Reklama

Ładowanie...

Artykuły

23.12.2016
Prof. Antoni Dudek, politolog: Sprawa Trybunału polaryzowała najmocniej, ale wyraźną mniejszość Polaków. Teraz pojawią się sprawy, których skutki dotkną większość społeczeństwa.
21.10.2013
Prof. Antoni Dudek, historyk i politolog: Smoleńsk przestanie dzielić, gdy skończy się dominacja PO i PiS. Poza tym układem pojawiają się różne stanowiska, z przewagą poglądu, że to była...
07.12.2011
Wygraliśmy pierwszą bitwę, ale nie wygraliśmy kampanii (na co potrzeba kilku miesięcy), ani wojny (trzeba 10 lat, by odwojować spustoszenia w świadomości i podźwignąć gospodarkę z ruiny)...
18.08.2010
Historia rozmaitych buntów i rewolucji wskazuje, że ich siłą napędową najczęściej była młodzież. Nie inaczej było w Polsce przez cały okres 1945-1989. Także wielki bunt społeczny, który...
08.12.2009
Czy rozliczanie komunizmu jest konieczne? Czy lustracja spełnia swój cel? Co po roku 1989 można było zrobić inaczej? Dyskutują historycy: Antoni Dudek i Piotr Osęka. Rozmawia Roman Graczyk
17.11.2009
Porwanie i zabójstwo księdza Jerzego nie leżały w interesie Kiszczaka i Jaruzelskiego. Interes mógł mieć natomiast gen. Mirosław Milewski.
03.11.2009
Czym opozycja w PRL różniła się od opozycji w NRD? Dlaczego wszędzie buntowała się głównie młodzież? Co łączyło niemiecki protestantyzm i polski katolicyzm? Dyskutują: Vera Lengsfeld,...
08.09.2009
Rok 1989 i 1990: czy dla rządu Mazowieckiego i szerzej: obozu niepodzielonej jeszcze Solidarności istniały inne scenariusze? Czy można było realizować inny program gospodarczy, szybciej...
01.06.2009
Jedni twierdzą, że wybór Wojciecha Jaruzelskiego na prezydenta był korzystny dla wychodzenia z komunizmu. Inni - że gdyby Jaruzelski przepadł, historia III RP potoczyłaby się lepiej. Pewne...
22.04.2009
Ludzie aparatu państwowego i partyjnego PRL zaczęli się angażować w działalność biznesową na długo przed rokiem 1989. Korzyści z tego płynące miały wpływ na ich późniejsze zachowanie:...

Strony