Kronika religijna

Stolica Apostolska
 • Wśród sześciorga nowych beatyfikowanych znalazł się Polak - salezjanin August Czartoryski (1858-1893) - syn księcia Władysława Czartoryskiego i hiszpańskiej królewny Marii Amparo Munoz di Vista Alegre. Wychowawcą Augusta był m.in. św. Rafał Kalinowski, a do salezjanów przyjął go św. Jan Bosko. Zmarł na gruźlicę rok po święceniach kapłańskich. “Przykład jego świętości pragnę postawić szczególnie młodym, którzy szukają sposobu na odkrywanie woli Bożej w życiu i pragną każdego dnia wiernie podążać za głosem Bożym" - powiedział Papież o bł. Auguście, wyznaczając jego wspomnienie liturgiczne na 2 sierpnia.
 • Pozostali beatyfikowani to: Kolumbijka Laura Montoya (1874-1949) - apostołka Indian, założycielka Zgromadzenia Misjonarek Maryi Niepokalanej i św. Katarzyny ze Sieny; Meksykanka Maria Guadalupe Garcia Zavala (1878-1963) - założycielka Zgromadzenia Służebnic św. Małgorzaty Marii i Ubogich; Włoszka Nemezja (Julia) Valle (1847-1916) - szarytka, nauczycielka, opiekunka ubogich i chorych; Hiszpanka Euzebia Palomino Yenes (1899-1935) - mistyczka ze Zgromadzenia Córek Maryi Wspomożycielki oraz Portugalka Aleksandryna Maria da Costa (1904-1955) - świecka mistyczka, która większą część życia nie spożywała żadnych pokarmów, przyjmując jedynie codzienną Komunię św.
 • Stolica Apostolska opracowała nową instrukcję o liturgii. Dokument “Redemptionis Sacramentum" (Sakrament Zbawienia) przedstawił 23 kwietnia w Watykanie prefekt Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów kard. Francis Arinze. Obejmujący 186 paragrafów tekst zawiera szczegółowe regulacje i podkreśla potrzebę eliminacji licznych “nadużyć" w obchodzeniu się z liturgią. Wiernym przypomniano, że w przypadkach ciężkiego naruszania przepisów mogą się zwracać do biskupa lub bezpośrednio do Watykanu. Wbrew pogłoskom nie cofnięto reform liturgicznych Soboru Watykańskiego II. Jednocześnie podkreślono, że konferencje biskupów nie mają uprawnień do liturgicznych eksperymentów, częstych w latach 60. W przyszłości każda zmiana wymagać będzie zgody Kongregacji. Dokument potwierdza przepis, że dziewczęta i kobiety “mogą być dopuszczone do służby ołtarza wg oceny biskupa diecezjalnego, z poszanowaniem ustalonych norm". Zachowano także krytykowany w konserwatywnych kręgach przepis o udzielaniu komunii przez świeckich.
 • Katolicki polityk, który opowiada się za prawem do aborcji, nie powinien przyjmować Komunii - uważa kard. Francis Arinze. Dyskusję na ten temat wywołali przedstawiciele episkopatu USA, twierdząc, że nie podaliby Komunii kandydującemu na prezydenta Johnowi Kerry’emu, który opowiada się za “prawem do aborcji".
 • “To Bóg daje moc wyznawania wiary i obdarza pokojem, który dystansuje nas od zewnętrznie narzucającego się zła" - powiedział Jan Paweł II, komentując podczas środowej audiencji ogólnej Psalm 26. Zwracając się do rodaków, Papież powiedział: “W piątek przypada uroczystość św. Wojciecha, biskupa i męczennika, Patrona Polski. Świadectwo jego życia i męczeńska śmierć stały się fundamentem państwowości i tożsamości Polaków. Wraz ze św. Stanisławem, św. Wojciech przypomina raz jeszcze, że tylko z Chrystusem można zbudować trwały, wspólny dom europejski". Zapowiedziana wcześniej prywatna audiencja dla polityków PO została w ostatniej chwili odwołana.
 • Nominacje. Jan Paweł II mianował nuncjuszem apostolskim na Ukrainie Słoweńca abp. Ivana Jurkovicia, dotychczasowego nuncjusza na Białorusi. Nuncjatura w Kijowie była nieobsadzona od 12 lutego, odkąd Papież mianował swego dotychczasowego przedstawiciela abp. Nikolę Eterovicia sekretarzem generalnym Synodu Biskupów.
 • Wbrew wcześniejszym zapowiedziom Papież nie odwiedzi synagogi w Rzymie podczas jubileuszu 100. rocznicy jej wzniesienia - poinformował rzecznik prasowy Stolicy Apostolskiej. Na uroczystościach 23 maja Papieża reprezentować będą kardynałowie: Camillo Ruini - wikariusz generalny dla Rzymu i przewodniczący Konferencji Biskupów Włoskich oraz Walter Kasper, przewodniczący Papieskiej Rady Popierania Jedności Chrześcijan, odpowiedzialny z ramienia Watykanu za stosunki z judaizmem.
 • Nowy przewodniczący Episkopatu Polski został przyjęty przez Papieża. “Znając go, myślę, że pewnie by chętnie przyjechał, ale czy to akurat byłoby w tym roku... Nic się nie mówi na ten temat" - powiedział abp Michalik po rozmowie (24 kwietnia).

Kościół w świecie...

 • Kard. Lubomyr Huzar, zwierzchnik Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego, poinformował o rozpoczęciu procesu przeniesienia siedziby Metropolii Kijowsko-Halickiej ze Lwowa do Kijowa. W liście “Jeden lud Boży w ziemi na wzgórzach Kijowa" zaapelował też do trzech Cerkwi prawosławnych na Ukrainie o pojednanie “przez odnowę jednego Kościoła Kijowskiego w zjednoczonym Patriarchacie". Podkreślił, że cztery Kościoły na Ukrainie są spadkobiercami starożytnego Kościoła Kijowskiego, “matki wszystkich chrześcijan w Europie Wschodniej". Kard. Huzar sformułował wstępnie zasady zjednoczenia: żaden Kościół nie musiałby rezygnować z bogactwa więzi z Konstantynopolem, Moskwą albo Rzymem, ale w miejsce zależności od nich zaproponował relację opartą na modelu komunii.
 • W Niedzielę Miłosierdzia nie doszło do przekazania obrazu “Jezu ufam Tobie" z polskiego kościoła Świętego Ducha do pobliskiej świątyni - zgodnie z dekretem metropolity wileńskiego kard. Baczkisa. Przeniesienie uniemożliwiła miejscowa Polonia. “Obowiązuje mnie posłuszeństwo. Próbowałem zdjąć obraz, ale wierni mi nie pozwolili. Pytałem w kurii, jak mam postąpić. Niczego mi nie doradzono" - powiedział proboszcz kościoła Św. Ducha, ks. Mirosław Grabowski.
 • Podczas II wojny światowej Kościół katolicki w Niemczech zatrudniał 4519 robotników przymusowych - wynika z prac komisji historyków, powołanej przez tamtejszy Episkopat w 2000 r. Odszkodowania - po 2,5 tys. euro - wypłacono dotąd 533 osobom z 1317, z którymi nawiązano kontakt. Kościół w Niemczech nie przystąpił do ogólnego funduszu odszkodowawczego “Pamięć - Odpowiedzialność - Przyszłość", ale założył własną fundację (z budżetem 5 mln marek). W Niemczech i krajach okupowanych pracowało 10 mln przymusowych robotników.
 • Archidiecezja Boston sprzedała rezydencję biskupa, aby wypłacić 90 mln dolarów odszkodowań dla 542 ofiar księży-pedofilów, którzy w latach 1950-2003 dopuścili się na tym terenie przestępstw wobec dzieci. Pałac wraz z ziemią kupiła - za 99,4 mln dolarów - jezuicka uczelnia Boston College. “Dobrze, że siedziba pozostanie w rękach katolickich" - powiedział abp Sean P. O’Malley, który nie chciał, aby pieniądze na odszkodowania pochodziły ze składek wiernych.
 • Stu księży katolickich pielgrzymuje przez objęte walkami regiony Kolumbii - w nadziei na pojednanie pogrążonego w wojnie domowej kraju. Pielgrzymka (ponad 3 tys. km) ma potrwać 5 miesięcy. Nie towarzyszy jej wojskowa eskorta. Ks. Leiner de Jesús Castańo tłumaczy, że obecność żołnierzy powstrzymywałaby lewicowych guerrillas lub prawicowych członków grup paramilitarnych przed uczestnictwem we Mszy. W ciągu ostatnich 20 lat kolumbijscy lewacy zabili ponad 130 duchownych protestanckich i 60 katolickich, w tym dwóch biskupów.

... i w Polsce

 • Zaniepokojenie podjęciem w Sejmie prac nad ustawą o równym statusie kobiet i mężczyzn wyraziło Prezydium Episkopatu (22 kwietnia). W dokumencie przesłanym na ręce marszałka Sejmu czytamy: “Wobec utrzymującego się wysokiego bezrobocia, któremu towarzyszy redukcja świadczeń socjalnych, w sytuacji głębokiego kryzysu rolnictwa i załamania się publicznej służby zdrowia - forsowanie w parlamencie ustaw o charakterze demagogicznym, które rozmijają się z podstawowymi problemami i oczekiwaniami zdecydowanej większości obywateli, budzi uzasadniony niepokój i sprzeciw".
 • Nowy metropolita wrocławski abp Marian Gołębiewski odbył ingres do tamtejszej katedry (24 kwietnia). “Nie lękajcie się, diecezją rządził będzie Chrystus poprzez kapłanów" - mówił w homilii. Wśród priorytetów duszpasterskich wymienił formację biblijną i liturgiczną wiernych. Ustępujący metropolita, kard. Gulbinowicz złożył sprawozdanie ze stanu diecezji: “Nie ma długów wobec instytucji ani osób prywatnych". Wrocław to tzw. posto cardinalizo, dlatego można spodziewać się, że na najbliższym konsystorzu abp Gołębiewski otrzyma biret kardynalski.

Dziękujemy, że nas czytasz!

Wykupienie dostępu pozwoli Ci czytać artykuły wysokiej jakości i wspierać niezależne dziennikarstwo w wymagających dla wydawców czasach. Rośnij z nami! Pełna oferta →

Dostęp 10/10

 • 10 dni dostępu - poznaj nas
 • Natychmiastowy dostęp
 • Ogromne archiwum
 • Zapamiętaj i czytaj później
 • Wybrane teksty dostępne przed wydaniem w kiosku
 • Także w formatach PDF, EPUB i MOBI
10,00 zł

Dostęp kwartalny

Kwartalny dostęp do TygodnikPowszechny.pl
 • Natychmiastowy dostęp
 • 92 dni dostępu = aż 13 numerów Tygodnika
 • Ogromne archiwum
 • Zapamiętaj i czytaj później
 • Wybrane teksty dostępne przed wydaniem w kiosku
 • Także w formatach PDF, EPUB i MOBI
79,90 zł

Artykuł pochodzi z numeru TP 18/2004

Podobne artykuły