Historia obrad Konferencji

Zapewne nie będzie to lektura, po którą sięgną rzesze czytelników. Dla badających współczesną historię Kościoła w Polsce jest to jednak cenne źródło informacji, a być może również przyczynek do opracowania polskiej "teologii politycznej.

10.07.2006

Czyta się kilka minut

Zbiór "Komunikatów Konferencji Episkopatu Polski z lat 1945-2000", wydany nakładem Pallotinum i Sekretariatu Episkopatu, który niebawem trafi do księgarń, ukazuje rzeczywistość naszego kraju, a jednocześnie zmaganie się nią przez Kościół, próbę jej analizy i interpretacji, jak również trudnego dialogu biskupów z władzami. Jak napisał we wstępie kard. Józef Glemp: "Komunikaty te podawane do odczytania wiernym podczas niedzielnych nabożeństw, są cennym świadectwem, tak historycznym, jak i doktrynalnym. W płaszczyźnie historycznej obrazują one dzieje naszej Ojczyzny i obecnego w nich Kościoła, a analizowane na tle innych dokumentów i opracowań, pokazują, jak się rzeczy miały i jakie były sposoby roztropnego przewodzenia Kościołowi po zawiłych ścieżkach dziejów".

Komunikaty zostały zgromadzone w trzech odrębnych częściach, których ramy wyznacza historia Konferencji Episkopatu. Pierwszy rozdział zawierający 34 teksty, dotyczy lat 1945-1968. W tym najtrudniejszym dla Kościoła czasie represji stalinowskich Episkopat formułował wyraźnie krytyczne stanowisko wobec władz. Między innymi zachęcał wiernych do udziału w zniesionych przez władze świętach kościelnych czy zakazywał duchownym publikacji w wydawnictwach "PAX". Warto przypomnieć, że w okresie komunistycznym komunikaty bywały jedyną formą publicznego wypowiadania się Kościoła i komunikacji z wiernymi.

Drugi rozdział zawierający 144 komunikaty z lat 1969-1989, to szczegółowy obraz prac Konferencji Episkopatu od kwestii liturgicznych i duszpasterskich po stosunki państwo - Kościół. W latach 80., a szczególnie w okresie stanu wojennego uwagę zwracają te przypominające o konieczności dialogu społecznego i piętnujące represyjne działanie władz.

Trzecia część książki - 112 komunikatów - odnosi się do dziesięciolecia 1990-2000. Omawiane są tu podstawowe problemy i wyzwania przed którymi stanął Kościół w czasach wolności. Bardzo ważne miejsce w komunikatach, szczególnie w pierwszej połowie lat 90. zajmuje kwestia rodziny i obrony życia. Biskupi zdecydowanie potępiają ustawę zezwalającą na aborcję. Kilkakrotnie włączają się do publicznej dyskusji na temat kształtu przyszłej Konstytucji RP.

Komunikaty redagowane są przez kilku biskupów i przyjmowane przez zebranie plenarne. Wcześniej o ich ostateczny kształt dbali prymasowie. Współcześnie, w przeciwieństwie do lat minionych, nie ma obowiązku odczytywania komunikatów w parafiach.

Inicjatorem i pomysłodawcą tego opracowania był bp Tadeusz Pieronek, a głównym redaktorem i autorem historycznego wstępu jest dr Jan Żaryn, historyk Kościoła, dyrektor Biura Edukacji Publicznej IPN.

Dziękujemy, że nas czytasz!

Wykupienie dostępu pozwoli Ci czytać artykuły wysokiej jakości i wspierać niezależne dziennikarstwo w wymagających dla wydawców czasach. Rośnij z nami! Pełna oferta →

Dostęp 10/10

 • 10 dni dostępu - poznaj nas
 • Natychmiastowy dostęp
 • Ogromne archiwum
 • Zapamiętaj i czytaj później
 • Wybrane teksty dostępne przed wydaniem w kiosku
 • Także w formatach PDF, EPUB i MOBI
10,00 zł

Dostęp kwartalny

Kwartalny dostęp do TygodnikPowszechny.pl
 • Natychmiastowy dostęp
 • 92 dni dostępu = aż 13 numerów Tygodnika
 • Ogromne archiwum
 • Zapamiętaj i czytaj później
 • Wybrane teksty dostępne przed wydaniem w kiosku
 • Także w formatach PDF, EPUB i MOBI
79,90 zł

Artykuł pochodzi z numeru TP 29/2006