Reklama

Wydanie specjalne TP "Smak wolności"

Urodzona w 1969 r. Jest tłumaczką, literaturoznawczynią, wykładowczynią UJ, redaktorką naczelną czasopisma „Przekładaniec”. Laureatka nagrody „Literatury na Świecie”, autorka dwóch monografii poświęconych recepcji T.S. Eliota w Polsce i Czesława Miłosza w literaturze angielskiej. Autorka przekładów między innymi V. Woolf, T.S Eliota, J. Conrada, S. Heaneya.

Artykuły

01.04.2019
Przekład literatury to przestrzeń, w której stawką komunikacyjnej gry nie jest skuteczność i wydajność, ale coś znacznie istotniejszego – spotkania mimo różnic i trudności, zwłaszcza jeśli...
28.05.2018
Mówić cudzym głosem, patrzeć cudzym wzrokiem, włazić w cudze buty – tym trudnił się przez całe pisarskie życie, choć zarazem pisał tylko o sobie.
26.03.2017
Ralph Waldo Emerson pisze, że język to skamielina poezji.
28.12.2014
Barańczak nobilitował pracę tłumacza. Przekład wymaga odwagi gestu i ujawnia autentyczny geniusz pisarski.
07.07.2014
Wojna powraca w sztuce i literaturze angielskiej lat dwudziestych i trzydziestych jako koszmarne wspomnienie, ale także problem artystyczny.
24.06.2014
Przekład przestaje być traktowany jedynie jako pomoc dla oryginału i jego kopia, a tłumacz jako rzemieślnik-pośrednik. Przekład to pisanie literatury po polsku.
15.10.2013
O życiu Alice Munro niewiele wiemy. Zdystansowanie wobec własnych doświadczeń pozwala jej na większe zbliżenie do ich sedna. W opowiadaniach rozpisuje na wiele historii swoją własną...
02.09.2013
Nawet mówiąc o śmierci, Heaney nie zdradza życia, ale konsekwentnie idzie ziemskim tropem ludzkich stóp. To, jak pięknie, czule i niesentymentalnie pisze o ludziach, pokazuje jego hart...
26.08.2013
Świrszczyńska to wyzwanie, bo jednoznacznie i niezależnie mówi swoje. Przede wszystkim o ciele kobiety: jego bólu, upokorzeniu, rozkoszy. Czy te wiersze może zrozumieć mężczyzna?
24.06.2013
Koncentracja, uwaga i precyzja to słowa, którymi można opisać także styl i sens próz Roberta Walsera, znanych jako mikrogramy...

Strony