Kronika religijna

STOLICA APOSTOLSKA
W chwili zamykania tego numeru „TP” do Bagdadu z misją pokojową udaje się specjalny wysłannik Jana Pawła II, kard. Roger Etchegaray. Celem podróży emerytowanego przewodniczącego Papieskiej Rady „Iustitia et Pax” jest „ukazanie troski Ojca Świętego o pokój” i nakłonienie władz irackich do współpracy z inspektorami ONZ. 14 lutego Jan Paweł II przyjmie w Watykanie wicepremiera Iraku Tarika Aziza. n Jan Paweł II po raz kolejny wyraził zaniepokojenie sytuacją międzynarodową i zachęcił do modlitw o pokój. „Trudności, jakie na początku tego nowego tysiąclecia pojawiają się na światowym horyzoncie, skłaniają nas, by uznać, że nadzieje na mniej mroczną przyszłość może w nas wzbudzić jedynie interwencja z wysoka” - powiedział Papież w rozważaniach przed niedzielną modlitwą Anioł Pański.

„Doświadczenie modlitwy musi promieniować na cały świat, stając się świadectwem wobec tego, kto nie podziela naszej wiary” - powiedział Papież, komentując podczas audiencji ogólnej najkrótszy Psalm - 117. „W świecie technologii, zagrożonym upadkiem sacrum, w społeczeństwie, które zadowala się swego rodzaju samowystarczalnością, świadectwo modlącego się jest niczym promień światła w ciemności. W pierwszej chwili może ono jedynie zaciekawiać, później może przywieść osobę refleksyjną do postawienia sobie pytania o sens modlitwy, wreszcie może ona wywołać rosnące pragnienie doświadczenia jej” - mówił Jan Paweł II.

Do pogłębienia kontaktów z Kościołem łacińskim na Ukrainie oraz współpracy z prawosławiem wezwał Papież członków Stałego Synodu Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego (3 lutego). Synod obradował w Rzymie pod przewodnictwem arcybiskupa większego Lwowa kard. Lubomyra Huzara.

Watykańska Kongregacja Nauki Wiary przygotowuje dokument poświęcony objawieniom prywatnym - poinformowała amerykańska agencja katolicka CNS. Nowy dokument ma pomóc biskupom w ocenie autentyczności takich zjawisk.

Status międzynarodowego prywatnego stowarzyszenia wiernych na prawie papieskim otrzymała Wspólnota Błogosławieństw. Wspólnota powstała na fali ruchu odnowy charyzmatycznej i nawiązuje do duchowości św. Teresy od Dzieciątka Jezus. Jej założycielem jest Brat Efraim (Gerard Croissant), Zyd, były pastor Kościoła ewangelicko-reformowanego, który przeszedł na katolicyzm.

KOŚCIÓŁ W ŚWIECIE
Kościół w Europie jest rozczarowany brakiem odniesienia do Boga w projekcie konstytucji UE - oświadczyły Rada Konferencji Biskupów Europy (CCEE) i Konferencja Biskupów Wspólnoty Europejskiej (COMECE). Podobne stanowisko zajął Watykan. Jednocześnie biskupi z zadowoleniem przyjęli treść art. 2 (na razie opublikowano propozycję 16 pierwszych artykułów konstytucji), który brzmi: „Unia opiera się na wartościach poszanowania godności ludzkiej, wolności, demokracji, rządów prawa i poszanowania praw człowieka, wartościach, które są wspólne dla państw członkowskich. Jej celem jest społeczeństwo żyjące w pokoju dzięki praktyce tolerancji, sprawiedliwości i solidarności”. Biskupi zapowiadają, że nadal będą starać się, by w dalszej dyskusji w opracowującym konstytucję Konwencie Europejskim oraz na poziomie rządów krajowych „uwzględniono religijny kontekst wartości podstawowych”.

Na pytanie, czy w konstytucji europejskiej znajdzie się invocatio Dei, przewodniczący Konwentu Valery Giscard d'Estaing odparł, że taki dokument nie jest ku temu odpowiednim miejscem. Nie widzi natomiast przeszkód, by umieścić w preambule odwołanie do kulturalnego, duchowego i religijnego dziedzictwa UE. Zapowiedział też, że gwarancja statusu prawnego Kościołów zostanie przyjęta w konstytucji w formie wzorowanej na protokole dodatkowym do Układu Amsterdamskiego. Protokół ten przewiduje, że stosunki Kościół-państwo w poszczególnych krajach UE opierają się o wewnętrzne porozumienia w tych państwach.

n Sprzeciw wobec planów wojny w Iraku wyrazili zwierzchnicy wspólnot chrześcijańskich w Europie (5 lutego). Na zakończenie spotkania w Berlinie oświadczenie w tej sprawie wydali przedstawiciele Światowej Rady Kościołów (ŚRK), Konferencji Kościołów Europejskich (KEK), Krajowej Rady Kościołów Chrystusa z USA i Bli-skows chodniej Rady Kościołów. Wezwali jednocześnie Bagdad do zniszczenia broni masowego rażenia, umożliwienia kontroli ONZ i poszanowania praw obywateli. Sygnatariusze wyrazili ubolewanie, że najpotężniejsze państwa świata uważają wojnę za „możliwe do przyjęcia narzędzie polityki zagranicznej”. Oświadczenie poparł m.in. ekumeniczny patriarcha Konstantynopola Bartłomiej.

„Katolicy w Rosji są dziś znakiem sprzeciwu” - powiedział nuncjusz apostolski w Rosji. Abp Antonio Mennini odprawił 2 lutego pierwszą Mszę po oficjalnym objęciu urzędowania w Moskwie w miejscowej katedrze łacińskiej. W odczytanym po rosyjsku kazaniu nuncjusz przekazał zgromadzonym pozdrowienia i błogosławieństwo od Papieża. Przypomniał, że jak Jezus był - według biblijnego Symeona - „znakiem sprzeciwu dla wielu”, tak podobnym znakiem są dziś często Jego wyznawcy, także w Rosji.

„Rosja ma nadzieję na kontynuowanie dialogu z Watykanem” - zapewnił minister spraw zagranicznych Igor Iwanow. Na pytanie, dlaczego w ub. r. pięciu księżom katolickim cofnięto wizy wjazdowe do Rosji, minister odpowiedział, że każdy kraj ma własne prawa i ten, kto je narusza, musi się „liczyć z konsekwencjami”.

W ostatnim dniu urzędowania prezydent Czech odwiedził praską katedrę św. Wita (2 lutego). Vaclav Havel złożył kwiaty na ołtarzu w kaplicy św. Wacława i pogrążył się na chwilę w zadumie. Potem w towarzystwie kard. Miloslava Vlka udał się do grobowca kard. Frantiska Tomaska, gdzie złożył wieniec. Po wyjściu ze świątyni Havel przypomniał o duchowym wsparciu kard. Tomaska dla tych, którzy przed 1989 r. walczyli w Czechosłowacji z komunistycznym reżimem.

Po raz pierwszy od 1856 r. zbierze się Synod Kościoła maronickiego. Synod będzie dyskutować nad tożsamością i rolą tego Kościoła, ekumenizmem, stosunkiem do islamu oraz świata arabskiego i współczesnego. Nowością jest udział 11 biskupów z diaspory libańskiej, a także zaproszenie w roli obserwatorów przedstawicieli innych Kościołów i religii. Kościół maronicki jest narodową wspólnotą chrześcijan libańskich. To jedyny katolicki Kościół wschodni, który nie powstał w wyniku uznania władzy Papieża przez część wyznawców niezależnej dotąd wspólnoty - maronici zawsze pozostawali w łączności z Rzymem. Liczy ok. 1,5 mln. wiernych. Na jego czele z tytułem patriarchy Antiochii stoi od 1986 r. kard. Nasrallah Pierre Sfeir; jego siedziba mieści się w Bkerke k. Bejrutu.

... I W POLSCE
Sprzedaż poematu Jan Pawła II „Tryptyk Rzymski” rozpocznie się 6 marca -poinformował kierownik marketingu jezuickiego wydawnictwa WAM, które zajmie się dystrybucją książki („Tryptyk” ukaże się nakładem krakowskiego archidiecezjalnego Wydawnictwa św. Stanisława).

„Polska służba zdrowia jest w dramatycznym stanie” - napisał biskup tarnowski Wiktor Skworc w liście z okazji Światowego Dnia Chorego. Biskup skrytykował likwidację Kas Chorych i utworzenie Narodowego Funduszu Zdrowia; uważa, że jest to powrót do centralnego sterowania sektorem zdrowia, znanego z czasów PRL-u.

Grupa więźniów z aresztu Warszawa-Służewiec przyjęła sakrament bierzmowania z rąk Prymasa Polski. Spośród 15 skazanych, którzy przygotowywali się do bierzmowania, sakrament przyjęło 10. Na ok. 750 osadzonych z posługi duszpasterskiej korzysta prawie połowa.

Warszawska Prokuratura Okręgowa postawiła Jerzemu Urbanowi zarzut znieważenia Papieża jako głowy państwa watykańskiego. Zarzut dotyczy artykułu opublikowanego w „Nie” w przeddzień ubiegłorocznego przyjazdu Jana Pawła II do Polski. Według prokuratury Urban „wykroczył poza ramy prawnie dopuszczalnej wolności wypowiedzi i nie rozpatrując ogólnie przyjętych zasad etyki zawodu dziennikarskiego i współżycia społecznego użył zwrotów obraźliwych, lekceważących, ośmieszających, mających na celu zniesławienie i poniżenie” Jana Pawła II.

Opracowano na podstawie KAI i innych agencji, mediów oraz informacji własnych, zdjęcia KNA-Bild.

Dziękujemy, że nas czytasz!

Wykupienie dostępu pozwoli Ci czytać artykuły wysokiej jakości i wspierać niezależne dziennikarstwo w wymagających dla wydawców czasach. Rośnij z nami! Pełna oferta →

Dostęp 10/10

 • 10 dni dostępu - poznaj nas
 • Natychmiastowy dostęp
 • Ogromne archiwum
 • Zapamiętaj i czytaj później
 • Wybrane teksty dostępne przed wydaniem w kiosku
 • Także w formatach PDF, EPUB i MOBI
10,00 zł

Dostęp kwartalny

Kwartalny dostęp do TygodnikPowszechny.pl
 • Natychmiastowy dostęp
 • 92 dni dostępu = aż 13 numerów Tygodnika
 • Ogromne archiwum
 • Zapamiętaj i czytaj później
 • Wybrane teksty dostępne przed wydaniem w kiosku
 • Także w formatach PDF, EPUB i MOBI
79,90 zł

Artykuł pochodzi z numeru TP 7/2003