Organizacje katolickie zjednoczone w trosce o stworzenie

Współpraca Kościoła katolickiego z organizacjami świeckimi CIDSE i Caritas trwa już prawie 50 lat. Pomoc ludziom najuboższym, zwiększanie ich szans na godne życie i otrzymanie odpowiedniej edukacji nie jest jednak łatwym zadaniem.

08.04.2014

Czyta się kilka minut

Pomimo niewątpliwych sukcesów, współczesny świat mierzy się z problemami, które wzywają do działania nie tylko katolików, ale wszystkich ludzi dobrej woli. Wzrost ekonomiczny przyczynia się zarówno do nierówności i wykluczenia wielu grup społecznych, jak i pogorszenia zaopatrzenia w żywność. Paradygmat wzrostu gospodarczego i związanej z nim polityki zamiast redukować – powiększa napięcia społeczne, problemy finansowe i środowiskowe. Mamy przed sobą nowe wielkie wyzwanie: zmianę spojrzenia na całokształt zagadnienia, którym jest „rozwój gospodarczy”.

By tego dokonać, musimy dobrze zrozumieć mechanizm, w którym wzrost gospodarczy prowadzi do wzrostu niesprawiedliwości społecznej. Jednym z jego najważniejszych przejawów jest nasz wpływ na zachodzące zmiany klimatu. Nasz styl życia stanowi bezpośrednie zagrożenie dla ludzkości, a jego skutki dotykają zwłaszcza najuboższych mieszkańców krajów rozwijających się, którzy w niewielkim stopniu przyczynili się do powstania problemu. Przekonanie o możliwości utrzymania ciągłego wzrostu gospodarczego poprzez nadmierne zużywanie paliw kopalnych prowadzi do zawłaszczania wspólnego dobra, jakim jest środowisko naturalne. Budzi to wielki niepokój wśród organizacji katolickich.
Jak zauważył papież w adhortacji „Evangelii gaudium” (188): „Kościół (...) wsłuchuje się w wołanie o sprawiedliwość i ze wszystkich sił chce na nie odpowiedzieć. W tym kontekście można zrozumieć polecenie Jezusa skierowane do uczniów: »Wy dajcie im jeść!« (Mk 6, 37), oznacza to zarówno współpracę w rozwiązywaniu strukturalnych przyczyn ubóstwa i promowaniu integralnego rozwoju ubogich (...). Słowo »solidarność« (...) oznacza o wiele więcej niż sporadyczny gest hojności. Wymaga uformowania nowej mentalności, kierującej się pojęciami wspólnoty, prymatu życia wszystkich wobec przywłaszczenia dóbr przez nielicznych”.
Przykładem państwa, w którym zmiany klimatu już doprowadziły do poważnego kryzysu żywnościowego, jest Bangladesz. Podnoszący się poziom oceanu zalewa tereny uprawne, prowadząc do wzrostu zasolenia gleby, nienadającej się już z tego powodu pod uprawy. Bp Gomes z Bangladeszu potwierdził te fakty na konferencji CIDSE, Caritas oraz Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w listopadzie ubiegłego roku.
Wymóg poniesienia historycznej odpowiedzialności krajów rozwiniętych za zmiany klimatu oraz pilną potrzebę zaradzenia im, tak by bezbronni mogli sprostać ich skutkom, słychać w słowach papieża Franciszka również zawartych w „Evangelii gaudium” (2 i 53): „Kiedy życie wewnętrzne zamyka się we własnych interesach, nie ma już miejsca dla innych, nie liczą się ubodzy” i „dzisiaj musimy powiedzieć »nie« dla ekonomii wykluczenia i nierówności społecznej. Ta ekonomia zabija”.
Potrzebujemy idei sprawiedliwości klimatycznej oraz rezygnacji z modelu, w którym zaspokajanie nowych potrzeb prowadzi do coraz większej nierówności społecznej i fundamentalnych zmian w środowisku. W świecie, w którym tak niewielu ma w garści tak dużo, musimy na nowo przemyśleć dominujące modele gospodarki, by wszyscy mogli wieść godne życie, i żeby zachować zasoby naturalne dla przyszłych pokoleń.
W dążeniu do budowy bardziej sprawiedliwego świata nasze organizacje współpracowały ze sobą podczas Konferencji Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu w Warszawie w 2013 r. Niniejsza seria artykułów ukazuje różne poglądy wyrażane w kwestii sprawiedliwości klimatycznej z punktu widzenia wiary i katolicyzmu. Mamy nadzieję, że ich lektura zachęci czytelników „Tygodnika Powszechnego” do świeżego spojrzenia na kwestię odpowiedzialności za naszą planetę.

Dziękujemy, że nas czytasz!

Wykupienie dostępu pozwoli Ci czytać artykuły wysokiej jakości i wspierać niezależne dziennikarstwo w wymagających dla wydawców czasach. Rośnij z nami! Pełna oferta →

Dostęp 10/10

 • 10 dni dostępu - poznaj nas
 • Natychmiastowy dostęp
 • Ogromne archiwum
 • Zapamiętaj i czytaj później
 • Wybrane teksty dostępne przed wydaniem w kiosku
 • Także w formatach PDF, EPUB i MOBI
10,00 zł

Dostęp kwartalny

Kwartalny dostęp do TygodnikPowszechny.pl
 • Natychmiastowy dostęp
 • 92 dni dostępu = aż 13 numerów Tygodnika
 • Ogromne archiwum
 • Zapamiętaj i czytaj później
 • Wybrane teksty dostępne przed wydaniem w kiosku
 • Także w formatach PDF, EPUB i MOBI
79,90 zł

Artykuł pochodzi z numeru TP 15/2014

Artykuł pochodzi z dodatku „Wiara i zmiany klimatu (1)