Kronika religijna

STOLICA APOSTOLSKA

 • Postać św. Marii Goretti przypomniał Jan Paweł II podczas niedzielnej modlitwy „Anioł Pański”. W tym roku kończą się obchody 100. rocznicy jej męczeńskiej śmierci (10-letnia Maria zmarła na skutek ran, które odniosła broniąc się przed gwałtem). Zdaniem Papieża, święta przypomina młodzieży III tysiąclecia, że „prawdziwe szczęście wymaga odwagi i ducha ofiary, odrzucenia wszelkiego kompromisu ze złem i gotowości zapłacenia własną osobą, nawet życiem, za wierność Bogu i Jego przykazaniom”. Orędzie to jest aktualne dziś, dodał Jan Paweł II, gdy „wysławia się przyjemność, egoizm czy wręcz niemoralność w imię fałszywych ideałów wolności i szczęścia”.
 • ​Psalm 146 był tematem rozważań Jana Pawła II podczas środowej audiencji ogólnej. Papież zwrócił uwagę, że psalm ów jest przede wszystkim głoszeniem królowania Boga nad ludzką historią. „Wynika z tego pokrzepiająca prawda: nie jesteśmy pozostawieni samym sobie, wydarzenia naszych dni nie są zdominowane przez chaos czy fatum” - powiedział Jan Paweł II.
 • Po katechezie Papież wspomniał o sytuacji w Afryce. „Z głębokim smutkiem śledzę dramatyczne wydarzenia w Liberii i na północy Ugandy. Wzywam wszystkich do zaangażowania, aby droga ludność afrykańska odnalazła pokój i bezpieczeństwo i aby nie odbierano jej przyszłości, do której ma prawo” - zaapelował Jan Paweł II. n „Dawanie świadectwa Jezusowi Chrystusowi to najwyższa posługa, jaką Kościół ma wyświadczać narodom kontynentu azjatyckiego” - powiedział Jan Paweł II podczas audiencji dla biskupów z Indii, przybyłych z wizytą „ad limina apostolorum”. Papież ostrzegł, że „teologia, która pominęłaby nakaz radykalnego nawrócenia na Chrystusa i zanegowałaby przemianę kulturową, j aką pociąga za sobą takie nawrócenie, przyniosłaby błędną wizję naszej wiary, zakorzenionej w Tym, który jest drogą, prawdą i życiem”. Jan Paweł II skrytykował „relatywistyczne interpretacje pluralizmu religijnego” i przypomniał, że „dialog z innymi religiami nie może zastąpić ewangelizacji”.
 • ​Pozdrowienia dla Muammara Kadafiego i zapewnienie o modlitwie w intencji całego narodu, przekazał Jan Paweł II nowemu ambasadorowi Libii przy Watykanie. 
 • „Fakt, że wciąż niemożliwe jest osiągnięcie jedności wiary, co jest warunkiem wstępnym wspólnego kultu, rzuca cień na radość tego święta i wielce nas zasmuca” - napisał Patriarcha Konstantynopola Bartłomiej I w przesłaniu skierowanym do Jana Pawła II z okazji uroczystości świętych Piotra i Pawła. Patriarcha podkreślił jednocześnie, że „otuchą napawają istniejące więzy pokoju i miłości, które są koniecznym fundamentem postępu dialogu teologicznego między dwoma Kościołami”.
 • ​Nominacje. Ks. prof. Czesław Rychlicki został członkiem Papieskiej Akademii Teologicznej w Watykanie. 64-letni duchowny wykłada teologię dogmatyczną na Wydziale Teologicznym UMK w Toruniu i na UKSW w Warszawie.
 • Wybitny francuski filozof Paul Ricoeur został laureatem międzynarodowej nagrody im. Pawła VI, przyznawanej przez instytut tego imienia w Brescii. „Jego studia pokazują, jak owocne są stosunki między teologią i filozofią, między wiarą i kulturą” -powiedział o laureacie Jan Paweł II.

KOŚCIÓŁ W ŚWIECIE

 • Zgodnie z decyzją izraelskiego sądu zburzono fundamenty meczetu budowanego w sąsiedztwie Bazyliki Zwiastowania NMP w Nazarecie. Sprzed placu budowy policja usunęła setki protestujących muzułmanów. Budowa meczetu obok jednego z najświętszych miejsc chrześcijaństwa rozpoczęła się w listopadzie 2001 r. Chrześcijanie z całego świata, także Watykan, protestowali przeciwko budowie, tłumacząc, że meczet naruszy duchowy klimat i strukturę urbanistyczną sanktuarium.
 • W Trondheim odbyło się 12. zgromadzenie generalne Konferencji Kościołów Europejskich (KEK). Podczas nabożeństwa otwierającego obrady (uczestniczył w nim król Norwegii Harald i premier Kjell Magne Bondevik - lute-rański pastor), patriarcha Bartłomiej I poruszył problem in-terkomunii: „Mimo wszelkich postępów na drodze do widocznej jedności jako wyznawcy prawosławia jesteśmy przekonani, że nie nadszedł jeszcze czas, byśmy wspólnie poszli do stołu Pańskiego”.
 • Keith Clements, sekretarz generalny KEK, ostrzegł z kolei, że - choć dzięki integracji europejskiej „bledną ostatnie wspomnienia zimnej wojny” - różnica stanowisk wobec wojny w Iraku grozi nowym podziałem na „starą” i „nową” Europę. Z drugiej strony w ostatnich dekadach nie było problemu, wobec którego Kościoły byłyby tak jednomyślne jak sprzeciw wobec wojny w Iraku. Clements przyznał też, że - choć Kościół katolicki oficjalnie nie należy do KEK (Konferencja skupia 126 wspólnot protestanckich, prawosławnych, anglikańskich i starokatolickich), dotychczas powiodły się tylko te projekty ekumeniczne, które były prowadzone wspólnie z katolikami.
 • W komunikacie końcowym KEK pozytywnie oceniła projekt konstytucji UE - przede wszystkim art. 51, w którym zagwarantowano status Kościołów. W sprawie preambuły, nie wspominającej o chrześcijańskim dziedzictwie kontynentu, Kościoły nie potrafiły zająć wspólnego stanowiska.
 • W Budapeszcie odbył się 5. Światowy Kongres Duszpasterstwa Cyganów. Organizatorem była Papieska Rada ds. Duszpasterstwa Migrantów i Podróżnych, a w obradach uczestniczyło 170 przedstawicieli 25 Episkopatów z całego świata. n „Jako biskupi jesteśmy zawiedzeni postawą posłów” - tak przewodniczący Konferencji Biskupów Słowacji bp Frantisek Tondra skomentował uchwaloną 3 lipca nowelizację ustawy aborcyjnej. Nowe prawo dopuszcza przerwanie ciąży do 24 tygodnia w wypadku genetycznego uszkodzenia płodu (w innych przypadkach aborcja jest dopuszczalna do 12 tygodnia). Znowelizowaną ustawę może odrzucić Trybunał Konstytucyjny; 15. artykuł słowackiej konstytucji stanowi, że życie ludzkie podlega ochronie jeszcze przed narodzeniem.
 • Przewodniczący Konferencji Episkopatu USA skrytykował decyzję Sądu Najwyższego, który unieważnił zakaz stosunków homoseksualnych w stanie Teksas (orzeczenie podważa również - na zasadzie precedensu - prawo 13 innych stanów). „Nie można patrzeć na zachowania homoseksualne wyłącznie jako na część prywatnego życia dorosłych, aktywność seksualna ma bowiem głębokie konsekwencje społeczne” - powiedział bp Wilton Gregory....I W POLSCE
 • O kryzysie powołań w Europie dyskutowali w Konstancinie delegaci z kilku krajów Starego Kontynentu (2-6 lipca). Konferencję zorganizowało Europejskie Centrum Powołaniowe (ECP) na zlecenie Rady Konferencji Biskupów Europy. Z danych przedstawionych przez ks. Rainera Birkenmaiera, koordynatora ECP, wynika, że kryzys ogarnia nawet tradycyjnie katolickie kraje: w ciągu ostatnich dziesięciu lat z braku kandydatów zamknięto w Irlandii siedem z ośmiu seminariów, zaś w 28 diecezjach Hiszpanii nie zgłosił się ani jeden kandydat do kapłaństwa. W Polsce skuteczność duszpasterstwa powołań osłabiło przeniesienie katechezy do szkół - mówił bp Stefan Regmunt, delegat Episkopatu Polski ds. powołań.
 • Wspólną modlitwą i błogosławieństwem bpa pomocniczego Edwarda Janiaka zakończył się spór mieszkańców Smogorzowa z wrocławską kurią. Grupa ok. 80 osób okupowała przez jeden dzień siedzibę Kurii. Protestowali przeciwko odwołaniu swojego proboszcza, ks. Antoniego Janasa. Jak powiedział KAI bp Janiak, rozmowy z mieszkańcami Smogorzowa zakończyły się decyzją o pozostawieniu ks. Janasa na stanowisku proboszcza, ale w innej parafii. Sprawa zrobiła się głośna po tym, jak ośmiu parafian napisało skargę do kurii, zarzucając proboszczowi nadużywanie alkoholu. W obronie ks. Janasa stanęli pozostali mieszkańcy Smogorzowa - pod pismem do kurii podpisało się 1200 osób.
 • Prokuratura rejonowa w Elblągu złożyła do sądu wniosek o umorzenie postępowania karnego w sprawie bpa Andrzeja Śliwińskiego. Ordynariusz elbląski spowodował 11 maja kolizję, prowadząc pojazd pod wpływem alkoholu. W uzasadnieniu zaznacza się, że biskup nie był wcześniej karany, posiada dobrą opinię i wszystkie okoliczności wskazują na to, że nie popełni w przyszłości podobnego przestępstwa. Umorzenie wnioskowane jest na okres rocznej próby. Prokuratura wnosi także o wpłacenie przez bpa Śliwińskiego tysiąca złotych na cele społeczne oraz zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych na rok.
 • Od 1 lipca obowiązki rzecznika Episkopatu objął ks. Józef Kloch, twórca kościelnego serwisu internetowego „Opoka”. „Z prasy katolickiej najczęściej czytam »Gościa Niedzielnego« i »Tygodnik Powszechny«” - powiedział KAI ks. Kloch. Rozmowę z nowym rzecznikiem opublikowaliśmy przed tygodniem.

Opracowano na podstawie KAI i innych agencji, mediów oraz informacji własnych, zdjęcia KNA-Bild.

Dziękujemy, że nas czytasz!

Wykupienie dostępu pozwoli Ci czytać artykuły wysokiej jakości i wspierać niezależne dziennikarstwo w wymagających dla wydawców czasach. Rośnij z nami! Pełna oferta →

Dostęp 10/10

 • 10 dni dostępu - poznaj nas
 • Natychmiastowy dostęp
 • Ogromne archiwum
 • Zapamiętaj i czytaj później
 • Autorskie newslettery premium
 • Także w formatach PDF, EPUB i MOBI
10,00 zł

Dostęp kwartalny

Kwartalny dostęp do TygodnikPowszechny.pl
 • Natychmiastowy dostęp
 • 92 dni dostępu = aż 13 numerów Tygodnika
 • Ogromne archiwum
 • Zapamiętaj i czytaj później
 • Autorskie newslettery premium
 • Także w formatach PDF, EPUB i MOBI
89,90 zł
© Wszelkie prawa w tym prawa autorów i wydawcy zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów i innych części czasopisma bez zgody wydawcy zabronione [nota wydawnicza]. Jeśli na końcu artykułu znajduje się znak ℗, wówczas istnieje możliwość przedruku po zakupieniu licencji od Wydawcy [kontakt z Wydawcą]

Artykuł pochodzi z numeru TP 28/2003