Benedykt XVI stanie przed sądem

14.11.2022

Czyta się kilka minut

 / VATICAN NEWS
/ VATICAN NEWS

Papież emeryt otrzymał pozew cywilny w sprawie ks. Petera H., seryjnego gwałciciela dzieci, którego w 1980 r. przyjął do swej diecezji (Monachium), mimo oskarżeń o czyny popełnione w diecezji ­Essen. Po przeniesieniu ksiądz pedofil dalej dopuszczał się przestępstw i nie nałożono na niego żadnych sankcji, nawet po wyroku skazującym (w 1986 r.), choć za to odpowiadał już następca Ratzingera – kard. Friedrich Wetter.

Pobłażliwość władz kościelnych ujawnił raport z lutego 2022 r. Benedykt XVI tłumaczył wtedy, że nie był obecny podczas podejmowania decyzji o inkardynacji pedofila do diecezji, a gdy eksperci badający archiwa uznali to za mało prawdopodobne, przyznał się do pomyłki, choć nadal zapewniał, że nie był świadom oskarżeń.

Jedna z ofiar Petera H. (zmarłego w 2020 r.) zapowiedziała walkę o odszkodowanie, a jej prawnicy złożyli „pozew deklaratywny” (niem. Feststellungsklage). Oznacza to, że sąd nie będzie rozstrzygał o winie pozwanych (Ratzingera, Wettera i obu diecezji), ma jedynie ustalić, jaką wiedzą dysponowali i jakie informacje sobie przekazywali. Procesy deklaratywne są pomocne w ewentualnym dalszym formułowaniu roszczeń, także w sprawach przedawnionych, ale pozwani mają prawo odmówić w nich udziału (ich wątek jest wówczas pomijany). ­Benedykt XVI zgodził się złożyć zeznania i ma je przesłać do sądu w ciągu 3 miesięcy. Nie wiadomo, w jaki sposób będzie uczestniczył w dalszej części procesu – osobiście (zdalnie) czy przez pełnomocnika.©℗

Dziękujemy, że nas czytasz!

Wykupienie dostępu pozwoli Ci czytać artykuły wysokiej jakości i wspierać niezależne dziennikarstwo w wymagających dla wydawców czasach. Rośnij z nami! Pełna oferta →

Dostęp 10/10

 • 10 dni dostępu - poznaj nas
 • Natychmiastowy dostęp
 • Ogromne archiwum
 • Zapamiętaj i czytaj później
 • Wybrane teksty dostępne przed wydaniem w kiosku
 • Także w formatach PDF, EPUB i MOBI
10,00 zł

Dostęp kwartalny

Kwartalny dostęp do TygodnikPowszechny.pl
 • Natychmiastowy dostęp
 • 92 dni dostępu = aż 13 numerów Tygodnika
 • Ogromne archiwum
 • Zapamiętaj i czytaj później
 • Wybrane teksty dostępne przed wydaniem w kiosku
 • Także w formatach PDF, EPUB i MOBI
79,90 zł
Dziennikarz „Tygodnika Powszechnego”, akredytowany przy Sala Stampa Stolicy Apostolskiej. Absolwent teatrologii UJ, studiował też historię i kulturę Włoch w ramach stypendium  konsorcjum ICoN, zrzeszającego największe włoskie uniwersytety. Autor i… więcej

Artykuł pochodzi z numeru Nr 47/2022