Małgorzata Bilska

Publicystka, absolwentka studiów doktoranckich w Instytucie Socjologii UJ, stała współpracowniczka portalu Aleteia Polska (polska edycja aleteia.org). Publikowała m.in. w „Rzeczpospolitej”, „Znaku”, „Więzi”, „Przeglądzie Powszechnym”, „Liberte!”, „Pressjach”, magazynie „W Punkt”. Współinicjatorka i koordynatorka pierwszej w Polsce grupy dyskusyjnej kobiet „Veraicon” działającej w latach 2006-2007 pod auspicjami Polskiego Towarzystwa Teologicznego; współinicjatorka i koordynatorka jedynego w Polsce seminarium naukowego „Kobieta 21”, które działało w latach 2007-2011 w ramach Ośrodka Badawczego Centrum Jana Pawła II w Krakowie. Autorka książek: „Kochaj i walcz” (2013) i „Światło z Libanu” (2016). Mieszka w Krakowie.

Materiały autora