Reklama

Artykuły

31.07.2019
INTERVIEW WITH a group of ETHNOGRAPHERS: During a recent study, Grodzka Street – one of the oldest, but also one of the most crowded tourist streets in Kraków – spoke with a range of...
08.07.2019
Podczas niedawnych badań Grodzka – jedna z najstarszych, ale i najbardziej zatłoczonych i turystycznych krakowskich ulic – przemówiła różnymi głosami, pokazała inne oblicza. Oto, czym...