Kronika religijna (27 XI-3 XII)

STOLICA APOSTOLSKA
 • Benedykt XVI przebywał z czterodniową wizytą w Turcji (28 listopada-1 grudnia). Zob. korespondencję Marka Zająca ze Stambułu i rozmowę z ks. Wacławem Hryniewiczem na str. 10-11.
 • O sensie panowania Boga nad światem mówił Benedykt XVI przed niedzielną modlitwą "Anioł Pański" w uroczystość Chrystusa Króla (26 listopada). "Krzyż jest »tronem«, który ukazał wspaniałą królewskość Boga Miłości: ofiarowując się za odpuszczenie grzechu świata, pokonał On panowanie »władcy tego świata« i ustanowił ostatecznie Królestwo Boże" - podkreślił Papież. Następnie dodał: "On jest Miłością i Prawdą, a zarówno miłości, jak i prawdy nie narzuca się nigdy: pukają one do drzwi serca i umysłu, i tam, gdzie mogą wejść, przynoszą pokój i radość. Oto sposób, w jaki króluje Bóg". Po modlitwie Benedykt XVI przypomniał, że 1 grudnia jest Światowym Dniem Walki z AIDS. Pozdrowił chorych i tych, którzy się nimi opiekują. Po polsku powiedział: "W mojej modlitwie łączę się dzisiaj szczególnie z rodzinami górników, którzy zginęli w katastrofie w kopalni Halemba w Rudzie Śląskiej. Proszę, by Chrystus, Król Wszechświata, przyjął zmarłych do swej chwały w niebie, a ich rodziny i was wszystkich umocnił pokojem i nadzieją".
 • Zadaniem prasy katolickiej jest "śmiała służba prawdzie i pomaganie opinii publicznej w dostrzeganiu, odczytywaniu i przeżywaniu rzeczywistości oczami Boga" - zaznaczył Benedykt XVI podczas audiencji dla przedstawicieli włoskiego związku prasy katolickiej (organizacja obchodzi w tym roku 40-lecie). Wobec sekularyzacji misją katolickich mediów powinno być - zdaniem Papieża - wychowanie rozumu oraz kształtowanie opinii społeczeństwa zgodnie z duchem Ewangelii. Benedykt XVI przypomniał dziennikarzom, że są "współpracownikami wielkiej misji ewangelizacyjnej Kościoła".
 • Niedziela jest nie tylko "Dniem Pańskim", ale także "panem dni" - napisał Benedykt XVI w liście do prefekta Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, kard. Francisa Arinze. Okazją była zorganizowana przez wspomnianą dykasterię sesja poświęcona niedzielnym Mszom. Niedziela jest "fragmentem czasu przesiąkniętym wiecznością, ponieważ u swego zarania widziała, jak zmartwychwstały Ukrzyżowany wstępował zwycięski w życie wieczne" - czytamy w papieskim liście.
 • Izrael zapowiedział wznowienie rozmów ze Stolicą Apostolską. Izraelscy dyplomaci złożyli niedawno wizytę w watykańskim Sekretariacie Stanu; ustalono, że w grudniu i styczniu odbędzie się kilka posiedzeń Stałej Komisji Dwustronnej, czego rząd Ehuda Olmerta dotąd unikał. Decyzja rozwiała obawy, że rokowania - wymagane przez Układ Podstawowy zawarty w 1993 r. przez Stolicę Apostolską i Izrael, a dotyczące przede wszystkim praw Kościoła do miejsc kultu i utrzymania zwolnienia instytucji kościelnych z podatków - mogły zostać zamrożone na czas nieokreślony.

KOŚCIÓŁ W ŚWIECIE...

 • W Chinach doszło do kolejnych święceń biskupich bez zgody Watykanu (30 listopada). Nielegalna konsekracja, przeprowadzona z inicjatywy Patriotycznego Stowarzyszenia Katolików Chińskich, została udzielona ks. Wangowi Renlei "w sposób nieprzyzwoity, wręcz niewyobrażalny" - oświadczył kard. Joseph Zen Ze-kiun z Hongkongu. Funkcjonariusze Urzędu Spraw Religijnych uprowadzili dwóch patriotycznych, ale uznanych przez Watykan biskupów, żeby byli konsekratorami. Jednemu w drodze do kościoła udało się zbiec, drugi biernie asystował przy uroczystości. Stolica Apostolska "potępia sposób, w jaki dokonano w Xuzhou święceń ks. Wang Renlei", głosi komunikat watykańskiego Biura Prasowego, a jednocześnie "zdaje sobie sprawę z duchowego dramatu i cierpienia tych duchownych - biskupów konsekratorów i konsekrowanych - którzy są zmuszeni brać udział w nielegalnych święceniach biskupich, sprzeniewierzając się w ten sposób katolickiej tradycji, której w głębi serca chcieliby dochować wierności. Podziela ona również wewnętrzne zakłopotanie tych katolików - kapłanów, zakonników, zakonnic i świeckich - którzy zmuszeni są przyjąć pasterza, o którym wiedzą, że nie jest w całkowitej hierarchicznej jedności ani z Głową Kolegium biskupiego, ani z innymi biskupami na świecie".
 • W Zimbabwe z powodu głodu, ubóstwa i epidemii AIDS umiera więcej osób, niż ginie w wojnie w Iraku - zaalarmował abp Pius Ncube z Bulawayo. Co tydzień w jego kraju traci życie około 3,5 tys. ludzi. Świat - podkreślił hierarcha podczas spotkania w Londynie - zapomniał o Zimbabwe, chociaż "głód, choroba i rozpacz trawią naszą ziemię. Nasz kraj zapełnia się cmentarzami, chociaż nie przelewa się u nas krwi. Ludzie po prostu gasną, umierają w milczeniu i są grzebani cicho, bez fanfar, a media nie przypisują takim wydarzeniom większej wagi".
 • Sąd w Pakistanie skazał dwóch katolików na 10 lat więzienia za bluźnierstwo (25 listopada). James Masih (70 l.) oraz Boota Masih (60 l.) zostali uznani winnymi spalenia we wrześniu 2006 r. kartek Koranu. Obrona zapowiedziała apelację: twierdzi, że mężczyźni są niewinni i padli ofiarą osobistych porachunków. Obowiązujące w Pakistanie ustawodawstwo o bluźnierstwie, za które grozi nawet kara śmierci, wielokrotnie krytykowali obrońcy praw człowieka, również z organizacji islamskich. Zastrzeżenia budzi zwłaszcza łatwość, z jaką wnosić można bezpodstawne oskarżenia.
 • Muzułmanie chcą promować "umiarkowane nauczanie islamu". Tak zdecydowali islamscy liderzy z Azji Południowo-Wschodniej podczas konferencji, którą zorganizowało Centrum dla Umiarkowanych Muzułmanów. Wkrótce ma powstać Międzynarodowy Islamski Zespół Da’wah, na którego czele stanie dziesięciu przedstawicieli największych azjatyckich organizacji muzułmańskich. Umiarkowany oznacza "kierujący się wartościami cierpliwości, tolerancji i szacunku dla innych" - wyjaśnił Taha Basman, przewodniczący filipińskiej gałęzi Centrum.
 • Założyciele UE nie mieli wątpliwości co do chrześcijańskiego charakteru projektu europejskiego - oświadczyła Komisja Episkopatów Wspólnoty Europejskiej. Dokument ma związek z oczekiwaną na wiosnę 2007 r. Deklaracją Berlińską, która ma upamiętnić 50. rocznicę Traktatu Rzymskiego. Powinna ona - zdaniem Komisji Episkopatów - odzwierciedlać fakt, że większość obywateli Unii wyznaje chrześcijaństwo i związane z nim wartości. Komisja z zadowoleniem przyjęła propozycję, aby w pierwszej połowie przyszłego roku odbyło się spotkanie przedstawicieli Kościołów i wspólnot religijnych z szefami unijnych instytucji. Tematem będą wartości i plany UE.

I W POLSCE

 • Kremacja nie jest zgodna z nauką prawosławną - przypomniał Sobór Biskupów Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego, który pod koniec listopada zakończył obrady w Warszawie. "Chodzi tu o szacunek dla ciała ludzkiego. Apostoł Paweł pisał, że ciało jest świątynią Ducha Świętego" - podkreślił ks. Jan Kojło. Dyrektor prawosławnego radia "Orthodoxia" dodał, że nie można jednak odmówić chrześcijańskiego pochówku, gdy rodzina przyniesie urnę z prochami.
 • Archimandryta Jerzy (Pańkowski) został biskupem-wikariuszem prawosławnej Diecezji Warszawsko-Bielskiej z tytułem Biskupa Siemiatyckiego. Nominat ma 32 lata. Jest wykładowcą teologii fundamentalnej, homiletyki i języka cerkiewnosłowiańskiego w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej oraz Prawosławnym Seminarium Duchownym w Warszawie.

Ruszyła polska edycja amerykańskiego pisma katolickiego "First Things". Wydawcą jest "Fronda" każdy numer będzie mieć temat wiodący (pierwszy dotyczy "Homoseksualizmu i kapłaństwa"), a na łamach zagoszczą m.in. George Weigel, Michael Novak i ks. Richard J. Neuhaus.
Ks. Witold Broniewski ze Stuttgartu został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Zasługi RP. Kapłan, od lat 50. przebywający na emigracji, promuje za granicą ojczystą kulturę i sztukę. Nawiązał m.in. współpracę z Liceum Sztuk Plastycznych im. Kenara z Zakopanego. Począwszy od 1996 r. uczniowie szkoły wykonują szopkę, która podczas Adwentu stoi na dworcu kolejowym w Stuttgarcie.

Dziękujemy, że nas czytasz!

Wykupienie dostępu pozwoli Ci czytać artykuły wysokiej jakości i wspierać niezależne dziennikarstwo w wymagających dla wydawców czasach. Rośnij z nami! Pełna oferta →

Dostęp 10/10

 • 10 dni dostępu - poznaj nas
 • Natychmiastowy dostęp
 • Ogromne archiwum
 • Zapamiętaj i czytaj później
 • Wybrane teksty dostępne przed wydaniem w kiosku
 • Także w formatach PDF, EPUB i MOBI
10,00 zł

Dostęp kwartalny

Kwartalny dostęp do TygodnikPowszechny.pl
 • Natychmiastowy dostęp
 • 92 dni dostępu = aż 13 numerów Tygodnika
 • Ogromne archiwum
 • Zapamiętaj i czytaj później
 • Wybrane teksty dostępne przed wydaniem w kiosku
 • Także w formatach PDF, EPUB i MOBI
79,90 zł

Artykuł pochodzi z numeru TP 50/2006