Reklama

Tam, gdzie rośnie seradela

Tam, gdzie rośnie seradela

11.10.2011
Czyta się kilka minut
W Zwoli, w odwiercie Markowola-1, PGNiG SA przeprowadziło w lipcu 2010 r. dwa zabiegi szczelinowania, które, jak wynika z analiz, nie miały niekorzystnego wpływu na środowisko.
K

Każde prace poszukiwawcze, zarówno w przypadku gazu konwencjonalnego, jak i niekonwencjonalnego, w tym gazu z łupków są ingerencją w środowisko. Dlatego prowadząc je, na każdym etapie należy przestrzegać procedur i postępować zgodnie z przepisami. Oznacza to, że monitorowane są wszystkie procesy na każdym etapie tej działalności, tak by w porę móc zapobiec niekorzystnym skutkom. PGNiG SA stara się ograniczyć wpływ poszukiwań gazu do minimum, zwracając uwagę na najdrobniejsze nawet szczegóły. Dzięki temu podejściu, które znacznie wykracza poza wymagane ramy prawne Spółka już dzisiaj osiąga wymierne korzyści ekologiczne.

W położonej w powiecie kozienickim Zwoli, w odwiercie Markowola-1, PGNiG SA przeprowadziło w lipcu 2010 r. dwa zabiegi szczelinowania, które, jak wynika z analiz, nie miały niekorzystnego wpływu na środowisko.

Szczegółowe informacje dotyczące wpływu prac wiertniczych oraz szczelinowania hydraulicznego na środowisko zostały zaprezentowane w raporcie PIG. Przygotowując dokument, eksperci wykonali m.in.: ekspertyzy fizykochemiczne i analizy granulometryczne gleby i podglebia w otoczeniu urządzenia wiertniczego oraz zbiorników na paliwa płynne.

W pobranych próbkach oznaczono zawartości metali ciężkich, olejów mineralnych i chlorków. W obu seriach pomiarowych wartości wszystkich badanych parametrów nie przekraczały limitów dopuszczalnych dla gruntów rolnych i nie zanotowano znaczących różnic w wynikach uzyskanych przed rozpoczęciem i po zakończeniu prac.

Cały teren wiertni został zbadany pod kątem zawartości metanu w powietrzu glebowym na głębokości 1,2-1,5 m. W żadnej z 30 sond nie stwierdzono metanu w ilościach możliwych do wykrycia przy użyciu zastosowanej metody pomiarowej, tak przed rozpoczęciem prac, jak i po ich zakończeniu.

Ocenę stanu wód lokalnie użytkowanych poziomów wodonośnych przeprowadzono na podstawie próbek pobranych z trzech okolicznych studni gospodarskich. W wodach oznaczono odczyn pR, przewodność elektrolityczną właściwą, smak, zapach, stężenia chlorków, azotanów, azotynów, amoniaku, olejów mineralnych, chromu, baru, ołowiu, potasu, żelaza i manganu. Wyniki odniesiono do wartości granicznych określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z 23 lipca 2008 r. w sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu wód podziemnych. Wyniki uzyskane przed i po zakończeniu prac na terenie wiertni nie wskazują na jakiekolwiek zmiany hydrochemiczne w badanych wodach.

Po demontażu urządzenia wiertniczego PGNiG SA rozpoczęło rekultywację terenu wiertni w sposób zapewniający jego ponowne użytkowanie rolnicze. Prace rekultywacyjne polegały na niwelacji terenu i rozplantowaniu uprzednio zdjętej wierzchniej warstwy gleby. W celu przywrócenia wartości użytkowych, na gruntach wykonano zabiegi agrotechniczne oraz zasiano seradelę (roślina poplonowa). Działania te doprowadziły do stanu pierwotnego, co zaprezentowano podczas spotkania z przedstawicielami władz samorządowych w lipcu 2011 r.

Ten materiał jest bezpłatny, bo Fundacja Tygodnika Powszechnego troszczy się o promowanie czytelnictwa i niezależnych mediów. Wspierając ją, pomagasz zapewnić "Tygodnikowi" suwerenność, warunek rzetelnego i niezależnego dziennikarstwa. Przekaż swój datek:

Dodaj komentarz

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczane przez Użytkowników w ramach komentarzy do Materiałów udostępnianych przez Usługodawcę.

Zapoznaj się z Regułami forum

Jeśli widzisz komentarz naruszający prawo lub dobre obyczaje, zgłoś go klikając w link "Zgłoś naruszenie" pod komentarzem.

Zaloguj się albo zarejestruj aby dodać komentarz

© Wszelkie prawa w tym prawa autorów i wydawcy zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów i innych części czasopisma bez zgody wydawcy zabronione [nota wydawnicza]. Jeśli na końcu artykułu znajduje się znak ℗, wówczas istnieje możliwość przedruku po zakupieniu licencji od Wydawcy [kontakt z Wydawcą]