Andrzej Krawczyk

Urodzony w 1954 r. Jest historykiem. W latach 1980-82 współredaktor „Biuletynu Solidarności UW”; w latach 80. członek zespołu „Biblioteki Historycznej i Literackiej” w drugim obiegu i współwydawca pisma „ABC”, poświęconego Europie Środkowej i Wschodniej. Od 1989 r. w administracji. W latach 2001-2005 ambasador w Pradze, 2006-2007 podsekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta.

Materiały autora