PAU i Biblioteka Polska

Interesujące sprawozdanie Marka Rapackiego z uroczystego otwarcia po remoncie Biblioteki Polskiej w Paryżu (“TP" nr 47/04) warto uzupełnić informacją o roli, jaką w tym przedsięwzięciu odgrywa Polska Akademia Umiejętności, która - jak wiadomo - przejęła Bibliotekę od Towarzystwa Historyczno-Literackiego w 1893 r. Zawieszenie działalności PAU w 1952 r. uniemożliwiło właściwą opiekę nad Biblioteką w czasach PRL-u. W rezultacie tak księgozbiór, jak archiwum znajdują się w stanie dalekim od doskonałości. PAU, odrodzona w 1989 r., zaangażowała się w porządkowanie i katalogowanie zbiorów. Obecnie pracuje w Paryżu siedmiu wysokiej klasy specjalistów (w tym zastępca dyrektora Biblioteki ds. naukowych) oddelegowanych przez Akademię do wykonywania tej trudnej i obliczonej na kilka lat pracy. Dodajmy również, że powołanie Rady Naukowej Biblioteki jest wspólną inicjatywą PAU i THL, a prof. Bronisław Geremek jest jednym z przedstawicieli PAU w tym gronie. W najbliższej przyszłości planujemy też uruchomienie systemu stypendialnego dla pracowników naukowych i doktorantów, którzy chcieliby na miejscu korzystać z bogatych materiałów naukowych zgromadzonych w Bibliotece Polskiej.

ANDRZEJ BIAŁAS, prezes PAU

Dziękujemy, że nas czytasz!

Wykupienie dostępu pozwoli Ci czytać artykuły wysokiej jakości i wspierać niezależne dziennikarstwo w wymagających dla wydawców czasach. Rośnij z nami! Pełna oferta →

Dostęp 10/10

 • 10 dni dostępu - poznaj nas
 • Natychmiastowy dostęp
 • Ogromne archiwum
 • Zapamiętaj i czytaj później
 • Wybrane teksty dostępne przed wydaniem w kiosku
 • Także w formatach PDF, EPUB i MOBI
10,00 zł

Dostęp kwartalny

Kwartalny dostęp do TygodnikPowszechny.pl
 • Natychmiastowy dostęp
 • 92 dni dostępu = aż 13 numerów Tygodnika
 • Ogromne archiwum
 • Zapamiętaj i czytaj później
 • Wybrane teksty dostępne przed wydaniem w kiosku
 • Także w formatach PDF, EPUB i MOBI
79,90 zł

Artykuł pochodzi z numeru TP 49/2004