Dziedzictwo wydawnicze Częstochowy

Do 10 grudnia br. w gmachu głównym Biblioteki Narodowej (Warszawa, Al. Niepodległości 213) prezentowane są starodruki z Drukarni Jasnogórskiej, XIX- i XX-wieczne druki, oraz pisma i książki powstałe w wydawnictwach pozaklasztornych. Eksponaty pochodzą z Biblioteki Jasnogórskiej, Biblioteki Publicznej im. Władysława Biegańskiego i Archiwum Państwowego w Częstochowie.

Wśród dokumentów drukowanych znajdują się także dwa najstarsze zabytki rękopiśmiennictwa pochodzące ze zbiorów Biblioteki Jasnogórskicj: dokument fundacyjny klasztoru jasnogórskiego księcia Władysława Opolczyka z 9 sierpnia 1382 i Kodeks Reguły św. Augustyna, wyznaczający zasady działania zakonu paulinów. Z Drukarni Klasztornej - powstałej w 1628 r. - pochodzą druki z XVII (m.in. Bonawentury Meressa, Teodora Grubera, Grzegorza Terleckiego) i XVIII w. Jako pierwsze z dzieł wydano “Akademię Pobożności" Mikołaja z Mościsk Mościckiego, zawierające 724 stronice. W okresie utraty niepodległości działalność drukarni tłoczącej w języku polskim odegrała znaczącą rolę w zachowywaniu świadomości narodowej, gdyż jej wydawnictwa dzięki pielgrzymującym na Jasną Górę trafiały do wszystkich trzech zaborów. Modlitewniki, podręczniki do nauki polskiego służyły zwłaszcza chłopom z Kongresówki i Śląska.

Pokazano także z zasobów Biblioteki druki okazjonalne, gazety, informatory i przewodniki kierowane do pielgrzymów oraz ze zbiorów Archiwum dokumenty o przeszłości częstochowskiego przemysłu poligraficznego, eksponaty drukarskie, świadectwa zawodowe drukarzy.

Zamiarem autorów wystawy, jak wyjaśnia jej kurator Anna Woźnicka było pokazanie, “że sfera sacrum - Klasztor Jasnogórski - i profanum - życie miasta - przez wieki się przenikały (...), że nie były to dwa odrębne światy".

Ekspozycja będzie czynna od 17 grudnia w Muzeum Częstochowskim.

(m)

Dziękujemy, że nas czytasz!

Wykupienie dostępu pozwoli Ci czytać artykuły wysokiej jakości i wspierać niezależne dziennikarstwo w wymagających dla wydawców czasach. Rośnij z nami! Pełna oferta →

Dostęp 10/10

 • 10 dni dostępu - poznaj nas
 • Natychmiastowy dostęp
 • Ogromne archiwum
 • Zapamiętaj i czytaj później
 • Wybrane teksty dostępne przed wydaniem w kiosku
 • Także w formatach PDF, EPUB i MOBI
10,00 zł

Dostęp kwartalny

Kwartalny dostęp do TygodnikPowszechny.pl
 • Natychmiastowy dostęp
 • 92 dni dostępu = aż 13 numerów Tygodnika
 • Ogromne archiwum
 • Zapamiętaj i czytaj później
 • Wybrane teksty dostępne przed wydaniem w kiosku
 • Także w formatach PDF, EPUB i MOBI
79,90 zł

Artykuł pochodzi z numeru TP 46/2003