Kronika religijna (20-26 III)

STOLICA APOSTOLSKA
 • Postaci św. Józefa poświęcił Benedykt XVI rozważanie przed niedzielną modlitwą "Anioł Pański" (19 marca). "Przykład św. Józefa jest dla nas wezwaniem do wypełniania wiernie, z prostotą i skromnością zadania, jakie wyznaczyła nam Opatrzność. Mam na myśli przede wszystkim ojców i matki, i modlę się, aby umieli zawsze doceniać piękno prostego i pracowitego życia, pielęgnując z troską relację małżeńską i wypełniając z entuzjazmem wielkie i niełatwe posłannictwo wychowawcze" - powiedział Benedykt XVI. Na transparentach przyniesionych przez pielgrzymów wypisano życzenia imieninowe dla Papieża.
 • Środowa audiencja generalna: Papież kontynuował rozpoczęty przed tygodniem cykl katechez o związkach Chrystusa z Kościołem. Mówił o powołaniu Apostołów, którzy "mają być nie głosicielami jakiejś idei, lecz świadkami osoby. Zanim zostaną posłani, aby ewangelizować, muszą »towarzyszyć« Jezusowi, aby nawiązać z Nim osobistą relację. Na tej podstawie ewangelizacja nie będzie niczym innym jak głoszeniem tego, czego się doświadczyło oraz zaproszeniem, by wejść w tajemnicę komunii z Jezusem" - podkreślił. Wskazał również na aktualność i uniwersalizm działalności Apostołów: "Misja ta trwa zawsze. Stałym rozkazem Pana jest jednoczenie narodów w jedności Jego miłości i Jego wiary".
 • "Kościół zamierza nadal podnosić głos w obronie człowieka, także wtedy, kiedy polityka państwa albo większość opinii publicznej działają w przeciwnym kierunku" - zapewnił Papież podczas audiencji dla stałych przedstawicieli Stolicy Apostolskiej przy organizacjach międzynarodowych oraz UE. Benedykt XVI wyjaśnił, że działalność dyplomatyczna Watykanu to "posługa delikatna
 • i mozolna, która - opierając się na pozornie bezsilnej, ale w ostateczności zwycięskiej mocy prawdy - chce się przyczynić do budowy międzynarodowej wspólnoty, bardziej wyczulonej na godność oraz autentyczne potrzeby osoby ludzkiej".
 • Papieska Rada ds. Popierania Jedności Chrześcijan wyjaśniła, dlaczego Papież zrezygnował z tytułu Patriarchy Zachodu. Tytuł pominięto w tegorocznym wydaniu rocznika "Annuario Pontificio", co wywołało zaniepokojenie w Kościołach prawosławnych i wśród ekumenistów. W komunikacie Rady czytamy, że owo opuszczenie "nic nie ujmuje tak uroczyście deklarowanemu przez Sobór Watykański II uznaniu dla starożytnych Kościołów patriarchalnych. Tym bardziej nie ma mowy o tym, aby zniesienie go oznaczało nowe rewindykacje. Rezygnacja z tego tytułu jest wyrazem historycznego i teologicznego realizmu, a jednocześnie wyrzeczeniem się pewnego roszczenia, wyrzeczeniem, które mogłoby sprzyjać dialogowi ekumenicznemu".
 • Prefekt Kongregacji Nauki Wiary nie wykluczył zniesienia obowiązkowego celibatu dla księży. "Musimy być bardziej twórczy w znajdowaniu nowych sposobów prowadzenia mężczyzn na drogę kapłaństwa" - stwierdził kard. William Levada w rozmowie z tygodnikiem "Time". Jednocześnie zaznaczył, że "w Kościele łacińskim celibat jest prawem wynikającym z zaproszenia Chrystusa do pójścia za Nim i On jest tu wzorem". Prefekt wypowiedział się również na temat udzielania Komunii politykom, którzy popierają rozwiązania niezgodne z nauczaniem Kościoła: "Gdy patrzymy na katolickich polityków, którzy sprzyjają ustawom o aborcji, rodzi się pytanie, jak oni to godzą ze swą wiarą. Katoliccy politycy powinni podchodzić do tego poważnie. Być może powinni przyznać, że nie są zdolni do praktykowania swojej wiary, gdy pełnią funkcje publiczne".

"Kto wierzy, nie jest sam!" - brzmi hasło pielgrzymki Benedykta XVI do Bawarii. Papież odwiedzi Niemcy w dniach 9-14 września 2006. Będzie w Monachium, Regensburgu, Altötting oraz złoży krótką wizytę w rodzinnym Marktl am Inn (na zdjęciu dom rodziny Ratzingerów).

KOŚCIÓŁ W ŚWIECIE...

 • Prezydent Afganistanu zapewnił, że władze nie wykonają kary śmierci na chrześcijaninie, przed 16 laty nawróconym z islamu. O konwersji Abdula Rahmana poinformowali jego krewni, gdy rok temu wrócił do ojczyzny po kilkunastoletnim pobycie w Niemczech, a przedstawiciele afgańskiego Sądu Najwyższego zapowiedzieli, że nie ulegną naciskom w sprawie ewentualnego ułaskawienia konwertyty. W obronie chrześcijanina wystąpiły rządy m.in. USA, Kanady, Włoch i Niemiec.
 • Parlament Algierii uchwalił ustawę o zakazie prozelityzmu. W obawie przed falą zamachów władze zarządziły dodatkowe środki bezpieczeństwa wokół katolickich i protestanckich świątyń. Nowe prawo karze wszelkie próby nawracania muzułmanów na inne religie. Zakazana jest nie tylko bezpośrednia działalność misjonarzy, ale także "wytwarzanie, przechowywanie i udostępnianie materiałów drukowanych, audiowizualnych czy innych, które zagrażałyby wierze muzułmańskiej". Oskarżonym grozi kara do pięciu lat więzienia.
 • Katolickim zakonnicom w miejscowości Ahmedabad nie wolno prowadzić leprozorium - zdecydowali rządzący indyjskim stanem Gudżarat fundamentaliści hinduistyczni. Jednak chorzy twierdzą, że tylko "siostry traktują ich jak ludzi i ofiarnie im służą". Zapowiedzieli, że rozpoczną protest, a ostatecznie "pójdą za siostrami, niezależnie od tego, gdzie się przeniosą". Salezjańskie misjonarki opiekują się trędowatymi w Gudżaracie od 60 lat. Ostatnio otworzyły także dom dla chorych na AIDS.

Przewodniczącym Komisji Episkopatów Wspólnoty Europejskiej (COMECE) został bp Adrianus van Luyn z Holandii, a jego zastępcą - bp Piotr Jarecki, biskup pomocniczy w Warszawie (na zdjęciu bp van Luyn).
Zwierzchnik Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego pogratulował Aleksandrowi Łukaszence zwycięstwa w wyborach prezydenckich na Białorusi. "Widząc imponujące wyniki Pana dotychczasowej pracy na tym stanowisku, wielonarodowa społeczność republiki ponownie Panu zaufała" - stwierdził patriarcha Aleksy II i życzył prezydentowi Bożego wsparcia.

...I W POLSCE

 • Sejm przyjął uchwałę w 1. rocznicę śmierci Papieża. "Wspominamy ten dzień wszyscy - wierzący i niewierzący - jako czas wielkiej narodowej żałoby, a jednocześnie jako moment szczególnej lekcji człowieczeństwa i chrześcijaństwa, jako czas mocnego odczuwania przynależności do wspólnoty narodu i świata chrześcijańskiego" - napisali posłowie w dokumencie przyjętym przez aklamację.
 • Czerwono-biała łódź z żółtym żaglem zawieszonym na maszcie krzyża, wpisana w niebieski okrąg i otoczona napisem "Trwajcie mocni w wierze" - tak wygląda logo majowej pielgrzymki Benedykta XVI do Polski. Twórcą projektu jest Jarosław Babikowski, absolwent warszawskiej ASP. Logo odwołuje się do wczesnochrześcijańskiego symbolu Kościoła jako łodzi oraz hasła Jana Pawła II: "Wypłyń na głębię".

Dziękujemy, że nas czytasz!

Wykupienie dostępu pozwoli Ci czytać artykuły wysokiej jakości i wspierać niezależne dziennikarstwo w wymagających dla wydawców czasach. Rośnij z nami! Pełna oferta →

Dostęp 10/10

 • 10 dni dostępu - poznaj nas
 • Natychmiastowy dostęp
 • Ogromne archiwum
 • Zapamiętaj i czytaj później
 • Wybrane teksty dostępne przed wydaniem w kiosku
 • Także w formatach PDF, EPUB i MOBI
10,00 zł

Dostęp kwartalny

Kwartalny dostęp do TygodnikPowszechny.pl
 • Natychmiastowy dostęp
 • 92 dni dostępu = aż 13 numerów Tygodnika
 • Ogromne archiwum
 • Zapamiętaj i czytaj później
 • Wybrane teksty dostępne przed wydaniem w kiosku
 • Także w formatach PDF, EPUB i MOBI
79,90 zł

Artykuł pochodzi z numeru TP 14/2006