Nagroda im. Księdza Stanisława Musiała

Klub Chrześcijan i Żydów „Przymierze” prosi o zgłaszanie kandydatur do Nagrody im. Księdza Stanisława Musiała.

29.09.2014

   Czyta się kilka minut

Nagroda – ufundowana przez Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego, Prezydenta Miasta Krakowa i Gminę Wyznaniową Żydowską w Krakowie – jest przyznawana corocznie w dwóch kategoriach:
– za twórczość w duchu dialogu i współpracy chrześcijańsko-żydowskiej i polsko-żydowskiej;
– za inicjatywy społeczne na rzecz wspomnianego wyżej dialogu i współpracy.
Kandydatem do Nagrody może być osoba indywidualna lub podmiot zbiorowy. Zgłoszenie winno zawierać:
a/ imię i nazwisko (nazwę), dokładny adres i telefon kandydata do Nagrody oraz podmiotu zgłaszającego,
b/ wskazanie osiągnięć kandydata do Nagrody.
Termin nadsyłania kandydatur upływa 30 października br. Zgłoszenia można przesyłać drogą elektroniczną na adres: klub@przymierze.krakow.pl(w temacie wiadomości należy wpisać słowo: Nagroda) bądź na adres pocztowy: Klub Chrześcijan i Żydów „Przymierze”, ul. Kościuszki 37, 30-105 Kraków.

Dziękujemy, że nas czytasz!

Wykupienie dostępu pozwoli Ci czytać artykuły wysokiej jakości i wspierać niezależne dziennikarstwo w wymagających dla wydawców czasach. Rośnij z nami! Pełna oferta →

Dostęp 10/10

 • 10 dni dostępu - poznaj nas
 • Natychmiastowy dostęp
 • Ogromne archiwum
 • Zapamiętaj i czytaj później
 • Wybrane teksty dostępne przed wydaniem w kiosku
 • Także w formatach PDF, EPUB i MOBI
10,00 zł

Dostęp kwartalny

Kwartalny dostęp do TygodnikPowszechny.pl
 • Natychmiastowy dostęp
 • 92 dni dostępu = aż 13 numerów Tygodnika
 • Ogromne archiwum
 • Zapamiętaj i czytaj później
 • Wybrane teksty dostępne przed wydaniem w kiosku
 • Także w formatach PDF, EPUB i MOBI
79,90 zł

Artykuł pochodzi z numeru TP 40/2014