Reklama

Ładowanie...

Artykuły

01.07.2019
PIOTR ŻYŁKA, prezes Fundacji Zupa: Przed laty pomyślałbym o tym śpiącym panu: „Dlaczego akurat tu? W publicznym miejscu?”. Dziś czuję frustrację: nie zapewniliśmy mu jako społeczeństwo...
16.01.2017
Siostra Małgorzata Chmielewska: Nie może być tak, że z przestrzeni publicznej muszą zniknąć ci, którzy nam odbierają „komfort”. To bardzo płynne i subiektywne określenie.
24.07.2016
Co młodzi chcą usłyszeć od Franciszka? Poprosiliśmy młodych katolickich publicystów z różniących się ideowo środowisk o przygotowanie konspektów wystąpień papieża. Odpowiada Piotr Żyłka z...
03.04.2015
„Także dzisiaj lud Boży, gdy napotyka na takich sędziów, cierpi z powodu osądu bez miłosierdzia. (...) A gdzie nie ma miłosierdzia, tam nie ma też sprawiedliwości” – powiedział Franciszek...
04.01.2015
Mówimy: „Czechy”, myślimy – „puste kościoły”. Ale prawda o życiu religijnym w najbardziej ateistycznym społeczeństwie kontynentu jest złożona. Udowodniło to ostatnie Europejskie Spotkanie...
01.01.2015
Piotr Żyłka z Pragi: Ponad 30 tysięcy młodych chrześcijan odpowiedziało na zaproszenie braci ze wspólnoty z Taize.
29.09.2014
Ks. prof. Henryk Skorowski: Nauka społeczna Kościoła dopuszcza możliwość prowadzenia konfliktów zbrojnych. Ale by wojna była „etycznie usprawiedliwiona”, musi spełnić kilka warunków.
22.09.2014
Polacy wciąż chodzą do kościoła. A jednak i księża, i badacze alarmują: mamy kryzys relacji z Bogiem. Potrzebujemy misjonarzy.
28.07.2014
„Dla jednego spotkanie z Jezusem jest czymś wyczekiwanym i upragnionym, wynikiem długich poszukiwań, dla innych jest to coś niespodziewanego, nagłego. Te różne drogi przypominają nam, że...
28.04.2014
„Są chrześcijanie, którzy boją się radości zmartwychwstania, jaką pragnie nam dać Jezus, a ich życie wydaje się pogrzebem, lecz zmartwychwstały Pan jest zawsze z nami”

Strony