Kronika religijna

WOBEC WOJNY

„Kiedy, jak w tych dniach w Iraku, wojna zagraża losom ludzkości, trzeba bezzwłocznie, głośno i zdecydowanie powtarzać, że tylko pokój prowadzi do budowy sprawiedliwego i solidarnego społeczeństwa” - powiedział Jan Paweł II w dwa dni po wybuchu wojny w Zatoce Perskiej (22 marca). Zdaniem Papieża „problemów ludzi nigdy nie uda się rozwiązać za pomocą przemocy i broni”.

„Stolica Apostolska z głębokim bólem przyjęła wiadomość o rozwoju wydarzeń w Iraku” - oświadczył Joaquin Navarro-Valls (20 marca). „Watykan z jednej strony ubolewa nad tym, iż rząd iracki nie podporządkował się rezolucjom ONZ ani apelowi samego Papieża, który prosił o rozbrojenie kraju, a z drugiej, że przerwano drogę rokowań zgodnych z prawem międzynarodowym w celu pokojowego rozwiązania dramatu irackiego” - powiedział rzecznik Stolicy Apostolskiej.

Niedawny osobisty wysłannik Jana Pawła II do prezydenta George' a Busha kard. Pio Laghi skrytykował zarówno prezydenta USA, jak i Saddama Husajna za to, że w swoich przemówieniach ogłaszających wojnę zapewniali, że Bóg jest po ich stronie. „Bóg nie jest Bogiem wojny, lecz pokoju” - powiedział włoski kardynał.

„Wyrażamy głębokie ubolewanie, że nie udało się uniknąć wojny” - napisali biskupi amerykańscy, apelując jednocześnie do żołnierzy koalicji o szacunek dla irackiej ludności cywilnej („Traktujcie ich, jakby byli członkami waszych rodzin”). Biskupi uważają, że USA musi przestrzegać „moralnych i prawnych zasad w prowadzeniu wojny” i że „jakiekolwiek użycie broni masowej zagłady przeciwko Irakowi byłoby nieuzasadnione”. Podczas konferencji prasowej bp Wilton D. Gregory, przewodniczący Konferencji Biskupów USA zastrzegł jednak: „Rozumiemy i szanujemy trudny wybór prezydenta Busha oraz jego administracji. Zdajemy sobie sprawę, że spoczywa na nich ogromna odpowiedzialność za ład i bezpieczeństwo całego świata”.

Jednoznacznie negatywne stanowisko wobec interwencji w Iraku wyraziła Światowa Rada Kościołów. Zdaniem sekretarza generalnego organizacji Konrada Raisera nie wyczerpano wszystkich możliwości pokojowego rozwiązania konfliktu, więc wojna jest „niemoralna” i „nielegalna”.

Z pomocą ofiarom wojny spieszą katolickie instytucje humanitarne. Abp Paul Jo-sef Cordes, przewodniczący Papieskiej Rady „Cor Unum”, poinformował, że w samym Iraku działa już wiele kościelnych centrów pierwszej pomocy. Z kolei dzięki pomocy Caritas w Turcji, Syrii, Jordanii i Iranie powstały obozy dla uchodźców. Akcję Caritas można wesprzeć wpłatami na konto: Caritas Polska, Skwer Kard. S. Wyszyńskiego 6, Warszawa PKO BP SA I O/Centrum w Warszawie nr 90 10201013 122640130 z dopiskiem „IRAK”.

W Bagdadzie otwarte są wszystkie kościoły. Nie potwierdziły się informacje o ranach, jakie miał odnieść podczas bombardowań abp Emmanuel-Karim Delly, biskup pomocniczy patriarchy chaldejskiego Babilonii Raphaela I Bidawida. Jeden z pocisków spadł zaledwie sto metrów od budynku patriarchatu, ale nie spowodował poważniejszych szkód. Abp Delly powiedział Radiu Watykańskiemu, że z udziałem całego episkopatu irackiego oraz nuncjusza apostolskiego abp Fernando Filoniego odbyła się tam Droga Krzyżowa w intencji pokoju.

Polscy biskupi różnią się w moralnej ocenie wojny w Iraku. „Ta wojna nie jest sprawiedliwa” - powiedział biskup polowy Sławoj Leszek Głódź. Jego zdaniem nie wykorzystano wszystkich prób pokojowego załagodzenia konfliktu. Podobną opinię wyraził kard. Franciszek Macharski. Z kolei zdaniem biskupa tarnowskiego Wiktora Skworca obecny konflikt można traktować jako wojnę obronną, a takie działanie jest usprawiedliwione. „W obliczu dramatów wojny, nie powinniśmy ideologizować wydarzeń w Iraku” - uważa abp Józef Życiński. Metropolita lubelski odniósł się do komentarzy radiowych, w których winą za wybuch wojny obarczano Żydów i prezydenta Busha. „W tej sytuacji nie istniały dobre rozwiązania” - stwierdził abp Życiński.

STOLICA APOSTOLSKA

Jan Paweł II beatyfikował pięcioro Sług Bożych. Nowymi błogosławionymi zostali: francuski ksiądz Piotr Bonhomme (1803-61) - założyciel zgromadzenia sióstr Matki Bożej Kalwaryjskiej; m. Maria Dolores Rodrrguez Sopena (1848-1918) z Hiszpanii - założycielka Instytutu Katechetycznego noszącego jej imię; Szwajcarka m. Maria Caritas Brader (1860-1943) - założycielka zgromadzenia sióstr franciszkanek od Maryi Niepokalanej; Hiszpanka m. Joanna Marię Condesa Lluch (1862-1916) -założycielka zgromadzenia służebniczek Maryi Niepokalanej oraz Węgier Laszló Batthyany-Strattmann (1870-1931). Ostatni z wyniesionych na ołtarze pochodził z arystokratycznej rodziny, był wybitnym okulistą. Początkowo prowadził hulaszczy tryb życia. Później, zwany „lekarzem ubogich”, część majątku rozdał biednym. Miał 13 dzieci, w tym jedno pozamałżeńskie.

Jan Paweł II przygotowuje encyklikę na temat Eucharystii. Dokument, zatytułowany „Ecclesia de Eucharistia”, zostanie ogłoszony w Wielki Czwartek, 17 kwietnia. Będzie to 14 encyklika Papieża. Tymczasem dwie papieskie Kongregacje - Nauki Wiary oraz Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów - zapowiedziały wspólny dokument o ważności przestrzegania norm kościelnych przy sprawowaniu eucharystii i adoracji Najświętszego Sakramentu. Ukaże się on na jesieni, będzie więc uwzględniał treść nowej encykliki.

Kard. Joseph Ratzinger został mianowany przez Papieża legatem na uroczystości ku czci św. Stanisława w Krakowie. Obchody 750. rocznicy kanonizacji krakowskiego biskupa i męczennika odbędą się 11 maja.

Wyraźna poprawa stanu zdrowia Jana Pawła II jest zasługą odpoczynku i właściwej fizjoterapii - ujawnił rzecznik Joaquin Navarro-Valls na łamach mediolańskiego dziennika „Corriere della Sera”.

KOŚCIÓŁ W ŚWIECIE

W Genewie spotkali się kard. Kasper i metropolita Cyryl (19 marca). Rozmowa przewodniczącego Papieskiej Rady Popierania Jedności Chrześcijan i szefa wydziału kontaktów z zagranicą Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej była pierwszą na tak wysokim szczeblu od czasu zamrożenia stosunków między oboma Kościołami po podniesieniu 11 lutego 2002 r. czterech administratur apostolskich na terenie Rosji do rangi diecezji. „Podczas szczerej rozmowy uzgodniono prowadzenie dalszych konsultacji w celu rozwiązania problemów istniejących między Kościołami” - czytamy w komunikacie po spotkaniu.

Katoliccy biskupi Austrii i Czech ogłosili wspólne oświadczenie, w którym deklarują wolę budowania nowej jakości braterskich kontaktów (21 marca). Deklarację, zatytułowaną „Pojednane sąsiedztwo w sercu Europy”, podpisali w Pradze przewodniczący episkopatów: kard. Christoph Schonborn z Austrii i abp Jan Graubner z Czech. „Choć nie można zapominać, że wielu ludzi w obu krajach doznało w przeszłości wielkiego zła i nieszczęść, należy pamiętać, że jedną z podstawowych wartości chrześcijaństwa jest wybaczenie win” - piszą biskupi. Podczas prezentacji dokumentu kard. Schonborn podkreślił, że autorzy wzorowali się na słynnym liście biskupów polskich do niemieckich.

Ks. Tomas Halik został laureatem Nagrody im. Kardynała Koniga, przyznawanej przez wiedeńską fundację „Communio et progressio”. Teolog, psycholog i duszpasterz, rektor Czeskiej Akademii Teologicznej w Pradze, w latach 70. był działaczem opozycji demokratycznej, a następnie tajnie wyświęconym księdzem. Dziś należy do najważniejszych postaci czeskiego życia publicznego, a przed rokiem był nawet typowany przez Vaclava Havla na kolejnego prezydenta Czech. W 1992 r. nagrodę im. Kard. Koniga przyznano redakcji „Tygodnika”.

Obchodzący 70. urodziny Hans Kung zapewnił o swej lojalności wobec Kościoła. Kontrowersyjny teolog-ekumenista stwierdził w wywiadzie dla agencji KNA, że gotów jest pojednać się ze Stolicą Apostolską, ale Urząd Nauczycielski też musi dokonać samokrytyki. Przypomnijmy, że w grudniu 1979 r., po wieloletnim konflikcie, Kongregacja Nauki Wiary odebrała Kungowi prawo nauczania w imieniu Kościoła (wcześniej teolog z Tybingi kwestionował podstawowe zasady chrystologii, podważał nieomylność papieża i ostrz.

...I W POLSCE

Kard. Józef Glemp podpisał statuty IV Synodu Archidiecezji Warszawskiej (19 marca). Nie zmieniają one kościelnego prawa, ale dostosowują ogólne przepisy do potrzeb diecezji. W dziedzinie liturgii zdecydowano, że dziewczęta nie będą mogły pełnić służby ministranckiej, powinny natomiast być zachęcane np. do udziału w procesjach czy śpiewie. Również posługa lektora zarezerwowana jest dla mężczyzn (kobiety mogą pełnić tę funkcję w wyjątkowych sytuacjach). Dopuszczane jest przyjmowanie Komunii św. na rękę dla cudzoziemców, natomiast jeżeli jakaś polska grupa pragnęłaby przyjmować Komunię w ten sposób, powinno to być poprzedzone specjalnymi katechezami. Statuty mówią też o prawie zakonnic do godziwej zapłaty za ich pracę i o tym, że proboszcz powinien wypłacać co miesiąc pracownikom parafii ustalone wynagrodzenie (koniecznie za pokwitowaniem) i opłacać za nich ubezpieczenie i podatki.

Kościół prawosławny w Polsce kanonizuje osiem osób zamordowanych w latach 1943-45. Obradujący 20 marca w Lublinie Sobór Biskupów Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego postanowił do grona świętych męczenników chełmskich i podlaskich zaliczyć siedmiu duchownych i żonę jednego z nich. Uroczystości kanonizacyjne odbędą się 8 czerwca w Chełmie.

Nakładem Towarzystwa Biblijnego ukazał się ekumeniczny przekład Pieśni na Pieśniami. To kolejny etap tłumaczenia Biblii na język polski przez specjalistów należących do różnych wyznań chrześcij ańskich. Dotąd przełożyli oni Nowy Testament i Księgę Psalmów. Zakończenie prac nad tłumaczeniem całego Pisma Świętego zaplanowane jest na rok 2004.

Abp Tadeusz Gocłowski i prof. Andrzej Zoll zostali laureatami Medalu św. Brata Alberta. Odznaczenia wręczył im 17 marca w krakowskim Teatrze Słowackiego kard. Franciszek Macharski. Medale przyznaje Fundacja św. Brata Alberta z Radwanowic za zaangażowanie na rzecz niepełnosprawnych.

Dziękujemy, że nas czytasz!

Wykupienie dostępu pozwoli Ci czytać artykuły wysokiej jakości i wspierać niezależne dziennikarstwo w wymagających dla wydawców czasach. Rośnij z nami! Pełna oferta →

Dostęp 10/10

 • 10 dni dostępu - poznaj nas
 • Natychmiastowy dostęp
 • Ogromne archiwum
 • Zapamiętaj i czytaj później
 • Wybrane teksty dostępne przed wydaniem w kiosku
 • Także w formatach PDF, EPUB i MOBI
10,00 zł

Dostęp kwartalny

Kwartalny dostęp do TygodnikPowszechny.pl
 • Natychmiastowy dostęp
 • 92 dni dostępu = aż 13 numerów Tygodnika
 • Ogromne archiwum
 • Zapamiętaj i czytaj później
 • Wybrane teksty dostępne przed wydaniem w kiosku
 • Także w formatach PDF, EPUB i MOBI
79,90 zł

Artykuł pochodzi z numeru TP 13/2003

Podobne artykuły