Reklama

Ładowanie...

Artykuły

21.04.2016
Prof. Tadeusz Gadacz: Jeśli rozumiemy wolność jako sposób istnienia dobra, oznacza to, że choć potencjalnie mogę czynić wszystko, jako człowiek rozumny – nie wszystko zrobić powinienem.
20.05.2013
Gdyby dzisiaj Kant został zatrudniony na Uniwersytecie Królewieckim, dyrektor jego instytutu musiałby przeprowadzić analizę ryzyka związanego z niepowstaniem „Krytyki czystego rozumu”. I...
12.04.2011
Mamy więc jeszcze jedną reformę szkolnictwa wyższego: Sejm przegłosował, a prezydent podpisał pakiet stosownych ustaw. Czy przygotowując zmiany w nauce pamięta się o naukowcach?
14.12.2010
Prof. Tadeusz Gadacz: Gdyby pewnego pięknego dnia humaniści zechcieli przejąć się dyrektywami wynikającymi z rozporządzeń ministerstwa nauki, nazajutrz przestałaby istnieć narodowa kultura...
22.06.2010
Prof. Tadeusz Gadacz: Radość jest jak przeźroczysta szyba, przez którą postrzegamy świat. Zauważamy ją, gdy jest brudna albo gdy pęknie. Tischner zatem nie pisał o radości, ale nią żył....
22.09.2009
Wbrew ogłoszonej w XX w. śmierci metafizyki i prawdy, Barbara Skarga miała odwagę strzec metafizycznej natury człowieka.
18.09.2009
Jaskinia filozofów: o miłości. Rozmowę Barbary Skargi, Ernsta-Wolfganga Böckenförde, Tadeusza Gadacza, o. Wacława Hryniewicza, Krzysztofa Michalskiego i Władysława Stróżewskiego prowadzi...
17.03.2009
Prof. Tadeusz Gadacz: Rozwój filozofii paradoksalnie polega na tym, że nieustannie wracamy do tych samych pytań.Nie jest tak, że udaje nam się sformułować lepsze odpowiedzi. Czasem...
30.09.2008
Otchłanne zło potrzebuje widowni. Nie byłoby w swym oddziaływaniu tak skuteczne, gdyby nie internet, kamery czy prasa.
12.08.2008
Giordano Bruno zginął śmiercią męczeńską, gdyż jego prawda była osobistym przekonaniem, którego nie da się obiektywnie zweryfikować. Mógł jedynie o niej zaświadczyć.

Strony