Obraz Tygodnia

Amerykański sekretarz stanu Colin Powell przekonywał Radę Bezpieczeństwa ONZ, że Irak ukrywa broń biologiczną, chemiczną oraz kilkadziesiąt rakiet balistycznych, a także pracuje nad bronią nuklearną i wspiera międzynarodowy terroryzm. Na poparcie swoich tez Powell przedstawił m.in. pochodzące z danych CIA zdjęcia satelitarne i zapisy rozmów telefonicznych irackich oficerów. Nie przekonało to ani Rosji i Chin, ani Francji i Niemiec, które nadal sprzeciwiają się interwencji zbrojnej w Iraku bez zgody Rady Bezpieczeństwa (Berlin i Paryż proponują nawet plan pokojowy, zakładający potrojenie liczby inspektorów rozbrojeniowych i wysłanie do Iraku sił pokojowych ONZ). Amerykańską politykę wobec Bagdadu poparło natomiast 10 starających się o członkostwo w NATO państw Europy Środkowo-Wschodniej.

Reprezentujący interesy USA w Iraku polski dyplomata Krzysztof Bernacki opuścił Bagdad i udał się na „długie konsultacje” do Warszawy. Ze stolicy Iraku wyjeżdżają także dyplomaci innych krajów.

„Unia Europejska to związek państw i społeczeństw uznających te same, uniwersalne wartości - prawdy, demokracji i praw człowieka” - takie brzmienie wstępu do przyszłej europejskiej konstytucji zaproponowało prezydium Konwentu pracującego nad reformą UE. W tekście nie ma odwołania do Boga.

Ambasadorzy państw UE zakończyli prace redakcyjne liczącego niemal 6 tys. stron traktatu akcesyjnego. Ustalono, że żadna z dołączonych przez kandydatów do traktatu deklaracji (m.in. polska deklaracja „o wartościach”) nie zwalnia z przestrzegania prawa europejskiego. Wcześniej Warszawa i Bruksela zawarły kompromis w sprawie sposobu dzielenia dopłat bezpośrednich dla rolników: polscy producenci wieprzowiny i roślin niedotowanych dostaną 25 proc. tego, co eurofarmerzy; więcej (nawet 55-65 proc. średniej unijnej) otrzymają producenci bydła i upraw dotowanych w UE - oprócz dopłat podstawowych, także pieniądze z tzw. funduszu rozwoju wsi i z polskiego budżetu. Wielkość tych dopłat będzie zależała od powierzchni upraw lub pastwisk.

Przed prokuraturą i przed sejmową komisją śledczą w sprawie tzw. afery Rywina zeznawał Adam Michnik. „Coraz częściej dochodzę do przekonania, że Lew Rywin ma potężnych obrońców, którzy robią wszystko, żeby tę aferę utopić” - powiedział redaktor „Gazety Wyborczej” po wyjściu z prokuratury. Przed sejmową komisją z oburzeniem zdementował enuncjacje prezesa TVP Roberta Kwiatkowskiego, że „to Agora przyszła do Rywina”, nie potrafił sobie natomiast przypomnieć, czy premier Miller prosił go o nieujawnianie sprawy.

„Jeśli przekazane komisji akta śledztwa prowadzonego przez prokuraturę są kompletne, to jest to kompromitacja” - mówił po pierwszym roboczym posiedzeniu komisji śledczej poseł Jan Rokita. Wniosek posłów opozycji o zwrócenie się do prokuratury o wykonanie niezbędnych czynności śledczych (m.in. zabezpieczenie telefonów, billingów i książek wizyt głównych bohaterów sprawy - oprócz Lwa Rywina, także premiera i prezesa TVP) przepadł w głosowaniu; zgodzono się jedynie na sprawdzenie Rywina.

Minister skarbu unieważnił rokowania w sprawie prywatyzacji Wydawnictw Szkolnych i Pedagogicznych, największego wydawcy podręczników. Zamiast w ręce związanego z Włodzimierzem Czarzastym wydawnictwa Muza S.A., WSiP trafią na giełdę.

Premier Leszek Miller zwrócił się do Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z prośbą o sprawdzenie, czy jego przyrodni brat Sławomir nie powołuje się na niego i czy w związku z tym nie doszło do korupcji funkcjonariuszy publicznych.

Wójt Czorsztyna został aresztowany pod zarzutem korupcji. Łapówkę w wysokości 200 tys. zł wręczył mu podstawiony policjant.

Warszawska prokuratura postawiła Jerzemu Urbanowi zarzut znieważenia głowy obcego państwa. W kierowanym przez siebie tygodniku Urban opublikował tekst, w którym szydził ze stanu zdrowia Jana Pawła II.

W kilkunastu miejscach kraju rolnicy zablokowali drogi, domagając się podniesienia cen skupu żywca i odrzucenia prezydenckiego weta w sprawie biopaliw. W kilku przypadkach policja usunęła ich siłą.

Z powodu obniżki płac ze służby odeszło kilkudziesięciu żołnierzy elitarnej jednostki sił specjalnych GROM.

Przyczyną ubiegłotygodniowej katastrofy promu kosmicznego „Columbia” był najprawdopodobniej rozpad osłony termicznej. Do jej pierwszego uszkodzenia doszło już 70 sekund po starcie.

W miejsce dotychczasowej Federacji Jugosłowiańskiej powstało nowe państwo: Serbia i Czarnogóra, luźny związek dwóch spośród sześciu republik tworzących dawną Jugosławię.

Mecz szachowy między Garrim Kasparowem a... komputerem Deep Junior zakończył się remisem 3:3.

Część opublikowanego przed tygodniem dossier rządu brytyjskiego na temat Iraku została skopiowana bez podania źródła z pracy amerykańskiego doktoranta z Kalifornii.

Dziękujemy, że nas czytasz!

Wykupienie dostępu pozwoli Ci czytać artykuły wysokiej jakości i wspierać niezależne dziennikarstwo w wymagających dla wydawców czasach. Rośnij z nami! Pełna oferta →

Dostęp 10/10

 • 10 dni dostępu - poznaj nas
 • Natychmiastowy dostęp
 • Ogromne archiwum
 • Zapamiętaj i czytaj później
 • Wybrane teksty dostępne przed wydaniem w kiosku
 • Także w formatach PDF, EPUB i MOBI
10,00 zł

Dostęp kwartalny

Kwartalny dostęp do TygodnikPowszechny.pl
 • Natychmiastowy dostęp
 • 92 dni dostępu = aż 13 numerów Tygodnika
 • Ogromne archiwum
 • Zapamiętaj i czytaj później
 • Wybrane teksty dostępne przed wydaniem w kiosku
 • Także w formatach PDF, EPUB i MOBI
79,90 zł

Artykuł pochodzi z numeru TP 7/2003