.] odwiedziła grupa socjologów z Moskwy. Opowiedzieli o badaniach przeprowadzonych na dużej grupie dwudziesto-, trzydziesto- i pięćdziesięcioletnich Rosjan, a także tych najstarszych, pamiętających wielką wojnę ojczyźnianą. I wyszło na jaw, że ich społeczeństwo jest wyraźnie podzielone na cztery segmenty.

Młodzi czuli się nieposkromionymi zdobywcami bogactwa, ziemi i kosmosu, ale już dziesięć lat starsi i pięćdziesięciolatkowie - ofiarami. Bardzo rozgoryczeni byli kombatanci: podeptano, żalili się, naszą Rosję, to, w co wierzyliśmy, myśmy gryźli ziemię w okopach na darmo.

W Polsce - inaczej. Nie ma myślenia w kategoriach przegranego pokolenia. Nie mówią tak o sobie nawet ci, których większość życia przypadła na PRL.

Badania wyodrębniają jeszcze jeden oryginalny rys polskiej młodzieży. Aż 50 procent, najwięcej w Europie, deklaruje, że regularnie uczęszcza na praktyki religijne. Czy Kościół nie musi się obawiać utraty młodych?

Wydaje się jednak, że taka groźba jest w Polsce mniejsza niż na Zachodzie.

Dzięki wpływowi Jana Pawła II?

Tylko proszę nie przesadzać z używaniem pojęcia "pokolenie JPII". Istotnie, młodzi ludzie nie odrzucają sugestii, że tworzą takie pokolenie. Bo to dobrze brzmi. Jakby im powiedzieć: jesteście generacją "Frugo" albo "Nic", to by się obrazili. I rzeczywiście, pytani, co się stało w kwietniu 2005 r., są zgodni: Papież okazał się w ich życiu ważną postacią. Ale już z mniejszym zapałem stosują się do tych elementów jego nauczania, które dotyczą sfery miłości, małżeństwa, seksualności. Jakby mu się odwinęli. Bywają i takie okresy w ich życiu, kiedy religijność słabnie. Nastolatkowie są bardziej pobożni niż dwudziestolatkowie. Kiedy ci ostatni zaczynają rodzić dzieci, do praktyk religijnych wracają, bo chcą potomkom przekazać wartości, w których sami wyrośli. Ale i tak do kościoła chodzą najchętniej przedstawiciele najstarszej generacji.

Faktem jest jednak, że polskie społeczeństwo jako całość wydaje się odporne na te trendy, które wyraźnie zaznaczyły się w społeczeństwach Niemiec, Wielkiej Brytanii czy Francji i są widoczne w dzisiejszej Irlandii. Być może wpływ Jana Pawła II na Polaków polegał na tym, że jakby przestawił nas na inne tory.

I dokąd one prowadzą?

Wielu naukowców było zdania, że po roku 1989 nasze społeczeństwo szybko będzie się modernizowało obyczajowo i upodobni się do zachodnich. José Casanova, wybitny socjolog religii, pisał, że Papież wyznaczył swojemu narodowi zadanie misyjne wobec Europy, nie sądząc jednocześnie, by owa misja miała się powieść. Uważał, iż łatwiejszym, choć nadal trudnym zadaniem będzie pokazanie, że może istnieć społeczeństwo korzystające z wszelkich zdobyczy cywilizacyjnych, a jednocześnie nieodrzucające tradycyjnych wartości. Że nowoczesność nie musi oznaczać antyreligijności. Np. Anglicy już dostrzegli, że za sprawą przybyszów z Europy Wschodniej, głównie Polaków (przeważnie młodych), w niedzielnych Mszach bierze udział więcej katolików niż anglikanów, mimo że ci pierwsi stanowią wyznaniową mniejszość. Więc katoliccy biskupi Anglii chcieliby teraz, by Polacy nie gromadzili się tylko w polskich misjach, żeby włączyli się w życie religijne miejscowych parafii, dając tym samym impuls do rozkwitu lokalnemu Kościołowi. Wykształceni, otwarci, ale wrażliwi na przekaz religii - ważna informacja dla Europy.

Nie ma Pan czasem wrażenia, że nobliwe grupy, przejmując od młodych np. ubiór albo luzacki styl bycia, dziecinnieją? Czy nasze dzieci nie zabierają nam dorosłości?

Ja bym powiedział: to my im odbieramy atrybuty młodości. Też nosimy dżinsy, siwe włosy zawiązujemy w kucyk i, nawet będąc pod sześćdziesiątkę, słuchamy tej samej muzyki. W dzisiejszym świecie nadal funkcjonują istotne podziały wyznaczane przez płeć, wykształcenie, status materialny. Ale te ze względu na wiek przestały być bardzo ważne.

To dobrze czy źle?

Najwyżej śmiesznie.

Rozmawiała Elżbieta Isakiewicz

Prof. KRZYSZTOF KOSEŁA jest socjologiem młodzieży i religii, pracuje w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Dziękujemy, że nas czytasz!

Wykupienie dostępu pozwoli Ci czytać artykuły wysokiej jakości i wspierać niezależne dziennikarstwo w wymagających dla wydawców czasach. Rośnij z nami! Pełna oferta →

Dostęp 10/10

 • 10 dni dostępu - poznaj nas
 • Natychmiastowy dostęp
 • Ogromne archiwum
 • Zapamiętaj i czytaj później
 • Autorskie newslettery premium
 • Także w formatach PDF, EPUB i MOBI
10,00 zł

Dostęp kwartalny

Kwartalny dostęp do TygodnikPowszechny.pl
 • Natychmiastowy dostęp
 • 92 dni dostępu = aż 13 numerów Tygodnika
 • Ogromne archiwum
 • Zapamiętaj i czytaj później
 • Autorskie newslettery premium
 • Także w formatach PDF, EPUB i MOBI
89,90 zł
© Wszelkie prawa w tym prawa autorów i wydawcy zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów i innych części czasopisma bez zgody wydawcy zabronione [nota wydawnicza]. Jeśli na końcu artykułu znajduje się znak ℗, wówczas istnieje możliwość przedruku po zakupieniu licencji od Wydawcy [kontakt z Wydawcą]

Artykuł pochodzi z numeru TP 04/2008