Czytania liturgiczne

22-29 II

7. NIEDZIELA ZWYKŁA: 1 Sm 26, 2. 7-9. 12-13. 22-23; Ps 103; 1 Kor 15, 45-49; Łk 6, 27-38;

PONIEDZIAŁEK: Jk 3, 13-18; Ps 19; Mk 9, 14-29;

WTOREK: Jk 4, 1-10; Ps 55; Mk 9, 30-37;

ŚRODA - POPIELEC: Jl 2, 12-18; Ps 51; 2 Kor 5, 20 - 6,2; Mt 6, 1-6. 16-18;

CZWARTEK: Pwt 30, 15-20; Ps 1; Łk 9, 22-25;

PIĄTEK: Iz 58, 1-9; Ps 51; Mt 9, 14-15;

SOBOTA: Iz 58, 9b-14; Ps 86; Łk 5, 27-32;

1. NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU: Pwt 26, 4-10; Ps 91; Rz 10, 8-13; Łk 4, 1-13.

15-22 II

6. NIEDZIELA ZWYKŁA: Jr 17, 5-8; Ps 1; 1 Kor 15, 12. 16-20; Łk 6, 17. 20-26;

PONIEDZIAŁEK: Jk 1, 1-11; Ps 119; Mk 8, 11-13;

WTOREK: Jk 1, 12-18; Ps 94; Mk 8, 14-21;

ŚRODA: Jk 1, 19-27; Ps 15; Mk 8, 22-26;

CZWARTEK: Jk 2, 1-9; Ps 34; Mk 8, 27-33;

PIĄTEK: Jk 2, 14-24. 26; Ps 112; Mk 8, 34 - 9,1;

SOBOTA: Jk 3, 1-10; Ps 12; Mk 9, 2-13;

7. NIEDZIELA ZWYKŁA: 1 Sm 26, 2. 7-9. 12-13. 22-23; Ps 103; 1 Kor 15, 45-49; Łk 6, 27-38.

8-15 II

5. NIEDZIELA ZWYKŁA: Iz 6, 1-2a. 3-8; Ps 138; 1 Kor 15, 1-11; Łk 5, 1-11;

PONIEDZIAŁEK: 1 Krl 8, 1-7. 9-13; Ps 132; Mk 6, 53-56;

WTOREK: 1 Krl 8, 22-23. 27-30; Ps 84; Mk 7, 1-13;

ŚRODA: 1 Krl 10, 1-10; Ps 37; Mk 7, 14-23;

CZWARTEK: 1 Krl 11, 4-13; Ps 106; Mk 7, 24-30;

PIĄTEK: 1 Krl 11, 29-32; 12, 19; Ps 81; Mk 7, 31-37;

SOBOTA: Dz 13, 46-49; Ps 117; Łk 10, 1-9;

6. NIEDZIELA ZWYKŁA: Jr 17, 5-8; Ps 1; 1 Kor 15, 12. 16-20; Łk 6, 17. 20-26.

1-8 II

4. NIEDZIELA ZWYKŁA: Jr 1, 4-5. 17-19; Ps 71; 1 Kor 12, 31 - 13, 13; Łk 4, 21-30;

PONIEDZIAŁEK - OFIAROWANIE PAŃSKIE: Ml 3, 1-4; Ps 24; Łk 2, 22-40;

WTOREK: 2 Sm 18, 9-10. 14b. 24-25a. 31 - 19, 3; Ps 86; Mk 5, 21-43;

ŚRODA: 2 Sm 24, 2. 9-17; Ps 32; Mk 6, 1-6;

CZWARTEK: 1 Krl 2, 1-4. 10-12; Ps: 1 Krn 29; Mk 6, 7-13;

PIĄTEK: Syr 47; 2-11; Ps 18; Mk 6, 14-29;

SOBOTA: 1 Krl 3, 4-13; Ps 119; Mk 6, 30-34;

5. NIEDZIELA ZWYKŁA: Iz 6, 1-2a. 3-8; Ps 138; 1 Kor 15, 1-11; Łk 5, 1-11.

25 I-1 II

III NIEDZIELA ZWYKŁA: Ne 8, 1-4a. 5-6. 8-10; Ps 19; 1 Kor 12, 12-30; Łk 1, 1-4; 4, 14-21;

PONIEDZIAŁEK: 2 Tm 1, 1-8; Ps 96; Łk 10, 1-9;

WTOREK: 2 Sm 6, 12b-15. 17-19; Ps 24; Mk 3, 31-35;

ŚRODA: 2 Sm 7, 4-17; Ps 89; Mk 4, 1-20;

CZWARTEK: 2 Sm 7, 18-19. 24-29; Ps 132; Mk 4, 21-25;

PIĄTEK: 2 Sm 11, 1-4a. 5-10a. 13-17. 27c; Ps 51; Mk 4, 26-34;

SOBOTA: 2 Sm 12, 1-7a. 10-17; Ps 51; Mk 4, 35-41;

IV NIEDZIELA ZWYKŁA: Jr 1, 4-5. 17-19; Ps 71; 1 Kor 12, 31 - 13, 13; Łk 4, 21-30.

Dziękujemy, że nas czytasz!

Wykupienie dostępu pozwoli Ci czytać artykuły wysokiej jakości i wspierać niezależne dziennikarstwo w wymagających dla wydawców czasach. Rośnij z nami! Pełna oferta →

Dostęp 10/10

 • 10 dni dostępu - poznaj nas
 • Natychmiastowy dostęp
 • Ogromne archiwum
 • Zapamiętaj i czytaj później
 • Wybrane teksty dostępne przed wydaniem w kiosku
 • Także w formatach PDF, EPUB i MOBI
10,00 zł

Dostęp kwartalny

Kwartalny dostęp do TygodnikPowszechny.pl
 • Natychmiastowy dostęp
 • 92 dni dostępu = aż 13 numerów Tygodnika
 • Ogromne archiwum
 • Zapamiętaj i czytaj później
 • Wybrane teksty dostępne przed wydaniem w kiosku
 • Także w formatach PDF, EPUB i MOBI
79,90 zł

Artykuł pochodzi z numeru TP 10/2004