Wyrównywanie szans

Celem programu „Równać Szanse 2003 -Małe Granty” jest pomoc organizacjom lokalnym oraz grupom młodzieży, działającym na wsiach i w miastach do 20 tys. mieszkańców, w wyrównywaniu szans edukacyjnych dzieci i młodzieży. Program finansuje Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności. W latach 2001 -02, w ramach poprzednich edycji programu, przyznaliśmy 125 dotacji finansowych na działania wyrównujące szanse edukacyjne młodych ludzi ze środowisk marginalizowanych.

Organizacje pozarządowe, placówki oświatowe, a także niesformalizowane grupy młodzieży mogą ubiegać się o dotacje na projekty adresowane do uczniów gimnazjów i szkół średnich oraz do nauczycieli i rodziców.

Termin składania wniosków upływa 10 kwietnia 2003 r. na działania rozpoczynające się 15 lipca 2003 r. i trwające nie dłużej niż do 31 maja 2004 r. Wnioski należy przesłać na adres administratora programu: Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży, ul. Jasna 22, 00-950 Warszawa, tel. 0-22; 826-44-73/74, e-mail: pcyf@pcyf.org.pl Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej: www.pcyf.org.pl

ARTUR ŁĘGA kierownik programów lokalnych Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży
 

Dziękujemy, że nas czytasz!

Wykupienie dostępu pozwoli Ci czytać artykuły wysokiej jakości i wspierać niezależne dziennikarstwo w wymagających dla wydawców czasach. Rośnij z nami! Pełna oferta →

Dostęp 10/10

 • 10 dni dostępu - poznaj nas
 • Natychmiastowy dostęp
 • Ogromne archiwum
 • Zapamiętaj i czytaj później
 • Wybrane teksty dostępne przed wydaniem w kiosku
 • Także w formatach PDF, EPUB i MOBI
10,00 zł

Dostęp kwartalny

Kwartalny dostęp do TygodnikPowszechny.pl
 • Natychmiastowy dostęp
 • 92 dni dostępu = aż 13 numerów Tygodnika
 • Ogromne archiwum
 • Zapamiętaj i czytaj później
 • Wybrane teksty dostępne przed wydaniem w kiosku
 • Także w formatach PDF, EPUB i MOBI
79,90 zł

Artykuł pochodzi z numeru TP 13/2003