Rada samochwała

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji wybrała nowe rady nadzorcze TVP i Polskiego Radia. Do władz TVP nie wszedł kandydat Włodzimierza Czarzastego. Weszli natomiast kandydaci Juliusza Brauna i Jarosława Sellina. Wcześniej, w wyborach do rad nadzorczych 17 regionalnych spółek radiofonii publicznej, ci dwaj członkowie KRRiTV nie zdołali przeforsować ani jednego kandydata. Ewidentnie była to kara za ujawnienie przed sejmową komisją śledczą kulisów upartyjnienia mediów (a udziały SLD w radach rozgłośni regionalnych zwiększyły się z 40 do 60 proc.).

Rezultat wyborów do rady nadzorczej TVP był zmianą, którą Danuta Waniek (przew. KRRiTV) nazwała „nowym początkiem”, a Jarosław Sellin „przełomem”. Na razie jednak są to samopochwały na wyrost. Pierwszą próbą nowej rady nadzorczej TVP będzie decyzja dotycząca przyszłości „niezatapialnego” prezesa Roberta Kwiatkowskiego.

Publiczne media potrzebują jednak dużo głębszych reform. Nowy zarząd TVP powinien zostać wyłoniony w drodze konkursu, a taki tryb wyłaniania zarządów wszystkich mediów publicznych - stać się zasadą. Warto też wstrzymać prace nad nowelizacją ustawy o telewizji i radiofonii - i przygotować nowy jej projekt. Obecny bowiem nadmiernie wzmacnia rolę KRRiTV - co szczególnie istotne bez jej zgody w komercyjnych stacjach nie można by dokonać większych niż 5 proc. zmian właścicielskich. Projekt umacnia nadto dominującą rolę TVP na rynku medialnym i rynku reklam, co jest szkodliwe nie tylko dla innych telewizji, ale także dla prasy. W ten sposób w praktyce godzi w wolność słowa. Należy też zmienić uregulowanie, na mocy którego media publiczne są spółkami prawa handlowego i jako takie mają przynosić zysk - a równocześnie oczywiście zagwarantować ściągalność abonamentu (dziś wynosi ona ledwie 50 proc.).

Dopiero po tych zmianach prawnych oraz przemianie telewizji z biesiadnej na bezpartyjną i misyjną będziemy mogli mówić o „przełomie i nowym początku”.

Dziękujemy, że nas czytasz!

Wykupienie dostępu pozwoli Ci czytać artykuły wysokiej jakości i wspierać niezależne dziennikarstwo w wymagających dla wydawców czasach. Rośnij z nami! Pełna oferta →

Dostęp 10/10

 • 10 dni dostępu - poznaj nas
 • Natychmiastowy dostęp
 • Ogromne archiwum
 • Zapamiętaj i czytaj później
 • Wybrane teksty dostępne przed wydaniem w kiosku
 • Także w formatach PDF, EPUB i MOBI
10,00 zł

Dostęp kwartalny

Kwartalny dostęp do TygodnikPowszechny.pl
 • Natychmiastowy dostęp
 • 92 dni dostępu = aż 13 numerów Tygodnika
 • Ogromne archiwum
 • Zapamiętaj i czytaj później
 • Wybrane teksty dostępne przed wydaniem w kiosku
 • Także w formatach PDF, EPUB i MOBI
79,90 zł

Artykuł pochodzi z numeru TP 24/2003