Reklama

Artykuły

27.05.2019
Przewrót pałacowy pod kontrolą Kremla, demonstracje, rokowania: dynamika, z jaką w 1989 r. komunizm upadał w Europie Środkowej, była bardzo różna. Porównajmy te procesy.
28.01.2019
Długo był symbolem polskich podziałów, ale dziś przysłoniły go obecne napięcia. Czy oznacza to, że po 30 latach patrzymy na tamte zdarzenia bez emocji? Wątpliwe.
21.10.2016
Czy 60 lat temu kryzys komunizmu – w Polsce i innych krajach bloku wschodniego – spowodował jego osłabienie? Czy też przeciwnie: oddalił perspektywę jego upadku?
28.03.2016
Zdjęcie umieszczone obok nie należy do najbardziej znanych fotografii wykonanych przez Józefa Ulmę.
28.02.2016
Łukasz Kamiński, prezes IPN: Życzyłbym Lechowi Wałęsie, żeby znalazł w swoim otoczeniu kogoś, kto by mu dobrze doradził, jak może jeszcze wyjść z twarzą z obecnej sytuacji.
22.02.2016
Powojenne podziemie nie było tylko reakcją na nowe zniewolenie. Przede wszystkim było kontynuacją, także ideową, Polski Podziemnej. Do tego dziedzictwa nawiązywali również najmłodsi jego...
08.06.2015
Dr Łukasz Kamiński, historyk, prezes IPN: 10 lat temu o IPN-ie mówiono „polski Urząd Gaucka”. Dziś to raczej nazwa naszego Instytutu jest w Europie Środkowej i Wschodniej symbolem...
23.02.2015
Dr Łukasz Kamiński, prezes IPN: Dyskusja wokół Żołnierzy Wyklętych przypomina tę wokół Powstania Warszawskiego. Obie będą trwać jeszcze długo, gdyż dotykają spraw fundamentalnych, wyboru...
27.10.2014
Patrząc z dzisiejszej perspektywy, opozycyjne dyskusje programowe sprzed trzydziestu-czterdziestu lat mogą wydawać się nieaktualne. Warto jednak potraktować je jako źródło inspiracji oraz...
10.06.2013
W myśl powszechnych wyobrażeń, każdy kryzys przyspieszał upadek komunizmu. A może było odwrotnie?

Strony