Kontrolowana bezkarność

Inspektorzy Państwowej Inspekcji Pracy przeprowadzili do końca marca br. siedem kontroli w agencji reklamowo-marketingowej, do której należą otwierane w całej Polsce kluby go-go, opisywane w poprzednim artykule.

07.04.2014

Czyta się kilka minut

Cztery kontrole były odpowiedzią na zgłoszone skargi, dwie inspektorzy PIP przeprowadzili wspólnie z policją i Urzędem Skarbowym, jedną z policją, i jedną na wniosek Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Skontrolowane zostały kluby w Krakowie, Poznaniu, Kielcach, Białymstoku i Rzeszowie.

WYNIKI KONTROLI pokazały nieprawidłowości w zakresie:
– nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy (w tym: nieprawidłowe sporządzenie umowy o pracę, niewydanie świadectwa pracy);
– terminowości wypłacania wynagrodzenia za pracę;
– udzielania urlopów bezpłatnych;
– prowadzenia akt osobowych;
– rzetelności ewidencji czasu pracy;
– terminowości zgłaszania osób zatrudnionych do ubezpieczenia społecznego.
Wobec jednej osoby, która popełniła wykroczenie przeciwko prawom pracowników, kontrolerzy PIP zastosowali środek oddziaływania wychowawczego (czyli może chodzić np. o pouczenie czy ostrzeżenie).

DODATKOWO kontrolerzy wydali sześć decyzji, które dotyczyły nieprawidłowości w zakresie: ochrony podstawowej urządzeń i instalacji elektrycznych; eksploatacji urządzeń oświetlenia elektrycznego; urządzeń do składowania materiałów; wyposażenia i stanu pomieszczeń higieniczno-sanitarnych.

Dziękujemy, że nas czytasz!

Wykupienie dostępu pozwoli Ci czytać artykuły wysokiej jakości i wspierać niezależne dziennikarstwo w wymagających dla wydawców czasach. Rośnij z nami! Pełna oferta →

Dostęp 10/10

 • 10 dni dostępu - poznaj nas
 • Natychmiastowy dostęp
 • Ogromne archiwum
 • Zapamiętaj i czytaj później
 • Wybrane teksty dostępne przed wydaniem w kiosku
 • Także w formatach PDF, EPUB i MOBI
10,00 zł

Dostęp kwartalny

Kwartalny dostęp do TygodnikPowszechny.pl
 • Natychmiastowy dostęp
 • 92 dni dostępu = aż 13 numerów Tygodnika
 • Ogromne archiwum
 • Zapamiętaj i czytaj później
 • Wybrane teksty dostępne przed wydaniem w kiosku
 • Także w formatach PDF, EPUB i MOBI
79,90 zł

Artykuł pochodzi z numeru TP 15/2014