Nota wydawnicza

Publikowane tu listy stanowią fragment znacznie obszerniejszej korespondencji pomiędzy Karolem Wojtyłą - księdzem, biskupem, arcybiskupem, kardynałem, papieżem Janem Pawłem II - a Jerzym Turowiczem, przechowywanej w Archiwum Jerzego Turowicza. W przypadku listów kard. Wojtyły - papieża Jana Pawła II są to oryginały (maszynopisy lub rękopisy), w przypadku listów Jerzego Turowicza - maszynopiśmienne kopie. Dwa spośród listów kard. Wojtyły - z 13 marca 1968 r.

28.03.2006

Czyta się kilka minut

i z 18 marca 1975, pierwszy wystosowany z okazji wydania tysięcznego numeru "Tygodnika", drugi na 30-lecie pisma - były drukowane na łamach "TP" (w nr. 17. z 25 kwietnia 1968 i 13. z 30 marca 1975). Przesunięcie daty publikacji pierwszego z nich, o którym mowa w liście Kardynała z 18 marca, wynikło zapewne z faktu, że tysięczny numer "TP" ukazał się niemal dokładnie w apogeum "wydarzeń marcowych".

Tłem korespondencyjnej dyskusji między Kardynałem a Redaktorem, jaka odbyła się wiosną 1969 roku, jest sprawa artykułu Jerzego Turowicza "Kryzys w Kościele", który otwierał noworoczny numer "TP" z tego roku. Artykuł spotkał się z krytyką kard. Stefana Wyszyńskiego, a wywołana nim debata tylko częściowo znalazła odzwierciedlenie w "Tygodniku". Głos zabrali w niej m.in. ks. Andrzej Bardecki i Jacek Woźniakowski, a także - w formie listu do redakcji krytykującego Turowicza i Bardeckiego - Julia Hołyńska, czyli Stefan Kisielewski, objęty po Marcu '68 całkowitym zakazem druku i używający kobiecego pseudonimu. Wspomniany w korespondencji obszerny wywiad z Prymasem Belgii kard. Leo Suenensem ukazał się w numerze 22. z 1969 r.

I jeszcze dwie uwagi: w Archiwum nie odnalazł się dotąd list Jana Pawła II, na który Jerzy Turowicz odpowiada 19 lutego 1993 r. A ostatni z publikowanych listów Redaktora Naczelnego odnosi się do listu Jana Pawła II na 50-lecie "TP", ogłoszonego na łamach pisma w maju 1995 r. (nr 20/1995).

Dziękujemy, że nas czytasz!

Wykupienie dostępu pozwoli Ci czytać artykuły wysokiej jakości i wspierać niezależne dziennikarstwo w wymagających dla wydawców czasach. Rośnij z nami! Pełna oferta →

Dostęp 10/10

 • 10 dni dostępu - poznaj nas
 • Natychmiastowy dostęp
 • Ogromne archiwum
 • Zapamiętaj i czytaj później
 • Wybrane teksty dostępne przed wydaniem w kiosku
 • Także w formatach PDF, EPUB i MOBI
10,00 zł

Dostęp kwartalny

Kwartalny dostęp do TygodnikPowszechny.pl
 • Natychmiastowy dostęp
 • 92 dni dostępu = aż 13 numerów Tygodnika
 • Ogromne archiwum
 • Zapamiętaj i czytaj później
 • Wybrane teksty dostępne przed wydaniem w kiosku
 • Także w formatach PDF, EPUB i MOBI
79,90 zł
Ur. 1955 w Krakowie, absolwent prawa i historii sztuki na UJ, w latach 1980-89 w redakcji miesięcznika „Znak”, od 1990 r. w redakcji „TP”, na którego łamach prowadzi od 1987 r. jako Lektor rubrykę recenzyjną. Publikował również m.in. w… więcej

Artykuł pochodzi z numeru TP 14/2006