10 zdań o miejscu Niemiec w polityce zagranicznej Polski

1. Niemcy zajmowały i będą zajmować kluczowe miejsce w polskiej polityce zagranicznej.

2. Decyduje o tym bezpośrednie sąsiedztwo, wspólna, często trudna historia, czołowa rola polityczno-gospodarcza Niemiec na kontynencie europejskim oraz wspólna odpowiedzialność i zamierzenia w procesie europejskiej integracji.

3. Po latach konfrontacji, wzajemnej nieufności i uprzedzeń wynikających m.in. z wojny, okupacji, podziału Niemiec i Europy, otworzyliśmy przed kilkunastu laty nową jakościowo epokę dobrego sąsiedztwa i przyjaznej współpracy opartą o wspólnotę interesów.

4. Stworzyliśmy bogatą infrastrukturę prawno-traktatową i instytucjonalną wzajemnych stosunków, uregulowaliśmy szereg spraw wynikających z bolesnej przeszłości, rozwinęliśmy wszechstronne współdziałanie we wszystkich dziedzinach.

5. Jako sojusznicy w NATO, a wkrótce i partnerzy w Unii Europejskiej, chcemy wspólnie z Niemcami współkształtować europejskie i globalne struktury bezpieczeństwa, razem określać kierunki i zasady integracji Unii i kontynentu.

6. W oparciu o dotychczasowe, także niedawne doświadczenia zarówno w obszarze stosunków transatlantyckich, jak i Unii Europejskiej, priorytetowo traktujemy potrzebę szerokiego, wielopłaszczyznowego i intensywnego dialogu z partnerem niemieckim we wszystkich sprawach, zwłaszcza w takich, w których Polska i Niemcy zajmują lub mogą zajmować odmienne stanowiska.

7. Przywiązujemy istotne znaczenie do wielostronnych mechanizmów konsultacji i współpracy z udziałem Polski i Niemiec, jak zwłaszcza polsko-niemiecko-francuska struktura Trójkąta Weimarskiego.

8. Dziś, gdy oba nasze kraje zrealizowały cele, które stanowiły fundament polsko-niemieckiej wspólnoty interesów, sformułowanej na początku lat 90. ubiegłego stulecia, za niezwykle ważną uważamy pogłębioną refleksję na temat formuły naszych stosunków w kolejnych dziesięcioleciach.

9. Uważamy, że formułę tę wyznacza perspektywa europejska, w tym kluczowa rola Polski i Niemiec w integrowaniu starych i nowych członków rozszerzonej Unii i kształtowaniu jej stosunków ze wschodnimi sąsiadami wspólnoty.

10. W stosunkach dwustronnych, które traktujemy także jako niezbędny element kształtowania właściwej atmosfery w Europie, priorytetem pozostaje autentyczne, oparte na prawdzie i zaufaniu, pomne doświadczeń historii, ale jednoznacznie skierowane w przyszłość, polsko-niemieckie partnerstwo.

Dziękujemy, że nas czytasz!

Wykupienie dostępu pozwoli Ci czytać artykuły wysokiej jakości i wspierać niezależne dziennikarstwo w wymagających dla wydawców czasach. Rośnij z nami! Pełna oferta →

Dostęp 10/10

 • 10 dni dostępu - poznaj nas
 • Natychmiastowy dostęp
 • Ogromne archiwum
 • Zapamiętaj i czytaj później
 • Wybrane teksty dostępne przed wydaniem w kiosku
 • Także w formatach PDF, EPUB i MOBI
10,00 zł

Dostęp kwartalny

Kwartalny dostęp do TygodnikPowszechny.pl
 • Natychmiastowy dostęp
 • 92 dni dostępu = aż 13 numerów Tygodnika
 • Ogromne archiwum
 • Zapamiętaj i czytaj później
 • Wybrane teksty dostępne przed wydaniem w kiosku
 • Także w formatach PDF, EPUB i MOBI
79,90 zł

Artykuł pochodzi z numeru TP 44/2003

Artykuł pochodzi z dodatku „Unia dla Ciebie (44/2003) - Niemcy