Czarna godzina

Tren, lament, skarga, krzyk bólu. Opłakiwanie ukochanego rozpisane na wiele rejestrów. Poetyckie świadectwo żałoby, portret świata bezpowrotnie okaleczonego.

26.05.2014

Czyta się kilka minut

„Klangor” – zarówno cała książka, jak i poemat tytułowy – poświęcone są Feliksowi, Felkowi, zmarłemu 29 maja 2010 r. mężowi autorki. Feliks Przybylak był germanistą, tłumaczył Hölderlina, Rilkego, Trakla, Musila, Benna, Celana, Ingeborg Bachmann i innych autorów niemieckojęzycznych, pisał też wiersze, a przegląd jego dorobku poetyckiego i translatorskiego opublikowano pośmiertnie ze wstępem Jacka Łukasiewicza („Wobec. Wiersze i przekłady”, Wrocław 2011). Małżeństwo Urszuli i Feliksa trwało pół wieku.
Przywołuję te fakty, bo czytając „Klangor” powinno się o nich pamiętać. Co wcale nie oznacza, by należało najnowszy zbiór wierszy Urszuli Kozioł traktować jako przypis do jej biografii. Owszem, jest bardzo osobisty, ale stanowi kontynuację imponującego dzieła poetki, zebranego przed trzema laty w tomie „Fuga 1955–2010”. Ściśle łączy się zwłaszcza z poprzednimi jej książkami, od „Wielkiej pauzy” (1996) po „Horrendum” (2010). Znakiem tej łączności jest zresztą ponowne przywołanie kilku wcześniejszych utworów, takich jak „Dziesięć lat przed końcem stulecia”, „Znowu nie napisałam”, „Ballada” czy poetyckie okruchy – „Animulko”, ironiczna trawestacja sławnego wiersza cesarza Hadriana „Animula vagula blandula”, i „Z wizytą”.
Dlaczego one właśnie towarzyszą wierszom nowym – „Lamentowi”, „Trenom dla Feliksa” czy „Bielmu” („czarna godzina czarnym piaskiem sypnęła w oczy”)? Odejście ukochanego stało się w poezji Urszuli Kozioł kolejną, szczególnie bolesną stacją drogi życia, która jest coraz wyraźniej drogą wygnania, prowadzącą przez „wyboje pamięci”, doświadczenie utraty czyjejś obecności i czyjejś cielesności („boli mnie poduszka / bez dołka wygniecionego nocą / przez twoją głowę”), wreszcie – utraty siebie. Ton rozliczenia, pożegnania, gorzkiej wiedzy o losie, ale i buntu przeciw niemu jest jednak w tej poezji obecny od wielu lat. Żałoba wpisuje się w ów nurt i daje się wyrazić zarówno poprzez nieokiełznany, rozpaczliwy krzyk w „Klangorze”, jak i poprzez równie przejmujący, choć stylizowany zaśpiew „Lamentu” („była wielka miłość była / lecz się w kamień obróciła / leży żywcem pogrzebana / skamieniała w sercu rana”).
W wierszu „Ile potrafię” czytamy: „potrafię niemo czekać na ślepą noc / w martwym pokoju / czekać na noc / ze ślepymi myślami / w moim niemym mieszkaniu / z pustymi oczami / potrafię czekać // tymczasem moja ręka / zdaje się pisać nie mój wiersz / lecz nawet to idzie jej / jak po grudzie”. Dziwny i piękny wiersz, jeden z tych, które wyrażają niewyrażalne i raz jeszcze potwierdzają kruchą moc poezji.

Urszula Kozioł, „Klangor” Wydawnictwo Literackie, Kraków 2014, ss. 98

Dziękujemy, że nas czytasz!

Wykupienie dostępu pozwoli Ci czytać artykuły wysokiej jakości i wspierać niezależne dziennikarstwo w wymagających dla wydawców czasach. Rośnij z nami! Pełna oferta →

Dostęp 10/10

 • 10 dni dostępu - poznaj nas
 • Natychmiastowy dostęp
 • Ogromne archiwum
 • Zapamiętaj i czytaj później
 • Wybrane teksty dostępne przed wydaniem w kiosku
 • Także w formatach PDF, EPUB i MOBI
10,00 zł

Dostęp kwartalny

Kwartalny dostęp do TygodnikPowszechny.pl
 • Natychmiastowy dostęp
 • 92 dni dostępu = aż 13 numerów Tygodnika
 • Ogromne archiwum
 • Zapamiętaj i czytaj później
 • Wybrane teksty dostępne przed wydaniem w kiosku
 • Także w formatach PDF, EPUB i MOBI
79,90 zł
Tomasz Fiałkowski, ur. 1955 w Krakowie, absolwent prawa i historii sztuki na UJ, w latach 1980-89 w redakcji miesięcznika „Znak”, od 1990 r. w redakcji „TP”, na którego łamach prowadzi od 1987 r. jako Lektor rubrykę recenzyjną. Publikował również m.in. w… więcej

Artykuł pochodzi z numeru TP 22/2014