45/08

STOLICA APOSTOLSKA

Pragnienie życia wiecznego

"Czy mężczyźni i kobiety naszej epoki pragną jeszcze życia wiecznego?" - pytał Benedykt XVI podczas modlitwy na Anioł Pański. Nawiązując do encykliki "Spe salvi", dodał, że życie wieczne jest jak "zanurzenie się w oceanie nieskończonej miłości, gdzie czas »przed i po« już nie istnieje". Wezwał, by na śmierć i życie pozagrobowe patrzeć przez pryzmat Objawienia. "Nadzieja na wieczną radość oparta jest na śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa" - dodał Papież, ostrzegając przed zabobonami. Papież w Dzień Zaduszny modlił się w Grotach Watykańskich za dusze pochowanych tam papieży.

Spotkanie z muzułmanami

Grono intelektualistów islamskich rozpoczęło 4 listopada wizytę w Stolicy Apostolskiej. Na rozmowy z Papieską Radą ds. Dialogu Międzyreligijnego i Benedyktem XVI przybyła delegacja 138 muzułmanów, którzy w październiku 2007 r. wystosowali list "Słowo wspólne między nami i wami", w którym wezwali Papieża i innych przywódców chrześcijańskich do podjęcia wspólnych działań na rzecz pokoju i zrozumienia między religiami.

Żydzi na audiencji prywatnej

Delegacja Międzynarodowego Komitetu Żydowskiego ds. Konsultacji Międzyreligijnych spotkała się z Benedyktem XVI. Papież potwierdził zaangażowanie Kościoła we wprowadzanie w życie zasad deklaracji ,,Nostra aetate" Soboru Watykańskiego II. Dokument ten potępia antysemityzm i wzywa do "odnowy teologicznego rozumienia relacji między Kościołem a narodem żydowskim". "Chrześcijanie są dzisiaj bardziej świadomi duchowego dziedzictwa, jakie dzielą z ludem Tory", a "dialog kultur i religii powinien być postrzegany jako święty obowiązek" - powiedział Papież.

Członkowie istniejącego od 30 lat Komitetu regularnie współpracują ze Stolicą Apostolską.

Papież Soboru

Minęło 50 lat od wyboru Jana XXIII. 28 października Mszy w Bazylice św. Piotra przewodniczył sekretarz stanu kard. Tarcisio Bertone. Benedykt XVI modlił się przed grobem błogosławionego papieża na zakończenie liturgii. "Był człowiekiem i pasterzem pokoju, który potrafił otworzyć na Wschodzie i Zachodzie niespodziewane perspektywy braterstwa między chrześcijanami i dialogu ze wszystkimi" - powiedział. Kiedy Jan XXIII zwołał Sobór Watykański II,

"przejściowy charakter jego pontyfikatu nabrał znaczenia przełomu" - napisał w "L’Osservatore Romano" Marco Roncalli, biograf i krewny Jana XXIII. "Obowiązkiem nas wszystkich jest przyjąć dar Vaticanum Secundum, wprowadzając w życie jego wskazania" - podkreślił Papież.

ŚWIAT

Indie: słabnie przemoc wobec chrześcijan

31 października w stanie Orisa odbył się pogrzeb ks. Bernarda Digala, ofiary ataków fanatycznych hinduistów trwających od końca sierpnia. 24 października parlament debatował nad prawem, które przeciwdziałałoby wybuchom przemocy i gwarantowało pomoc ofiarom. W pogromie zginęło 60--100 osób, 18 tys. raniono, 50 tys. schroniło się w dżungli i obozach dla uchodźców, spalono 4,5 tys. domów, ponad 100 kościołów. Chrześcijan torturowano, zmuszano do konwersji na hinduizm, kobiety gwałcono, duchownych obnażano i wystawiano na pośmiewisko. Zamieszki odnotowano też w 11 innych stanach. Pod koniec października ataki zelżały, głównie dzięki interwencji federalnych sił porządkowych.

Rosja: zamordowano dwóch jezuitów

28 października w Moskwie odkryto zwłoki dwóch jezuitów: Victora Betancura z Ekwadoru i Otto Messmera, Rosjanina niemieckiego pochodzenia. Według policji zostali śmiertelnie pobici - pierwszy 25 października, drugi dwa dni później - najprawdopodobniej przez cudzoziemca z Ameryki Południowej.

Ukraina: prezydent dziękuje kard. Jaworskiemu

Wiktor Juszczenko podziękował kard. Marianowi Jaworskiemu za kierowanie archidiecezją lwowską oraz pogratulował abp. Mieczysławowi Mokrzyckiemu nominacji na jego następcę (Benedykt XVI powierzył mu diecezję 21 października, po przyjęciu rezygnacji kard. Jaworskiego). "W ciągu tych lat - napisał Juszczenko w liście do kardynała - odnowiono i wybudowano setki nowych świątyń, otwarto nowe uczelnie i klasztory, rozwinęła się działalność społeczna i religijna. Wdzięczni potomkowie zawsze będą pamiętać o szczególnej roli Księdza Kardynała w zorganizowaniu historycznej wizyty apostolskiej Jana Pawła II na Ukrainie".

Włochy: dziennikarz krytykuje kardynała

Magdi Allam, włoski dziennikarz o korzeniach egipskich, muzułmanin, który nawrócił się na katolicyzm, w liście otwartym do Papieża skrytykował kard. Jeana-Louisa Taurana, przewodniczącego Papieskiej Rady Dialogu Międzyreligijnego, za stwierdzenie, że wyznawcy islamu, którzy stosują przemoc, "zdradzają swoją wiarę". Przeciwnie - stwierdził Allam - "islamski ekstremizm i terroryzm to dojrzałe owoce" Koranu oraz słów i czynów Mahometa.

POLSKA

Wezwanie do świętości

"Czy świętość przeznaczona jest tylko dla wybranych?" - pytał podczas Mszy św. 1 listopada abp Marian Gołębiewski. "Nie, Pan wzywa nas wszystkich tu i teraz do świętości, choć jest ona dla wielu nieatrakcyjna i nie na dzisiejsze czasy" - mówił metropolita wrocławski. Wezwanie do świętości nie jest anonimowe: "każdy został wezwany w chwili chrztu po imieniu, podobnie jak zostali wezwani Apostołowie (...). Wezwanie Boże nie jest interesowne, bo opiera się na miłości". Arcybiskup zwrócił uwagę, że cmentarz to miejsce manifestowania wiary w nieśmiertelność.

Rozpoczyna się Synod Diecezji Radomskiej

8 listopada zostanie zainaugurowany II Synod Diecezji Radomskiej pod hasłem: "Czynić diecezję domem i szkołą komunii". Według ordynariusza bp. Zygmunta Zimowskiego obrady mają "służyć refleksji nad współpracą duchownych ze świeckimi i stanem diecezjalnych duszpasterstw". W liście pasterskim bp Zimowski wyjaśnia, że "podczas trwania Synodu wokół biskupa zgromadzi się wiele grup synodalnych, aby studiować prawdy wiary i analizować znaki czasu, czyli w bardzo konkretny oraz określony prawem kościelnym sposób przyjąć na siebie odpowiedzialność za wspólne dobro Kościoła partykularnego".

Święci i kościotrupy

Dzieci ze Zwróconej koło Ząbkowic Śląskich nie przebierały się 30 października za duchy, czarownice i zombie. Zorganizowały za namową proboszcza, ks. Krzysztofa Ziobrowskiego, "Plejadę Świętych". "Chciałem zaproponować dzieciom coś, co zastąpi amerykański zwyczaj Halloween, w kulturze masowej kojarzący się ze strachem i ocierający się o okultyzm" - powiedział kapłan w rozmowie z dziennikiem "Polska". Dlatego "dzieci przebierają się za świętych, przy okazji poznają ich życie i mają przy tym mnóstwo zabawy". Kościół krytykuje Halloween w związku z jego pogańską genezą: celtycki obyczaj nakazywał przebierać się w kostiumy i odprowadzać zmory poza granice miasta.

Asyż w Gdańsku

Międzyreligijną modlitwą o pokój, w której wzięli udział przedstawiciele Kościołów katolickiego, prawosławnego i protestanckiego oraz wyznawcy judaizmu i islamu, rozpoczął się "Asyż w Gdańsku" (27-28 października). Gośćmi honorowymi spotkania, upamiętniającego 22. rocznicę modlitwy o pokój w Asyżu z udziałem Jana Pawła II i przedstawicieli światowych religii, byli Lech Wałęsa, Szewach Weiss oraz mufti Tomasz Miśkiewicz. Metropolita gdański abp Sławoj Leszek Głódź zaapelował o nieustawanie "w drodze budowania Domu Bożego, Domu Pokoju". "Doprowadźmy do tego, by wszystkie waśnie wygasły i by zapanowała miłość i pokój na ziemi" - modlił się imam Miśkiewicz. Podkreślił, by w tym szczególnym dniu "modlić się również za narody nękane przez zło świata. Niech ludzie odrzucą przemoc jako próbę rozwiązywania problemów" - zaapelował. "Asyż" zorganizowały już po raz trzeci Dom Pojednania i Spotkań im. św. Maksymiliana Kolbego oraz franciszkanie we współpracy z Gminą Muzułmańską w Gdańsku i Towarzystwem Społeczno-Kulturalnym Żydów w Polsce.

Dziękujemy, że nas czytasz!

Wykupienie dostępu pozwoli Ci czytać artykuły wysokiej jakości i wspierać niezależne dziennikarstwo w wymagających dla wydawców czasach. Rośnij z nami! Pełna oferta →

Dostęp 10/10

 • 10 dni dostępu - poznaj nas
 • Natychmiastowy dostęp
 • Ogromne archiwum
 • Zapamiętaj i czytaj później
 • Wybrane teksty dostępne przed wydaniem w kiosku
 • Także w formatach PDF, EPUB i MOBI
10,00 zł

Dostęp kwartalny

Kwartalny dostęp do TygodnikPowszechny.pl
 • Natychmiastowy dostęp
 • 92 dni dostępu = aż 13 numerów Tygodnika
 • Ogromne archiwum
 • Zapamiętaj i czytaj później
 • Wybrane teksty dostępne przed wydaniem w kiosku
 • Także w formatach PDF, EPUB i MOBI
79,90 zł

Artykuł pochodzi z numeru TP 45/2008