W SKRÓCIE

12 – 15 marca

15.03.2013

Czyta się kilka minut

Nagroda Zbigniewa Herberta. William Stanley Merwin, 86-letni poeta amerykański, został laureatem pierwszej edycji Międzynarodowej Nagrody im. Zbigniewa Herberta, którą przyznaje Fundacja im. Zbigniewa Herberta. Laureata wyłoniło międzynarodowe jury, złożone z krytyków i twórców pod przewodnictwem Edwarda Hirscha. Merwin należy do najbardziej znanych amerykańskich twórców – ma na swoim koncie około 50 książek oraz dwie Nagrody Pulitzera i tytuł Poety-Laureata USA. Przez wiele lat mieszkał w Europie, mając m.in. dom na południu Francji, w latach 60. związany był w USA z ruchem protestów przeciwko wojnie w Wietnamie, obecnie jest stałym mieszkańcem Hawajów, a jego poezja w dużej mierze inspirowana jest przez idee ekologiczne. Opublikował także liczne tłumaczenia, w tym „Pieśni o Rolandzie” i „Czyśćca” Dantego. W Polsce wiersze Merwina przekładali m.in. Artur Międzyrzecki i Julia Hartwig oraz Czesław Miłosz, który w „Wypisach z ksiąg użytecznych” umieścił utwór „Na rocznicę mojej śmierci”, zaczynający się od słów: „Co roku, nie wiedząc o tym, mijam ten dzień, / Kiedy pożegnają mnie ostatnie ognie / I cisza odprawi / Niestrudzonego wędrowca / Niby płomień nie świecącej gwiazdy”. Pamiątkową statuetkę oraz czek na 50 tys. dolarów, ufundowany przez PKN Orlen, W. S. Merwin odbierze 3 czerwca w Warszawie.

Pierwszy dekonstrukcjonista. „Różewicz rozkłada na czynniki pierwsze wszelkie literackie formy, urządzenia i mechanizmy, a nawet zabawki. Rozkłada na części, przygląda się, jak każda z nich funkcjonuje jako część całości i jako część sama w sobie, a następnie składa wszystkie części ponownie w całość, z tym, że nie jest to ta sama całość, co na początku, to jest zupełnie inna, nowa całość. Tak jak Gombrowicz mógł o sobie napisać »Byłem pierwszym strukturalistą«, tak Różewicz może o sobie mówić, że jest pierwszym dekonstrukcjonistą czy postmodernistą, bo przecież był nim w praktyce, zanim Derrida, Lyotard i Deleuze wymyślili, co wymyślili, czyli teorię, a więc terminy” – przekonuje w „Twórczości”, na marginesie tomu „to i owo” Tadeusza Różewicza, Janusz Drzewucki. W najnowszym numerze miesięcznika (2013, nr 3) znajdziemy także m.in. wiersze Piotra Matywieckiego, Macieja Meleckiego i Marcina Orlińskiego oraz – dołączoną do niego – książkę Elżbiety Baniewicz „Dziwny czas”, zebrane szkice o teatrze z lat 2000–2012.

Projekt Brodski. W grudniu na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie – w ramach projektu „Brodski” – odbędzie się międzynarodowa interdyscyplinarna konferencja naukowa poświęcona osobie i twórczości rosyjskiego poety. Organizatorami są studenci Wydziału Polonistyki UJ, poszukujący mecenasów dla swego przedsięwzięcia. Więcej informacji można uzyskać pod adresem mailowym sekcja.literatury@gmail.com oraz na – mającej wkrótce wystartować – stronie www.projektbrodski.iwi.org.pl.

Dziękujemy, że nas czytasz!

Wykupienie dostępu pozwoli Ci czytać artykuły wysokiej jakości i wspierać niezależne dziennikarstwo w wymagających dla wydawców czasach. Rośnij z nami! Pełna oferta →

Dostęp 10/10

 • 10 dni dostępu - poznaj nas
 • Natychmiastowy dostęp
 • Ogromne archiwum
 • Zapamiętaj i czytaj później
 • Wybrane teksty dostępne przed wydaniem w kiosku
 • Także w formatach PDF, EPUB i MOBI
10,00 zł

Dostęp kwartalny

Kwartalny dostęp do TygodnikPowszechny.pl
 • Natychmiastowy dostęp
 • 92 dni dostępu = aż 13 numerów Tygodnika
 • Ogromne archiwum
 • Zapamiętaj i czytaj później
 • Wybrane teksty dostępne przed wydaniem w kiosku
 • Także w formatach PDF, EPUB i MOBI
79,90 zł

Artykuł pochodzi z numeru TP 12/2013