Czytania liturgiczne

8-15 V

NIEDZIELA WNIEBOWSTĄPIENIA PAŃSKIEGO: Dz 1, 1-11; Ps 47; Ef 1, 17-23; Mt 28, 16-20;

PONIEDZIAŁEK - UROCZYSTOŚĆ ŚW. STANISŁAWA: Dz 20, 17-18a. 28-32. 36; Ps 100; Rz 8, 31b-39; J 10, 11-16;

WTOREK: Dz 20, 17-27; Ps 68; J 17, 1-11a;

ŚRODA: Dz 20, 28-38; Ps 68; J 17, 11b-19;

CZWARTEK: Dz 22, 30; 23, 6-11; Ps 16; J 17, 20-26;

PIĄTEK: Dz 25, 13-21; Ps 103; J 21, 15-19;

SOBOTA: Dz 1, 15-17. 20-26; Ps 113; J 15, 9-17;

NIEDZIELA ZESŁANIA DUCHA ŚW.: Dz 2, 1-11; Ps 104; 1 Kor 12, 3b-7. 12-13; J 20, 19-23.

1-8 V

6. NIEDZIELA WIELKANOCNA: Dz 8, 5-8. 14-17; Ps 66; 1 P 3, 15-18; J 14, 15-21;

PONIEDZIAŁEK: Dz 16, 11-15; Ps 149; J 15, 26 - 16, 4a;

WTOREK - UROCZYSTOŚĆ NMP, KRÓLOWEJ POLSKI: Ap 11, 19a; 12, 1. 3-6a. 10ab; Ps: Jdt 13; Kol 1, 12-16; J 19, 25-27;

ŚRODA: Dz 17, 15. 22-18, 1; Ps 148; J 16, 12-15;

CZWARTEK: Dz 18, 1-8; Ps 98; J 16, 16-20;

PIĄTEK: 1 Kor 15, 1-8; Ps 19; J 14, 6-14;

SOBOTA: Dz 18, 23-28; Ps 47; J 16, 23b-28;

NIEDZIELA WNIEBOWSTĄPIENIA PAŃSKIEGO: Dz 1, 1-11; Ps 47; Ef 1, 17-23; Mt 28, 16-20.

24 IV-1 V

5. NIEDZIELA WIELKANOCNA: Dz 6, 1-7; Ps 33; 1 P 2, 4-9; J 14, 1-12;

PONIEDZIAŁEK: 1 P 5, 5b-14; Ps 89; Mk 16, 15-20;

WTOREK: Dz 14, 19-28; Ps 145; J 14, 27-31a;

ŚRODA: Dz 15, 1-6; Ps 122; J 15, 1-8;

CZWARTEK: Dz 15, 7-21; Ps 96; J 15, 9-11;

PIĄTEK: 1 J 1, 5 - 2, 2; Ps 103; Mt 11, 25-30;

SOBOTA: Dz 16, 1-10; Ps 100; J 15, 18-21;

6. NIEDZIELA WIELKANOCNA: Dz 8, 5-8. 14-17; Ps 66; 1 P 3, 15-18; J 14, 15-21.

17-24 IV

4. NIEDZIELA WIELKANOCNA: Dz 2, 14a. 36-41; Ps 23; 1 P 2, 20b-25; J 10, 1-10;

PONIEDZIAŁEK: Dz 11, 1-18; Ps 42; 43; J 10, 11-18;

WTOREK: Dz 11, 19-26; Ps 87; J 10, 22-30;

ŚRODA: Dz 12, 24 - 13, 5a; Ps 67; J 12, 44-50;

CZWARTEK: Dz 13, 13-25; Ps 89; J 13, 16-20;

PIĄTEK: Dz 13, 26-33; Ps 2; J 14, 1-6;

SOBOTA - UROCZYSTOŚĆ ŚW. WOJCIECHA: Dz 1, 3-8; Ps 126; Flp 1, 20c-30; J 12, 24-26;

5. NIEDZIELA WIELKANOCNA: Dz 6, 1-7; Ps 33; 1 P 2, 4-9; J 14, 1-12.

10-17 IV

3. NIEDZIELA WIELKANOCNA: Dz 2, 14. 22-28; Ps 16; 1 P 1, 17-21; Łk 24, 13-35;

PONIEDZIAŁEK: Dz 6, 8-15; Ps 119; J 6, 22-29;

WTOREK: Dz 7, 51-59; 8, 1; Ps 31; J 6, 30-35;

ŚRODA: Dz 8, 1b-8; Ps 66; J 6, 35-40;

CZWARTEK: Dz 8, 26-40; Ps 66; J 6, 44-51;

PIĄTEK: Dz 9, 1-20; Ps 117; J 6, 52-59;

SOBOTA: Dz 9, 31-42; Ps 116B; J 6, 55. 60-69;

4. NIEDZIELA WIELKANOCNA: Dz 2, 14a. 36-41; Ps 23; 1 P 2, 20b-25; J 10, 1-10.

3-10 IV

2. NIEDZIELA WIELKANOCNA: Dz 2, 42-47; Ps 118; 1 P 1, 3-9; J 20, 19-31;

PONIEDZIAŁEK - UROCZYSTOŚĆ ZWIASTOWANIA: Iz 7, 10-14; Ps 40; Hbr 10, 4-10; Łk 1, 26-38;

WTOREK: Dz 4, 32-37; Ps 93; J 3, 7-15;

ŚRODA: Dz 5, 17-26; Ps 34; J 3, 16-21;

CZWARTEK: Dz 5, 27-33; Ps 34; J 3, 31-36;

PIĄTEK: Dz 5, 34-42; Ps 27; J 6, 1-15;

SOBOTA: Dz 6, 1-7; Ps 33; J 6, 16-21;

3. NIEDZIELA WIELKANOCNA: Dz 2, 14. 22-28; Ps 16; 1 P 1, 17-21; Łk 24, 13-35.

27 III - 3 IV

NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO: Dz 10, 34a. 37-43; Ps 118; Kol 3, 1-4; J 20, 1-9;

PONIEDZIAŁEK WIELKANOCNY: Dz 2, 14. 22-23; Ps 16; Mt 28, 8-15;

WTOREK: Dz 2, 36-41; Ps 33; J 20, 11-18;

ŚRODA: Dz 3, 1-10; Ps 105; Łk 24, 13-35;

CZWARTEK: Dz 3, 11-26; Ps 8; Łk 24, 35-48;

PIĄTEK: Dz 4, 1-12; Ps 118; J 21, 1-14;

SOBOTA: Dz 4, 13-21; Ps 118; Mk 16, 9-15;

2. NIEDZIELA WIELKANOCNA: Dz 2, 42-47; Ps 118; 1 P 1, 3-9; J 20, 19-31.

Dziękujemy, że nas czytasz!

Wykupienie dostępu pozwoli Ci czytać artykuły wysokiej jakości i wspierać niezależne dziennikarstwo w wymagających dla wydawców czasach. Rośnij z nami! Pełna oferta →

Dostęp 10/10

 • 10 dni dostępu - poznaj nas
 • Natychmiastowy dostęp
 • Ogromne archiwum
 • Zapamiętaj i czytaj później
 • Wybrane teksty dostępne przed wydaniem w kiosku
 • Także w formatach PDF, EPUB i MOBI
10,00 zł

Dostęp kwartalny

Kwartalny dostęp do TygodnikPowszechny.pl
 • Natychmiastowy dostęp
 • 92 dni dostępu = aż 13 numerów Tygodnika
 • Ogromne archiwum
 • Zapamiętaj i czytaj później
 • Wybrane teksty dostępne przed wydaniem w kiosku
 • Także w formatach PDF, EPUB i MOBI
79,90 zł

Artykuł pochodzi z numeru TP 23/2005