Reklama

Ładowanie...

Artykuły

04.04.2016
Wszystkie mamy uczą dzieci zabawy w „chodź do mnie” i „nie chcę cię znać”. Tej gry w ciepło-zimno.
12.04.2015
To, o czym Alina Szapocznikow nie mogła i nie chciała mówić, formowała w rzeźbę.
18.10.2014
Światło i czas. Dwa pojęcia, na których opiera się fotografia. Jeśli chcemy wyostrzyć pierwszy plan, otwieramy przesłonę i wydłużamy czas naświetlania. I odwrotnie – jeśli zależy nam na...
18.10.2014
Jarosław Mikołajewski używa coraz krótszych i lżejszych form, a mimo to wiersze ważą coraz więcej. Nie chodzi tu tylko o objętość tekstu, ale o sposób formułowania wypowiedzi: oszczędny,...
18.10.2014
Poeta, który może chciałby nie pamiętać, ale nie może. Zabójczy na krótkim dystansie (dystych, tercyna), ale i morderczy w maratonie, jakim jest poemat. Poeta, który przeżył Chrystusa...
18.10.2014
Nie wyobrażam sobie już innej strategii niż ta, którą obrał Krzysztof Jaworski. Żyć w świecie, w którym nic nie jest nazywane po imieniu, w czasie zdegradowanej i degradującej religii, w...
18.10.2014
Książkę Krzysztofa Czyżewskiego można czytać jako kronikę ucieleśniania się idei „pogranicza”.
06.09.2014
Dwa obrazy na początek. Jeden od drugiego dzieli 10 kilometrów i niemal 70 lat. Bardzo możliwe, że łącząc je ze sobą, dokonuję nadinterpretacji.
17.05.2014
Honeta opisać znaczy tyle, co Honeta ograbić. Nie żebym demonizował. Albo sakralizował. Jeden czort. Nie chodzi o wycenę, ale o prosty fakt.
02.03.2014
Zuzanna Ginczanka, niebowstąpienie Ziemi | W tym wyborze Tadeusz Dąbrowski dokonuje ścisłej selekcji tekstów, proponuje szerszą, pozaosobistą perspektywę. Nie tyle katastroficzną, ile...

Strony