Sprawiedliwość klimatyczna

Wywiad z prezesem CIDSE.

08.04.2014

Czyta się kilka minut

 /
/

CIDSE oraz CAFOD (Caritas Anglii i Walii) skupiają się na niesieniu pomocy, nie są więc organizacjami stricte ekologicznymi. Skąd zatem kampania na rzecz powstrzymania zmian klimatycznych?
CHRIS BAIN: Nasze działania wynikają z przekonania, że stworzenie jest darem bożym dla każdego z nas, jesteśmy więc za nie odpowiedzialni. Skutki zmian klimatu są odczuwalne na całej planecie, wpływając na ludzi najbardziej podatnych na zagrożenia. Wiele wspólnot, z którymi współpracujemy w Afryce, Azji i Ameryce Łacińskiej, narażonych jest na coraz częstsze i bardziej dotkliwe powodzie, wichury oraz susze. Od wielu rodzin utrzymujących się z uprawy roli w tych rejonach świata wiemy, że borykają się z nieoczekiwanymi zmianami pogody. W jednych rejonach deszcze nie przychodzą w czasie odpowiednim do kiełkowania roślin, w innych natomiast ilość opadów nie wystarcza do zapewnienia roślinom wzrostu. Chcielibyśmy takiego świata, w którym wszyscy możemy cieszyć się zdrowym środowiskiem i korzystać ze sprawiedliwie przypadającego udziału w bogactwie Ziemi i jej zasobów.
Czy zetknął się Pan w czasie swojej pracy z bezpośrednimi skutkami zmian klimatycznych?
Pracując wśród szczególnie narażonych społeczności, widzimy, w jak okrutny sposób zmiany klimatu wpływają na ich codzienne życie. W 2012 r. z powodu suszy widmo głodu zajrzało w oczy 18 milionom ludzi w Sahelu Tropikalnym w Afryce. To sytuacja, która nie musiała się wydarzyć.
Jaka jest Pana największa nadzieja w walce ze zmianami klimatu, a jakie ma Pan obawy?
Przewiduje się, że do 2030 r. żywność zdrożeje najprawdopodobniej o 70-90 proc. To szacunki, w których nie bierze się pod uwagę skutków zmian klimatycznych – susz, powodzi oraz pustynnienia i degradacji ziemi. Oczywiste jest więc, że konsekwencje tych wydarzeń będą miały fundamentalny wpływ na życie ludzi ubogich. Istnieje jednak możliwość zmiany tej sytuacji – podpisanie ambitnej, sprawiedliwej i prawnie wiążącej umowy dotyczącej zmian klimatycznych już w 2015 r. Jest na to szansa, jeśli wszystkie rządy jednakowo zaangażują się w tę sprawę. Pomimo że obowiązek ochrony klimatu spoczywa na wszystkich państwach, to jednak największą odpowiedzialność ponoszą kraje rozwinięte, i to właśnie od nich oczekujemy inicjatywy. Tymczasem większość tych krajów, w tym także kraje Unii Europejskiej, nie potrafi przeciwdziałać zmianom klimatycznym, a także nie wykazuje wystarczającej woli politycznej do zmiany istniejących regulacji prawnych.
Co odpowiedziałby Pan na popularne stwierdzenie, że „najpierw powinniśmy zatroszczyć się o ubogich w swoim kraju”?
Przypomniałbym, że nasza wiara nakazuje nam życie w zgodzie i harmonii z całą planetą, która jest naszym domem. Musimy więc okazać solidarność z ludźmi na całym świecie, których życiu zagrażają zmiany klimatu.
Czy zmiany klimatu stanowią zagrożenie także dla krajów europejskich?
Choć jest za wcześnie, by wyrokować, czy gwałtowne wiatry, które spowodowały lutowe powodzie w Wielkiej Brytanii, były skutkiem zmian klimatycznych, wiemy, że ekstremalne stany pogodowe staną się coraz powszechniejsze. Susze, powodzie i wichury najprawdopodobniej będą przybierać na sile i wpływać na życie nas wszystkich, bez względu na miejsce zamieszkania, a więc także w Europie i w Polsce.
Co Pana zdaniem jest najważniejsze w przeciwdziałaniu zmianom klimatu?
Myślę, że dobrze byłoby wyjść od pytania zadanego przez papieża Franciszka, a mianowicie: czy „rzeczywiście dbamy o stworzenie i je pielęgnujemy? A może je wykorzystujemy i zaniedbujemy?”. Papież odpowiada na nie następująco: „pielęgnowanie stworzenia i dbanie o nie to wskazówka dana każdemu z nas przez Boga (...) oznacza wsparcie świata poprzez odpowiedzialność i przekształcenie go w ogród, miejsce, w którym wszyscy będą mogli zamieszkać”.

CHRIS BAIN od 2003 r. jest dyrektorem CAFOD (Katolickiej Agencji Na Rzecz Krajów Rozwijających Się), w latach 2011-14 był też prezesem CIDSE. CAFOD współpracuje z lokalnymi Kościołami oraz organizacjami świeckimi w 40 krajach Południa, ponadto aktywnie działa w ramach Caritas Internationalis. Chris Bain był również koordynatorem programów dla wolontariuszy w Azji, Oceanii, Europie Wschodniej i Wyspach Karaibskich w Voluntary Service Overseas, a uprzednio dyrektorem ds. kampanii w Oxfam.

Dziękujemy, że nas czytasz!

Wykupienie dostępu pozwoli Ci czytać artykuły wysokiej jakości i wspierać niezależne dziennikarstwo w wymagających dla wydawców czasach. Rośnij z nami! Pełna oferta →

Dostęp 10/10

 • 10 dni dostępu - poznaj nas
 • Natychmiastowy dostęp
 • Ogromne archiwum
 • Zapamiętaj i czytaj później
 • Wybrane teksty dostępne przed wydaniem w kiosku
 • Także w formatach PDF, EPUB i MOBI
10,00 zł

Dostęp kwartalny

Kwartalny dostęp do TygodnikPowszechny.pl
 • Natychmiastowy dostęp
 • 92 dni dostępu = aż 13 numerów Tygodnika
 • Ogromne archiwum
 • Zapamiętaj i czytaj później
 • Wybrane teksty dostępne przed wydaniem w kiosku
 • Także w formatach PDF, EPUB i MOBI
79,90 zł

Artykuł pochodzi z numeru TP 15/2014

Artykuł pochodzi z dodatku „Wiara i zmiany klimatu (1)