Reklama

Władysław Stróżewski - filozof, emerytowany profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, wykłada w Akademii Ignatianum w Krakowie, uczeń Romana Ingardena i Izydory Dąmbskiej, znawca fenomenologii. Od 1957 r. związany z miesięcznikiem „Znak” i „Tygodnikiem Powszechnym”. Opublikował m.in. „Dialektykę twórczości” (1983), „Wykłady o Platonie” (1992) i „Ontologię” (2004). W 2003 r. otrzymał doktorat honoris causa Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Artykuły

Prof. Władysław Stróżewski w swoim gabinecie
24.01.2015
Władysław Stróżewski, filozof: Rola inteligencji katolickiej się nie zmieniła – krytycznie przemyśleć Polskę, przemyśleć religię. Natomiast uniepotrzebniło się męczeństwo, jak by powiedział...
16.06.2011
Dlaczego wybitna twórczość Hanny Malewskiej jest nieobecna w pamięci społecznej i na półkach księgarskich? Rozmawiają Józefa Hennelowa, Tomasz Fiałkowski i Władysław Stróżewski.
18.09.2009
Jaskinia filozofów: o miłości. Rozmowę Barbary Skargi, Ernsta-Wolfganga Böckenförde, Tadeusza Gadacza, o. Wacława Hryniewicza, Krzysztofa Michalskiego i Władysława Stróżewskiego prowadzi...
30.06.2006
Właściwą atmosferę dla patriotyzmu zapewnić może tylko demokracja. Tylko w niej szanowana jest godność człowieka, tylko w jej ramach możliwy jest wolny wybór wartości, które winny być...