20 - 27 października 2009 r.

STOLICA APOSTOLSKA

Afryko, wstań i chodź!

"Podejmij marsz nowej ewangelizacji z odwagą płynącą z Ducha Świętego" - powiedział Benedykt XVI w homilii 25 października podczas Mszy św. w Bazylice

św. Piotra na zakończenie 3. tygodniowych obrad II Zgromadzenia Specjalnego Synodu Biskupów dla Afryki. Kościół w Afryce żyje w społeczeństwach naznaczonych podziałami etnicznymi i językowymi - zwracali uwagę biskupi w ogłoszonym orędziu, podkreślając konieczność współpracy Kościołów lokalnych w dziedzinie ewangelizacji, ale też wyrażania stanowiska wobec m.in. wyzysku ekonomicznego czy traktowania migrantów.

Ojcowie synodalni potępili wcielanie dzieci do grup zbrojnych, przyzwalanie na aborcję, piętnowanie chorych, zwłaszcza na AIDS, zaapelowali o przestrzeganie praw człowieka, głównie o prawo do życia i wolności religijnej, zobowiązali Kościół w Afryce do pomagania kobietom i rodzinom w sytuacji "niespodziewanej ciąży". Domagają się likwidacji ustawodawstwa niektórych państw zakazującego przyjmowania chrześcijaństwa. Synod potępił nielegalny handel bronią i wezwał do ograniczenia jej produkcji oraz wyeliminowania broni nuklearnej, biologicznej i min. Krytykował brak demokracji, despotyzm, systemy monopartyjne czy rządy junty wojskowej; zapowiedział potępianie fałszerstw wyborczych.

Kult duchowy

Benedykt XVI otrzymał egzemplarz Kompendium Eucharystycznego opublikowanego 19 października przez watykańską Księgarnię Wydawniczą. 487-stronicowy dokument, zapowiedziany w adhortacji "Sacramentum caritatis", ma pomóc w rozumieniu, przeżywaniu i celebrowaniu misterium Eucharystii, tak by życie wierzących stało się "prawdziwym kultem duchowym".

Nowi kurialiści

Następcą bp. Grzegorza Kaszaka na stanowisku sekretarza Papieskiej Rady ds. Rodziny został 57-letni Francuz ks. Jean Laffitte, nowym sekretarzem Papieskiej Rady "Iustitia et Pax" - 59-letni włoski salezjanin ks. Mario Toso. Obydwaj zostali wyniesieni do godności biskupiej. Kard. Peter Turkson z Ghany, powołany na stanowisko przewodniczącego "Iustitia et Pax", obejmie urząd 6 stycznia.

ŚWIAT

Czas na jedność

"Musimy jak najszybciej osiągnąć jedność i wreszcie wspólnie celebrować Eucharystię. Ludzie nie rozumieją naszych podziałów i sporów" - powiedział bułgarski biskup prawosławny Tichon. 21 października podczas spotkania z Benedyktem XVI zachęcił, by nie szczędzić wysiłków dla przywrócenia jedności i aby "dążyć do tego, by móc razem stać przy jednym ołtarzu".

Prałatura dla lefebrystów

"Mamy wszystko, co jest konieczne, by być członkami Kościoła katolickiego" - powiedział bp Bernard Fellay, zwierzchnik Bractwa Kapłańskiego św. Piusa X. 26 października rozpoczęły się w Rzymie rozmowy między Bractwem i Watykanem - ich celem jest pełne pojednanie niedawnych schizmatyków z Kościołem. Cztery dni wcześniej bp Fellay w rozmowie z chilijską gazetą "El Mercurio" wyraził przekonanie, że Watykan zmierza w kierunku utworzenia dla lefebrystów prałatury personalnej, jak w przypadku Opus Dei. Hierarcha podkreślił, że Bractwo uznaje autorytet papieża, a Benedykt XVI jest "o wiele bardziej otwarty od niektórych biskupów".

Budowa mostów

Mimo niewielkiej liczebności (0,46 proc. ludności) Kościół katolicki w Tajlandii wysyła misjonarzy do ubogich krajów azjatyckich. W niedzielę misyjną 18 października w kościele w Nonthaburi na przedmieściach Bangkoku pożegnano pierwszych 3 kapłanów i 7 zakonnic, którzy wyjeżdżają do Kambodży i Laosu. Do Phnom Penh uda się pięć sióstr do pracy w sierocińcu i jako katechetki, a jeden kapłan rozpocznie pracę w Chaeng Kong, gdzie miejscowa wspólnota katolicka od lat pozbawiona jest opieki duszpasterskiej. Cztery siostry wyjadą na północ Tajlandii, by pracować wśród dzieci z ubogich rodzin w diecezji Chiang Mai. Abp Louis Chamniern Santisukniran, żegnając misjonarzy, powiedział, że "Pan potrzebuje naszych nóg, oczu, ust, aby głosić dziś Dobrą Nowinę (...). Musimy być jak mosty, po których Pan dojdzie do naszych braci i sióstr, i aby w ten sposób oni mogli iść do Pana".

Szwecja: małżeństwa homoseksualne

22 października synod luterańskiego Kościoła Szwecji postanowił ostatecznie po 40-letnim sporze, że jego duchowni mogą udzielać ślubu kościelnego parom gejów i lesbijek. "Za" głosowało 176 delegatów, "przeciwko" - 62, a 11 się wstrzymało. Zdecydowano, że księża mogą odmawiać uczestnictwa w ceremonii, ale wówczas Kościół musi znaleźć zastępcę. Katolicy i prawosławni wspólnie wystąpili przeciw decyzji luteranów. We wspólnym oświadczeniu napisali, że luteranie sprzeniewierzyli się nie tylko chrześcijaństwu, ale także pojęciu małżeństwa, które jest wspólne wszystkim religiom. Jednak "choć decyzja luterańskiego synodu pogłębia rozbicie chrześcijaństwa", nie zamierzają rezygnować z dialogu ekumenicznego.

POLSKA

Insygnia abp. Felińskiego w Warszawie

Pastorał i paliusz - biskupie insygnia kanonizowanego 11 października abp. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego - przechowywane dotychczas na Wawelu, zostały 25 października przekazane archidiecezji warszawskiej. Mszy św. w warszawskiej archikatedrze z tej okazji przewodniczył abp Kazimierz Nycz. "Św. abp Feliński jest patronem wierności człowiekowi (...), jest patronem, który potrafił się przeciwstawić złu, wiedząc, że czeka go za to cierpienie i wygnanie" - podkreślił abp Nycz. "Przedziwnymi wyrokami Bożej Opatrzności, osoba świętego połączyła obie polskie stolice - tę dawną i obecną" - napisał w liście kard. Stanisław Dziwisz.

Nowy tarnowski sufragan

Benedykt XVI mianował 46-letniego ks. dr. Andrzeja Jeża, kustosza sanktuarium Przemienienia Pańskiego w Nowym Sączu, biskupem pomocniczym tarnowskim. Sakrę otrzyma 28 listopada. Ks. Jeż urodził się w 1963 r., święcenia kapłańskie otrzymał w 1988 r. Pracował jako wikariusz, a w 1993 r. został skierowany na studia z homiletyki na ATK. W 1996 r. został ojcem duchownym w tarnowskim seminarium. W 2001 r. ukończył studia doktoranckie z dogmatyki. Słynie jako dobry kaznodzieja.

75. urodziny bp. Pieronka

24 października w katedrze na Wawelu odbyła się Msza św. w intencji Jubilata. Homilię wygłosił ks. prof. Grzegorz Ryś. "Bóg jest wolny. Historię czyni tak, jak chce, i z tymi, z którymi chce - mówił rektor krakowskiego seminarium duchownego. - Bóg ma swoje drogi i wybija nas z poczucia pewności siebie. Uczy, by nie tęsknić za jednolitością, za tym, by wszyscy byli tacy sami i szli w jednym porządku" - mówił. Stwierdził też, że "Pan Bóg z bp. Tadeuszem robi swoją własną drogę, indywidualną, i to jest droga wolności".

Orzeł Biały dla ks. Jerzego Popiełuszki

Po Mszy w 25. rocznicę męczeńskiej śmierci kapelana Solidarności prezydent Lech Kaczyński przekazał na ręce matki ks. Jerzego przyznany mu pośmiertnie Order Orła Białego. Nadano go - jak głosi uzasadnienie - "w uznaniu znamienitych zasług w pracy duszpasterskiej, jako kapelana Solidarności wspierającego słowem i czynem walkę o Polskę niepodległą i sprawiedliwą, od chwili powstania Związku aż do męczeńskiej śmierci, która była świadectwem, jak dobrem zwyciężać zło". "Jego działalność jako kapłana oceni Bóg i Kościół. Jego działalność jako patrioty oceniłem w imieniu narodu" - powiedział prezydent.

Dziękujemy, że nas czytasz!

Wykupienie dostępu pozwoli Ci czytać artykuły wysokiej jakości i wspierać niezależne dziennikarstwo w wymagających dla wydawców czasach. Rośnij z nami! Pełna oferta →

Dostęp 10/10

 • 10 dni dostępu - poznaj nas
 • Natychmiastowy dostęp
 • Ogromne archiwum
 • Zapamiętaj i czytaj później
 • Wybrane teksty dostępne przed wydaniem w kiosku
 • Także w formatach PDF, EPUB i MOBI
10,00 zł

Dostęp kwartalny

Kwartalny dostęp do TygodnikPowszechny.pl
 • Natychmiastowy dostęp
 • 92 dni dostępu = aż 13 numerów Tygodnika
 • Ogromne archiwum
 • Zapamiętaj i czytaj później
 • Wybrane teksty dostępne przed wydaniem w kiosku
 • Także w formatach PDF, EPUB i MOBI
79,90 zł

Artykuł pochodzi z numeru TP 44/2009