Kronika religijna

Stolica Apostolska
 • Jan Paweł II zaapelował o poprawę losu dzieci. Po odmówieniu niedzielnej modlitwy “Regina Caeli" Papież przypomniał, że “wiele dzieci na świecie jest pozbawionych możliwości podstawowej edukacji i wykorzystywanych jako siła robocza". Przemawiając po polsku, Papież podkreślił, że łączy się w modlitwie z uczestnikami procesji z Wawelu na Skałkę ku czci św. Stanisława, powierzając rodaków opiece męczennika.
 • “Matką wszystkich kryzysów" nazwał konflikt izraelsko-palestyński kard. Jean--Louis Tauran. “Kiedy rozwiąże się ten kryzys, możliwe będzie rozwiązanie wszystkich innych", m.in. irackiego - powiedział w Radiu Watykańskim były szef watykańskiej dyplomacji. Francuski kardynał potępił torturowanie przez amerykańskich żołnierzy pojmanych Irakijczyków.
 • Stolica Apostolska popiera integrację Ukrainy z Europą - zapewnił Jan Paweł II nowego ambasadora z Kijowa, Hryhorija Chorużyja, który złożył w Watykanie listy uwierzytelniające. “Naród ukraiński, który z racji tradycji i kultury czuje się częścią Europy, słusznie pragnie nawiązać intensywniejsze stosunki z innymi krajami kontynentu" - powiedział Papież. Wyraził też nadzieję na rychłe uznanie osobowości prawnej Kościoła katolickiego na Ukrainie, rozwiązanie problemu nauczania religii w szkołach, przywrócenie teologii na wyższych uczelniach, a przede wszystkim na osiągnięcie porozumienia “w delikatnej sprawie zwrotu dóbr kościelnych, skonfiskowanych w czasie dyktatury komunistycznej".
 • W Wietnamie przebywała oficjalna delegacja Stolicy Apostolskiej. Przedstawiciele Watykanu, na czele z ks. prałatem Pietro Parolinem, spotkali się z miejscowym Episkopatem i władzami komunistycznymi. Największym osiągnięciem wizyty jest uzyskanie zgody rządu na obsadzenie jednej z kilku wakujących stolic biskupich - Thanh Hoa. “Generalnie rzecz biorąc, Hanoi zabiegało, żeby wizyta odbyła się bez rozgłosu" - skomentowała agencja Asia News.
 • Stolica Apostolska uznała ważność święceń biskupa Kościoła greckokatolickiego w Czechosłowacji - Jana Kocisa, wyświęconego niegdyś w podziemiu. Gest ten odebrano w Czechach jako kolejny krok na drodze do uznania roli, jaką w czasach komunistycznych odegrał tzw. “Kościół milczenia".

Kościół w świecie...

 • Władze Ukrainy oddały Kościołowi rezydencję katolickiego biskupa w Kijowie, przejętą w latach 40. przez Stalina. Strona katolicka, podkreślając historyczne znaczenie takiego gestu, wyraziła nadzieję, że decyzja władz oznacza początek zwracania Kościołowi także pozostałej własności skonfiskowanej w czasach komunizmu “nie tylko we Lwowie, ale też w innych miejscach Ukrainy".
 • Senat Kanady przyjął - wbrew protestom biskupów katolickich i wielu organizacji religijnych - ustawę, która delegalizuje publiczne krytykowanie zachowań homoseksualnych. Od tej pory “orientacja seksualna" należy do tej samej kategorii co rasa, kolor skóry, religia czy pochodzenie etniczne. To zaś oznacza, że osoby homoseksualne stanowią grupę chronioną przez kanadyjskie prawo. Organizacje chrześcijańskie obawiają się, że w świetle nowej ustawy niektóre fragmenty Pisma Świętego i nauczanie Kościołów w sprawach etyki seksualnej zostaną zakazane.
 • Kościół katolicki i luterański są “zranione" w ich posługach i wspólnotach przez brak pełnej komunii między sobą - stwierdza uzgodnienie, przyjęte w ramach oficjalnego dialogu katolicko-luterańskiego w USA. Dokument - “Kościół jako wspólnota zbawienia" - zawiera apel, żeby oba Kościoły “uznały, iż każdy z nich urzeczywistnia, nawet jeżeli w niedoskonały sposób, jeden Kościół Jezusa Chrystusa i ma udział w tradycji apostolskiej". Strony wzywają również do wzajemnego uznania, choćby częściowego, urzędowych posług w obu wspólnotach. Przekonują, że prezentowane w ich tradycjach różne ujęcia posługi biskupa i prezbitera winny być postrzegane jako zjawiska komplementarne, a nie jako źródło podziału.
 • W Australii coraz bardziej popularne stają się naturalne metody regulacji poczęć. W 2002 r. na taką metodę zdecydowało się o 60 proc. więcej par niż rok wcześniej, a w 2003 r. - aż o 180 proc. Okazuje się, że wielu małżonków kieruje się nie tylko nauczaniem Kościoła, ale również wzajemnym szacunkiem.

... i w Polsce

 • Niemal 100 tys. wiernych uczestniczyło w Krakowie w procesji ku czci św. Stanisława. Mszy świętej przy ołtarzu polowym przed bazyliką na Skałce przewodniczył kard. Adam Maida, arcybiskup Detroit. Homilię wygłosi kard. Stanisław Nagy. Dzień wcześniej kilkuset młodych uczestniczyło w II Akademickiej Drodze Światła, która przeszła z katedry na Wawelu na Skałkę. W blasku pochodni modlili się w intencji Jana Pawła II i ojczyzny. Rozważali czternaście stacji od Zmartwychwstania aż po Zesłanie Ducha Świętego. Autorem rozważań był ks. Grzegorz Ryś (ich tekst wydrukujemy w kolejnym numerze “Tygodnika").
 • Straszenie utratą narodowej tożsamości w zetknięciu z Zachodem ubliża polskiej religijności - mówił abp Józef Życiński, podczas Mszy świętej w intencji Ojczyzny (3 maja, w archikatedrze lubelskiej). Metropolita wezwał do odpowiedzialności za kształt Polski i Europy w imię wierności tradycjom demokratycznym oraz szacunku dla godności człowieka. Posłów, którzy blokowali sejmową mównicę, nazwał “kpiną z polskiego parlamentu". Dodał, że wybór podobnych “spadkobierców pieniactwa polskiego" do Parlamentu Europejskiego narazi na szwank dobre imie kraju.
 • Obrona życia i rodziny, wolność ewangelizowania, możliwość prowadzenia działalności charytatywnej oraz instytucji katolickich - takie priorytety w stosunkach państwo-Kościół wymienił nowy współprzewodniczący Komisji Wspólnej Rządu i Episkopatu, bp Stanisław Wielgus. Jego zdaniem Komisja będzie musiała się zająć m.in. ustawą o świadczeniach rodzinnych. Episkopat protestował już przeciw tym przepisom i domaga się ich nowelizacji (ustawa preferuje osoby samotnie wychowujące dzieci, co spowodowało falę wniosków o rozwód lub separację). Na pytanie o możliwości dialogu z rządem Marka Belki, którego niektórzy członkowie - np. wicepremier Izabela Jaruga-Nowacka - domagają się liberalizacji ustawy antyaborcyjnej i legalizacji związków homoseksulanych, biskup odpowiedział: “Trzeba zawsze zakładać dobrą wolę, a z ludźmi dobrej woli zawsze można dojść do porozumienia. Jak będzie w praktyce, zobaczymy".
 • Jan Paweł II mianował ks. Artura Mizińskiego biskupem pomocniczym archidiecezji lubelskiej (3 maja). 39-letni nominat będzie najmłodszym biskupem na świecie. Dotychczas pracował jako kanclerz w lubelskiej kurii oraz wykładowca prawa kanonicznego na KUL. Najstarszym z żyjących biskupów jest niemal 101-letni kard. Corrado Bafile z Włoch, emerytowany prefekt Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych.
 • Ks. prof. Stanisław Wilk został rektorem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (8 maja). Zastąpi ks. prof. Andrzeja Szostka (ostatecznie odejdzie z urzędu pod koniec sierpnia). 60-letni salezjanin kierował dotychczas Katedrą Historii Zakonów, był też prorektorem do spraw studenckich.
 • Kard. Zenon Grocholewski otrzymał doktorat honoris causa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (7 maja). 64-letni prefekt watykańskiej Kongregacji Wychowania Katolickiego otrzymał wyróżnienie - na wniosek wydziałów Prawa i Administracji oraz Teologicznego - za działalność na rzecz Kościoła i osiągnięcia w dziedzinie prawa kanonicznego.

Dziękujemy, że nas czytasz!

Wykupienie dostępu pozwoli Ci czytać artykuły wysokiej jakości i wspierać niezależne dziennikarstwo w wymagających dla wydawców czasach. Rośnij z nami! Pełna oferta →

Dostęp 10/10

 • 10 dni dostępu - poznaj nas
 • Natychmiastowy dostęp
 • Ogromne archiwum
 • Zapamiętaj i czytaj później
 • Wybrane teksty dostępne przed wydaniem w kiosku
 • Także w formatach PDF, EPUB i MOBI
10,00 zł

Dostęp kwartalny

Kwartalny dostęp do TygodnikPowszechny.pl
 • Natychmiastowy dostęp
 • 92 dni dostępu = aż 13 numerów Tygodnika
 • Ogromne archiwum
 • Zapamiętaj i czytaj później
 • Wybrane teksty dostępne przed wydaniem w kiosku
 • Także w formatach PDF, EPUB i MOBI
79,90 zł

Artykuł pochodzi z numeru TP 20/2004