II RP: jaka była

Polska międzywojenna nadal funkcjonuje w pamięci Polaków w postaci legendy: "czarnej" albo "białej". A jaka była naprawdę?

Mitologizacja dziejów tamtej Polski była nieuchronna. W czasach PRL władze i urzędowi historycy intensywnie pracowali nad "czarną" legendą II RP; u swych początków Polska Ludowa przedstawiana była jako przeciwieństwo Międzywojnia - biednego, z napięciami społecznymi i etnicznymi, z analfabetyzmem itd.; w tym przeciwieństwie szukano legitymizacji dla nowego systemu. Z biegiem lat nachalność propagandy słabła, a pola wolności badaczy się powiększały, ale pół wieku komunizmu zrobiło swoje. Z drugiej strony - jak pisze Wojciech Morawski - II RP "mimo błędów, jakie popełniła, w świadomości Polaków dorastających w PRL funkcjonowała jako mit, idealizowany tym bardziej, im bardziej oficjalna propaganda próbowała go poniżyć i zdyskredytować". Z tym że "biała" legenda umniejszała z kolei "czarne" karty.

Dziś Polska międzywojenna nadal funkcjonuje w pamięci zbiorowej często w postaci zmitologizowanej - tyle że teraz częściej jest to legenda "biała". Tym cenniejsze publikacje, wcale nie tak liczne (okres międzywojenny nie cieszy się popularnością wśród historyków), które opisują II RP "ponad potępieniem i apologią". Spośród publikacji, które ukazały się ostatnio w związku z 90. rocznicą roku 1918, odnotujmy trzy.

Pierwsza to encyklopedia PWN "Polska niepodległa": 600-stronicowe kompendium dziejów II RP, nieograniczające się do polityki, ale obejmujące też życie społeczne, gospodarkę, kulturę, naukę, kwestie etniczne, nawet sport. Każdy z 9 rozdziałów tematycznych poprzedza artykuł, a tom uzupełniają materiały źródłowe: np. tekst traktatu wersalskiego z 1919 r., kolejnych konstytucji czy ustawy z 1938 r. "o ochronie imienia Józefa Piłsudskiego".

Także w wydawnictwie PWN ukazała się książka ekonomisty Wojciecha Morawskiego o historii finansów (a przez nie także gospodarki) II RP. To lektura obowiązkowa dla tych, którym w umysłach pokutuje "czarna" legenda: o Polsce nędzy, bezrobocia itd. Mało kto zdaje sobie sprawę - pisze Morawski - że choć II RP trwała krótko, na okres ten przypada kilka epok w dziejach finansów i gospodarki Europy. A możliwości działania premierów i szefów resortów skarbu ograniczał nie tylko kontekst międzynarodowy, ale też geopolityka: położenie między wrogimi Niemcami i ZSRR. Fakt, że np. w 1924 r. udało się zdławić hiperinflację i wprowadzić mocnego złotego, był niemal cudem. Co nie znaczy, że nie miał on swej ceny.

Z kolei Ośrodek KARTA zajął się powstawaniem Niepodległej z "perspektywy żaby". Album "Rok 1918" pokazuje wydarzenia od stycznia do grudnia 1918 r. przez wspomnienia ludzi niezwykłych i całkiem zwyczajnych, zilustrowane nieznanymi dotąd szerzej zdjęciami, plakatami itd. Obok wielkich są tu zdarzenia codzienne, nastroje, emocje. To zresztą kolejna taka publikacja KARTY: wcześniej ukazały się m.in. "Rok 1920" czy "Karnawał z wyrokiem" (o latach 1980-81).

"Polska niepodległa. Encyklopedia",

Wydawnictwo Naukowe PWN.

Wojciech Morawski "Od marki do złotego.

Historia finansów Drugiej Rzeczypospolitej", Wydawnictwo Naukowe PWN.

"Rok 1918. Odzyskiwanie Niepodległej",

album Ośrodka KARTA.

Dziękujemy, że nas czytasz!

Wykupienie dostępu pozwoli Ci czytać artykuły wysokiej jakości i wspierać niezależne dziennikarstwo w wymagających dla wydawców czasach. Rośnij z nami! Pełna oferta →

Dostęp 10/10

 • 10 dni dostępu - poznaj nas
 • Natychmiastowy dostęp
 • Ogromne archiwum
 • Zapamiętaj i czytaj później
 • Wybrane teksty dostępne przed wydaniem w kiosku
 • Także w formatach PDF, EPUB i MOBI
10,00 zł

Dostęp kwartalny

Kwartalny dostęp do TygodnikPowszechny.pl
 • Natychmiastowy dostęp
 • 92 dni dostępu = aż 13 numerów Tygodnika
 • Ogromne archiwum
 • Zapamiętaj i czytaj później
 • Wybrane teksty dostępne przed wydaniem w kiosku
 • Także w formatach PDF, EPUB i MOBI
79,90 zł

Artykuł pochodzi z numeru TP 03/2009