21-28 czerwca 2010

STOLICA APOSTOLSKA

Wolność i miłość

W rozważaniu przed modlitwą Anioł Pański Benedykt XVI nawiązał do sceny spotkania Jezusa z młodzieńcami z Ewangelii św. Łukasza. "Chodzi o ten radykalizm, który wynika z Miłości Bożej, wobec której sam Jezus jako pierwszy jest posłuszny. Ten, kto wyrzeka się wszystkiego, nawet samego siebie, aby iść za Jezusem, wkracza w nowy wymiar wolności, którą św. Paweł określa jako »kierowanie się według Ducha«, a ta nowa forma wolności, zdobyta dla nas przez Chrystusa, polega na »służeniu sobie wzajemnie«" - wyjaśnił Papież. "Wolność i miłość są zbieżne! Natomiast uleganie własnemu egoizmowi prowadzi do rywalizacji i konfliktów" - podkreślił Benedykt XVI.

Prostytucja i narkomania

"Nawet globalne wydarzenia sportowe i społeczne, mające sprzyjać poszanowaniu i harmonii między ludźmi, stały się okazją do większego wykorzystywania kobiet i dziewcząt. Handel żywym towarem to odpowiedź na zapotrzebowanie klientów prostytucji i przede wszystkim z nim należałoby walczyć. Tymczasem coraz częściej usiłuje się legalizować tę działalność hańbiącą ludzką godność" - powiedział abp Celestino Migliore 21 czerwca na forum ONZ w Nowym Jorku. Stały obserwator Stolicy Apostolskiej przy Organizacji Narodów Zjednoczonych wziął udział w spotkaniu nt. międzynarodowej przestępczości zorganizowanej.

Kard. Kasper odchodzi

"Kończy się moja służba w Kurii Rzymskiej i Papieskiej Radzie ds. Popierania Jedności Chrześcijan" - ogłosił oficjalnie kard. Walter Kasper. Niemiecki purpurat od 9 lat kierował dykasterią odpowiedzialną za ekumenizm i dialog z Żydami. "Kiedy przyszedłem do Watykanu, dialog z tzw. starożytnymi Kościołami wschodnimi nie istniał. Udało nam się wypracować dokument, który pokazuje, że pomimo trwającej 1500 lat separacji zachowaliśmy to samo rozumienie Kościoła, jego sakramentalnej posługi, misji i hierarchicznej struktury" - powiedział kard. Kasper podczas konferencji prasowej w Watykanie. Mówił też o relacjach z Cerkwią rosyjską. "Przez pierwsze dwa lata mojej posługi byłem dla Moskwy persona non grata - przypomniał. - Pierwsze spotkanie z patriarchą Aleksym II było arcytrudne. Ostatnie, na pół roku przed jego śmiercią, odbywało się w przyjaznej atmosferze. A dziś z prawosławiem rozmawiamy o kwestii najbardziej delikatnej, czyli o prymacie". Benedykt XVI prawdopodobnie następcą kard. Kaspera mianuje bp. Kurta Kocha z Bazylei.

ŚWIAT

Belgia: policyjna "Akcja Kościół"

Bezprecedensowej rewizji budynków arcybiskupstwa w Mechelen dokonały belgijskie władze 24 czerwca. Podczas comiesięcznej sesji episkopatu do kurii arcybiskupiej w Mechelen o godz. 10.30 wkroczyły władze sądowe i siły policji, jak oznajmiono, w związku z oskarżeniem o nadużycia seksualne na terenie archidiecezji. Skonfiskowano wszystkie dokumenty, m.in. materiały zebrane przez komisję badającą nadużycia duchowieństwa, oraz telefony komórkowe, zaznaczając, że nikt nie może opuścić budynku. Stan ten trwał do godziny 19.30. Przesłuchano zarówno członków episkopatu, jak i personel. Przeszukano także, nawiercając otwory, grobowce zmarłych arcybiskupów Mechelen-Brukseli, kardynałów Jozefa-Ernesta Van Roeya i Léona-Josepha Suenensa. W proteście, przekazanym na ręce ambasadora Belgii w Watykanie przez sekretarza ds. relacji Stolicy Apostolskiej z państwami abp. Dominique’a Mambertiego, czytamy: "Sekretariat Stanu wyraża głębokie zdumienie sposobem, w jaki belgijski wymiar sprawiedliwości przeprowadził wczoraj rewizję, i oburzenie faktem, że doszło wręcz do profanacji grobów zmarłych arcybiskupów Mechelen-Brukseli (...). Do konsternacji z powodu tych działań dołącza się ubolewanie ze względu na naruszenie poufności, do której mają prawo ofiary, ze względu na które dokonano rewizji".

POLSKA

Abp Hilarion w Warszawie

W Warszawie odbyła się druga tura rozmów między Kościołem katolickim w Polsce a Rosyjskim Kościołem Prawosławnym. Pierwsze spotkanie odbyło się 26 lutego br., podczas obecnego prawosławnej delegacji przewodniczył metropolita Hilarion (określany jako osoba "numer dwa" rosyjskiej Cerkwi). Obie strony za cel postawiły sobie poprawę stosunków między oboma Kościołami i narodami, czemu ma służyć opracowanie wspólnego dokumentu o pojednaniu. Niestety, na razie nie udało się dojść do wspólnych ustaleń. Abp Hilarion przyznał, że na przeszkodzie stanęły różne spojrzenia na historię, co nie wyklucza jednak dalszych prac redakcyjnych.

Ingres nowego Prymasa

Abp Józef Kowalczyk objął urząd arcybiskupa metropolity gnieźnieńskiego, prymasa Polski. Ingres do katedry gnieźnieńskiej odbył się 26 czerwca. W uroczystości uczestniczyło przeszło 40 arcybiskupów i biskupów oraz przedstawiciele najwyższych władz państwowych. W homilii nowy prymas odniósł się do transformacji ustrojowej i obecnych politycznych sporów. "Byłby więc czas najwyższy, aby po 20 latach skończyć te bezpłodne dyskusje, bezsensowne kłótnie, a podjąć pracę organiczną i wytrwałą nad budową dobra społecznego" - apelował abp Kowalczyk.

Eksperci precyzują stanowisko wobec in vitro

Ocena moralna udziału w procedurze in vitro była głównym tematem obrad Zespołu Ekspertów Konferencji Episkopatu Polski ds. Bioetycznych. Zespół wyda wkrótce broszurę na temat moralnych aspektów in vitro. Zastanawiając się nad konsekwencjami oświadczenia Rady ds. Rodziny i komunikatu z ostatniego posiedzenia Zebrania Plenarnego KEP, członkowie zespołu doszli do wniosku, że istnieje potrzeba doprecyzowania zawartych tam kwestii - podkreślił członek zespołu Michał Królikowski. W komunikacie Rady ds. Rodziny z 18 maja znalazły się słowa: "Ci, którzy (...) ustanawiają prawa przeciwko życiu poczętemu, a takim jest życie dziecka w stanie embrionalnym, w ogromnym procencie niszczone w procedurze in vitro, stają w jawnej sprzeczności z nauczaniem Kościoła Katolickiego i nie mogą przystępować do Komunii świętej, dopóki nie zmienią swojej postawy".

OPRAC. NA PODSTAWIE KAI, INNYCH AGENCJI I MEDIÓW ORAZ INFORMACJI WŁASNYCH

Dziękujemy, że nas czytasz!

Wykupienie dostępu pozwoli Ci czytać artykuły wysokiej jakości i wspierać niezależne dziennikarstwo w wymagających dla wydawców czasach. Rośnij z nami! Pełna oferta →

Dostęp 10/10

 • 10 dni dostępu - poznaj nas
 • Natychmiastowy dostęp
 • Ogromne archiwum
 • Zapamiętaj i czytaj później
 • Wybrane teksty dostępne przed wydaniem w kiosku
 • Także w formatach PDF, EPUB i MOBI
10,00 zł

Dostęp kwartalny

Kwartalny dostęp do TygodnikPowszechny.pl
 • Natychmiastowy dostęp
 • 92 dni dostępu = aż 13 numerów Tygodnika
 • Ogromne archiwum
 • Zapamiętaj i czytaj później
 • Wybrane teksty dostępne przed wydaniem w kiosku
 • Także w formatach PDF, EPUB i MOBI
79,90 zł

Artykuł pochodzi z numeru TP 27/2010