Reklama

Artykuły

30.07.2016
Jak mieszkańcy Krakowa zareagowali na wizytę papieża Franciszka opowiada Anna Niedźwiedź. Zapraszamy do obejrzenia naszej specjalnej rozmowy.
25.07.2016
Wielu krakowian sądzi, że Franciszek pomaga przywrócić sympatię do Kościoła. Przeciwstawiając papieża polskim duchownym.
16.02.2014
Na Litwie, kiedy śpiewamy, stajemy w kręgu i kołyszemy się wolno, ale rytmicznie na boki, ściskając dłonie na brzuchu. To doświadczenie wspólnoty. A jednocześnie jest to namacalne,...
16.02.2014
Antropologia kulturowa – dziedzina, która na gruncie polskim wyrosła na ludoznawczych podwalinach wyciosanych przez Oskara Kolberga – nie zalicza się do dziedzin niewinnych ani bezpiecznych.
02.12.2013
Okres Bożego Narodzenia w języku staropolskim określany bywał jako „Godnie Święta”. Nazwa ta kryje w sobie wieloznaczność oraz głębię, jakie w dawnych czasach wiązały się z przeżywaniem...
04.03.2013
6. Peter Turkson, Ghana
17.12.2012
Wśród chrześcijan w Ghanie światy żywych i umarłych, spraw ludzkich i ponadludzkich, materialnych i duchowych, mocno się ze sobą splatają. Niczym w dawnych, tradycyjnych wierzeniach.
11.08.2012
Anna Niedźwiedź, etnolożka: Polacy mówią o Maryi: „matuchna”, „matusia”, „mateczka”. Na poziomie osobistym utożsamiamy się z nią, zwracamy uwagę na jej bliskość i familiarność.
25.10.2011
W Ghanie pogrzeb to wielka celebracja życia. Żałobnicy, niczym weselnicy w Polsce, nie szczędzą pieniędzy na stroje, fryzury oraz prezenty dla bliskich zmarłego. Rytmy bębnów i muzyki...
12.10.2010
Anna Niedźwiedź, badaczka kultu Jana Pawła II: Coraz rzadziej będziemy musieli odwoływać się do kategorii narodu w jej romantycznym kształcie. Może się więc zdarzyć, że Papież opowiadany w...

Strony